Liczba zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców. Jak wypada Polska na tle innych krajów?

Źródło:
tvn24.pl, Our World in Data, Worldometers.info
Zgony na COVID-19 na świecie. Polska znalazła się w negatywnej czołówce
Zgony na COVID-19 na świecie. Polska znalazła się w negatywnej czołówceTVN24
wideo 2/23
Zgony na COVID-19 na świecie. Polska znalazła się w negatywnej czołówceTVN24

Jak wygląda Polska pod względem liczby przypadków śmiertelnych u osób chorych na COVID-19 w przeliczeniu na milion mieszkańców? Przeanalizowaliśmy dane i porównaliśmy nasz kraj z kilkoma innymi państwami, reprezentującymi różne regiony świata i różny przebieg epidemii. Pokazujemy też, jak Polska prezentuje się pod tym względem na mapie świata.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 od początku epidemii na całym świecie zbliżała się w niedzielę do 1,4 mln (około godziny 17, według portalu worldometers.info, było to 1 389 562). W Polsce w tym czasie zmarło 13 618 zakażonych osób - według danych przedstawionych rano przez Ministerstwo Zdrowia.

Dzienna liczba zgonów w sobotę - na który to dzień zgromadzone dane są w dużym stopniu kompletne - wyniosła w skali świata 8922. Tego dnia w Polsce poinformowano o śmierci 574 zainfekowanych pacjentów. W sobotę Polska była na czwartym miejscu w świecie pod względem liczby nowych przypadków śmiertelnych (po Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Włoszech), a na 19. miejscu pod względem łącznej liczby zmarłych.

Liczba przypadków śmiertelnych na milion mieszkańców

Jednym ze wskaźników oceny skali i przebiegu epidemii jest liczba zmarłych na milion mieszkańców. Ministerstwo zdrowia regularnie publikuje dane uwzględniające łączną liczbę zgonów od początku pandemii, ale - jak podkreślił na początku listopada Konkret24 - obecnej, jesiennej sytuacji w Polsce nie można analizować na podstawie uśrednionych danych, uwzględniających czas od wiosny.

CZYTAJ WIĘCEJ: Liczba zgonów z COVID-19 na milion mieszkańców. Czego nie pokazuje wykres ministerstwa>>>

Znacznie więcej o sytuacji mówi wskaźnik dziennej liczby zgonów w przeliczeniu na milion mieszkańców kraju.

Odnotowywane w ostatnim czasie duże liczby przypadków śmiertelnych w Polsce w poszczególnych dniach czynią z naszego kraju jeden z tych, w których sytuację można uznać za szczególnie poważną. Widać to na mapie świata, uwzględniającej statystyki z soboty 21 listopada. Polska znajduje się wśród krajów, gdzie ten wskaźnik jest najwyższy.

Wskaźnik dziennej liczby zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców kraju (stan na 21 listopada 2020)Ourworldindata.org na podst. danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Polska

W naszym kraju dobowy wskaźnik zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców był niski od marca do października: utrzymywał się w zakresie od 0 (w marcu) przez 1,06 pod koniec kwietnia, zatrzymując się na 0,90 na początku października. Potem zaczął rosnąć. 29 października wskaźnik wyniósł 7,87, 6 listopada - 11,76, 11 listopada - 11,36, 14 listopada - 14,43, a 19 listopada - 16,83, co jest najwyższym jak dotąd wskaźnikiem od początku epidemii. Polskę zamieszkuje około 37 830 000 osób.

Na poniższym wykresie porównaliśmy wysokość wskaźnika dla Polski z odnotowywanym w kilku innych krajach, reprezentujących różne regiony świata i różny przebieg epidemii. Przypomnieć przy tym należy, że różne strategie testowania na obecność koronawirusa oraz różne kryteria przypisywania przyczyny śmierci mogą wpłynąć na podawane przez poszczególne kraje liczby zgonów.

