Szwajcarzy wyrzucą skazanych cudzoziemców

Aktualizacja:

Szwajcaria będzie wydalać cudzoziemców, którzy zostali prawomocnie skazani za ciężkie przestępstwa lub nielegalnie korzystali ze świadczeń socjalnych. Taką decyzję w niedzielnym referendum przyjęła większość obywateli tego kraju, która poszła do urn. Przeciwnicy nowego prawa w niedzielny wieczór w Zurichu zorganizowali protest.

Referendum zorganizowano z inicjatywy współrządzącej prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP). Według szwajcarskiej telewizji publicznej SF1, wydalanie poparło 52,9 proc. głosujących, a 47,1 proc. było przeciw.

Za zabójstwa, gwałty, rabunki

Przyjęta w referendum poprawka do konstytucji federalnej trwale pozbawia prawa pobytu w Szwajcarii cudzoziemców, skazanych za wymienione z nazwy ciężkie przestępstwa. Są to kolejno: umyślne zabójstwo, gwałt i inne poważne przestępstwa natury seksualnej, inne przestępstwa z użyciem przemocy jak rabunek, a także handel ludźmi, handel narkotykami oraz kradzież z włamaniem.

Skazani obcokrajowcy mają być wydalani po odbyciu orzeczonej wobec nich kary.

Obowiązywanie poprawki rozciąga się ponadto na osoby wyłudzające świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego lub pomocy społecznej. W zależności od powagi dokonanych czynów wydalonym nie będzie wolno przekraczać granic Szwajcarii przez 5 do 15 lat, a w razie złamania tego zakazu przez 20 lat.

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości