TVN24 | Świat

Szczepią na dużą skalę, spada im liczba zakażeń, czyli historia sukcesu trzech krajów

TVN24 | Świat

Autor:
ads,js,
momo//rzw
Źródło:
tvn24.pl, Our World In Data
Szczepienia w Polsce
Szczepienia w PolsceTVN24
wideo 2/5
TVN24Szczepienia w Polsce

Statystyki potwierdzają, że w krajach, gdzie przeprowadza się najwięcej szczepień przeciwko COVID-19 na 100 mieszkańców, liczba zakażeń koronawirusem spada. Jak na tle Izraela, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, czyli krajów, które przodują pod względem podanych dawek szczepionki, wypada Unia Europejska, w tym Polska? Odpowiedź przynoszą dane portalu Our World in Data, zebrane przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Do 20 marca na całym świecie podano łącznie ponad 420,6 miliona dawek szczepionek przeciwko COVID-19, czyli średnio około 5,5 dawki na 100 osób. Program szczepień przebiega jednak z różną prędkością w poszczególnych krajach. Najsprawniej radzi z tym sobie Izrael, gdzie około połowa mieszkańców otrzymała już dwie dawki szczepionki na koronawirusa.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Jak skala zaszczepienia populacji danego państwa przekłada się na sytuację epidemiczną w tym kraju? Według danych portalu Our World in Data, publikowanych przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w krajach, gdzie przeprowadza się najwięcej szczepień, liczba zakażeń zaczyna spadać. Dobrze widać to na przykładzie Izraela, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Ilustruje to wykres pokazujący średnią dzienną zakażeń z siedmiu kolejnych dni w przeliczeniu na sto tysięcy mieszkańców w tych krajach, w porównaniu z Unią Europejską jako całością oraz z Polską.

Średnia dzienna zakażeń z siedmiu kolejnych dni w przeliczeniu na sto tysięcy mieszkańcówtvn24.pl

Do podobnych wniosków prowadzi zestawienie łącznej tygodniowej liczby zakażeń.

Stany Zjednoczone

1 stycznia łączna liczba infekcji z siedmiu ostatnich dni w Stanach Zjednoczonych wynosiła 1,38 miliona. Około dwa i pół miesiąca później, 18 marca, łączna liczba zakażeń z ostatniego tygodnia wynosiła ponad trzykrotnie mniej - 382 tysiące.

Do 18 marca w USA podano 115,7 miliona dawek szczepionki. Liczba ta może nie być równa liczbie zaszczepionych osób, ponieważ część otrzymała już też drugą dawkę. Wskaźnik liczby dawek szczepionki przypadających na 100 mieszkańców wyniósł 34,6.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii 1 stycznia łączna liczba zakażeń z siedmiu ostatnich dni wynosiła 321 tysięcy, podczas gdy 18 marca łączna tygodniowa liczba potwierdzonych infekcji wyniosła 39 tysięcy, czyli ponad osiem razy mniej.

Do 18 marca na Wyspach Brytyjskich podano 27,3 miliona dawek szczepionki. Oznacza to, że na 100 mieszkańców przypadło 41,7 dawek.

Izrael

W Izraelu 1 stycznia odnotowano 34 tysiące nowych przypadków koronawirusa w ciągu ostatnich siedmiu dni. Niespełna kwartał później, 18 marca, liczba ta spadła do jednej trzeciej, wynosząc łącznie 11 tysięcy zakażeń w ostatnim tygodniu.

Do 18 marca w Izraelu podano 9,6 miliona dawek szczepionki. Wskaźnik zaszczepienia, czyli liczba dawek szczepionki przypadających na 100 mieszkańców wyniósł 111,3.

Unia Europejska

1 stycznia łączna liczba nowych, potwierdzonych zakażeń z ostatnich siedmiu dni we wszystkich 27 państwach członkowskich wyniosła razem 820 tysięcy. Utrzymuje się jednak tendencja wzrostowa. W tygodniu od 11 do 18 marca odnotowano na terenie Wspólnoty łącznie 989 tysięcy nowych zakażeń, czyli o prawie 170 tysięcy więcej niż na początku roku.

Do 18 marca w Unii podano łącznie 55,3 miliona dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę całej populacji, daje to wskaźnik 12,4 dawek na 100 mieszkańców, czyli prawie trzykrotnie mniej niż w USA i Wielkiej Brytanii oraz niemal dziesięciokrotnie mniej niż w Izraelu.

Polska

1 stycznia liczba nowych infekcji wirusem SAR-CoV-2 z ostatniego tygodnia wyniosła w Polsce 56 tysięcy. Tymczasem 18 marca było to 134 tysiące nowych, potwierdzonych zakażeń.

Do 18 marca w naszym kraju podano ponad 4,9 miliona dawek szczepionki. Oznacza to, że na 100 mieszkańców przypadło 12,9 dawek. Skala ta jest więc bliska unijnej.

Łączna liczba zakażeń z tygodnia (tydzień kończący się 1 stycznia / tydzień kończący się 18 marca):

USA: 1,38 miliona / 382 tysiące

Wielka Brytania: 321 tysięcy / 39 tysięcy

Izrael: 34 tysiące / 11 tysięcy

Polska: 56 tysięcy / 134 tysiące

UE: 820 tysięcy / 989 tysięcy

Liczba podanych dawek szczepionki do dnia 18 marca (na 100 osób / łącznie):

Izrael: 111,3 / 9,6 miliona

Wielka Brytania: 41,7 / 27,3 miliona

USA: 34,6 / 115,7 miliona

Polska: 12,9 / 4,9 miliona

UE: 12,4 / 55,3 miliona

Liczba podanych dawek szczepionki do 18 marca tvn24.pl

Autor:ads,js, momo//rzw

Źródło: tvn24.pl, Our World In Data