Przedstawione na wykresie dane pochodzą z bazy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Dzienne nowe, potwierdzone zgony z powodu COVID-19 na milion osób w wybranych krajachEuropejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Our World in Data, tvn24.pl

Kraje o najwyższym wskaźniku zgonów na milion mieszkańców

Według danych prezentowanych przez serwis Ourworldindata.org, wskaźnik liczby przypadków śmierci na COVID-19 przypadających na milion mieszkańców w sobotę 21 listopada najwyższy był w następujących krajach świata: Macedonia Północna (18,72), Bułgaria (18,57), Gruzja (18.55) Francja (17,43), Bośnia i Hercegowina (17,07), Słowenia (16,84), Polska (16,54), Czarnogóra (14,33), Chorwacja (13,88) i Czechy (13,73).

SYTUACJA W INNYCH PRZYKŁADOWYCH KRAJACH

Australia

W Australii wskaźnik śmierci na COVID-19 na milion mieszkańców jest jednym z niższych. Od marca do końca maja najwyższy notowano tam między początkiem kwietnia (0,27) a jego końcem (0,16). Wskaźnik wynosił zero przez kilka dni w marcu, na początku maja, od 24 maja do 23 czerwca oraz od 26 czerwca do 5 lipca.

Od 15 lipca wskaźnik ten powoli rósł, mocno zwyżkując 31 lipca (1,61) i 4 sierpnia (2,31). Dwa dni później spadł do 0,20 i utrzymywał podobny poziom do połowy października. Od 29 października do 21 listopada Australia notuje zerowy wskaźnik zgonów na COVID-19.

Australia jest domem dla około 25 615 000 osób.

Kanada

Kraj od początku marca przez pierwsze dwa tygodnie utrzymywał zerowy lub bliski zeru wskaźnik zgonów na milion mieszkańców. Przez miesiąc wskaźnik rósł do 2,23, do 14 kwietnia do 3,26, a 1 maja do 5,48 dziennych zgonów na milion mieszkańców. Później systematycznie spadał, aby w pierwszym dniu czerwca wynieść najwyższy wskaźnik między marcem a 21 listopada, czyli 5,88. Wskaźnik przez kolejne miesiące, od czerwca do 29 września oscylował od 3,68 do wskaźników poniżej 0,1.

Na jesieni w Kanadzie najwyższy wskaźnik zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców notowano 3 października (2,38), 12 listopada (2,20) i 18 listopada (2,65).

Kanadę zamieszkuje około 37 871 000 osób.

Niemcy

W Niemczech widać wyraźnie dwie, podobne co do skali fale wzrostów, skutkujące wysokimi wskaźniki zgonów na milion mieszkańców. Pierwsza z nich była notowana od początku kwietnia (z najwyższym wskaźnikiem 3,76) do 7 maja (1,75).

Od początku maja wskaźnik zaczął stopniowo spadać od wartości 1,87 (5 maja) do 0,14 (4 sierpnia). W okresie letnim wskaźnik zgonów nie przekraczał 0,17. Rosnąć zaczął w drugim tygodniu października, kiedy zaczęła tworzyć się druga, wysoka fala wzrostów zgonów na COVID-19. Najwyższe wskaźniki notowano 5 listopada (1,98), 10 listopada (1,84) i 17 listopada (3,64). Potem wskaźniki te zaczęły opadać.

W Niemczech żyje około 83 889 000 osób.

Francja

We Francji sytuacja najgorzej wyglądała wiosną. Wskaźnik zgonów na milion mieszkańców w tym kraju był najwyższy 3 kwietnia. Osiągnął wówczas wartość 30,70. Już następnego dnia zmniejszył się jednak o ponad połowę, a miesiąc później wyniósł zaledwie 2,07.

Od 16 czerwca do 11 września (z wyjątkiem jednego dnia - 15 lipca) wspomniany wskaźnik utrzymywał się poniżej 1.

