Większość Łotyszy nie chce euro. Rząd chce od 1 stycznia

Timm Suess, CC BY-SARyga będzie stolicą kolejnego państwa eurostrefy?

Na mniej niż osiem miesięcy przed planowanym przez Łotwę wejściem do strefy euro 1 stycznia 2014 roku, większość - 62 proc. - Łotyszy nie chce przyjęcia wspólnej waluty - wskazują wyniki sondażu ogłoszonego w poniedziałek.

Ogółem przeciwnych euro jest 62 proc. obywateli, a 24 proc. wyraża stanowczy sprzeciw. Sondaż przeprowadzono między 2-23 kwietnia na próbie 1016 osób.

Wniosek do Brukseli

Łotwa chce przyjąć euro 1 stycznia 2014 r. 4 marca br. władze podpisały wniosek do Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego o przygotowanie nadzwyczajnego raportu konwergencji, w którym oceniona zostanie gotowość kraju do przyjęcia euro.

Raport, sporządzony przez ekspertów KE, zostanie przedstawiony Komisji i ministrom finansów Unii Europejskiej w czerwcu. Następnie otrzyma go Europejski Bank Centralny, który wypowie się na ten temat w lipcu.

Rząd chwali się gospodarką

Władze Łotwy wskazywały w marcu, że kraj spełnił wymagane kryteria - ograniczył inflację, która wynosiła w marcu 1 proc., zmniejszył poziom deficytu finansów publicznych. Łotwa spełnia kryterium długu publicznego, który nie może być większy niż 60 proc. PKB. Zarazem władze przyznawały wówczas, że bank centralny i rząd powinny wyjaśnić społeczeństwu w prosty i zrozumiały sposób korzyści płynące ze wspólnej waluty. Centroprawicowy rząd odrzuca pomysł referendum w sprawie wejścia do strefy euro, czego z kolei domaga się lewicowa opozycja. Jeśli Łotwa wejdzie do strefy euro 1 stycznia przyszłego roku, uczyni to trzy lata po sąsiedniej Estonii i stanie się 18. krajem eurostrefy.

Autor: //gak / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Timm Suess, CC BY-SA

Pozostałe wiadomości