Mniej więcej od połowy września możemy zauważyć na wykresie nadejście fali wzrostowej. 20 listopada wskaźnik zgonów we Francji wyniósł 17,43.

Francję zamieszkuje ponad 65 273 500 ludzi.

Indie

W jednym z najgęściej zaludnionych państw świata wskaźnik dziennych zgonów na poziomie 0 lub poniżej 0,1 utrzymywał się do maja. Potem stopniowo rósł do czerwca (0,28), aby osiągnąć peak 16 czerwca (1,45), kiedy odnotowano najwyższą jego wartość od początku marca do niemal końca listopada.

W okresie letnio-jesiennym (czerwiec-październik) wskaźnik zgonów wynosił powyżej 0,55 a poniżej 0,93. 4 listopada odnotowano najwyższy wskaźnik w tym miesiącu - 0,51.

Indie liczą około 1 385 308 000 mieszkańców.

Rosja

W Rosji wskaźnik zgonów na milion mieszkańców na poziomie poniżej 1 utrzymał się do 21 maja. Od tego czasu trzymał się na równym poziomie między 1,58 (pod koniec maja), a 1,35 (w drugim tygodniu października). W tym okresie był jeden wyjątek, gdy wskaźnik ten przekroczył 2 i wyniósł 18 czerwca 2,14 dziennych zgonów na COVID-19 na milion osób.

W październiku omawiany wskaźnik zaczął rosnąć, przekraczając poziom 2,17 (22 października) i przekraczając poziom 3,01 (13 listopada). W tym kraju najwyższy taki wskaźnik wyniósł 5,11 (16 listopada). Od tej pory spadał.

W Rosji mieszka około 145 959 000 osób.

Wielka Brytania

Na Wyspach Brytyjskich niski wskaźnik zgonów - poniżej dwóch - udało się utrzymać do niemal końca marca. Potem zaczął rosnąć, przekraczając 4 (27 marca) i dochodząc do 5,94 (w pierwszym dniu kwietnia). W kwietniu notowano najwyższe wskaźniki: 16,28 (7 kwietnia), 16,53 (10 kwietnia), 18,03 (21 kwietnia) i 14,88 (24 kwietnia). Potem wskaźnik zaczął spadać do wartości nieco ponad 10 dziennych zgonów na milion mieszkańców.

Wskaźnik spadł do poniżej dwóch dziennych zgonów w połowie czerwca, a do poniżej jednego na początku lipca. Taki poziom utrzymano do końca września. W październiku dane te zaczęły ponownie rosnąć. 20 października wskaźnik wyniósł 3,55, w dniu 4 listopada - 7,25, a 17 listopada - 8,81. Od tego czasu spada.

Na terenie Wielkiej Brytanii mieszka około 68 026 000 osób.

Stany Zjednoczone

Kraj do końca marca zachował wskaźnik zgonów na milion mieszkańców na poziomie poniżej jednego. W kwietniu dane te rosły, a 15 dnia tego miesiąca osiągnęły najwyższy wynik od początku epidemii do 21 listopada, czyli 14,89. Od maja do 24 czerwca wskaźnik wynosił poniżej 3 zgonów dziennie na milion mieszkańców. Następnego dnia wskaźnik dynamicznie urósł do wartości 7,36, aby kolejnego dnia spaść do 1,88.

Przez miesiące letnie wskaźnik nie przekroczył 5,88 (wartość z 6 sierpnia), ale z reguły trzymał się poniżej 4 zgonów na COVID dziennie. Taki trend utrzymał się także przez pierwsze miesiące jesienne. 11 listopada wyniósł on 6,40, a 19 dnia tego miesiąca 6.10.

Stany Zjednoczone zamieszkuje około 331 764 000 osób.

Autorka/Autor:akw, momo//rzw

Źródło: tvn24.pl, Our World in Data, Worldometers.info

Tagi:
Raporty: