Co trzeci Niemiec stawia europejskość wyżej lub na równi z własną narodowością


Blisko dwie trzecie Niemców uważa, że Unia Europejska zmierza w złym kierunku, a najbardziej krytyczni wobec niej są młodzi. Równocześnie jednak bardzo wielu obywateli czuje się bardziej Europejczykami niż Niemcami - wynika z sondażu instytutu TNS opublikowanego we wtorek.

62 proc. uczestników ankiety przeprowadzonej przez instytut TNS na zlecenie Fundacji Koerbera uznało, że UE zmierza w złym kierunku. Krytyczny stosunek do Unii występuje szczególnie często wśród osób młodych w wieku od 18 do 29 lat. Zadowolenie z funkcjonowania Wspólnoty wyraziło 35 proc. pytanych.

59 proc. Niemców jest przekonanych, że wobec licznych zagrożeń w polityce międzynarodowej ich kraj powinien odgrywać wiodącą rolę w UE. 60 proc. uważa, że w sytuacjach kryzysowych Berlin powinien forsować swoje własne interesy nawet kosztem europejskich partnerów. Tylko 35 proc. wyraża gotowość do rezygnacji z własnych interesów dla dobra Wspólnoty. Równocześnie aż 78 proc. ankietowanych opowiada się za wspólną europejską polityką zagraniczną.

Prawie 70 proc. Niemców chce bliższej współpracy z Polską

Z ankiety wynika, że prawie trzy czwarte Niemców jest rozczarowanych postawą partnerów w kryzysie migracyjnym. 73 proc. oceniło, że podczas prób rozwiązania kryzysu inne państwa pozostawiły ich kraj bez wsparcia. Tylu samo ankietowanych opowiedziało się za zmniejszeniem unijnych subwencji tym krajom, które odmawiają przyjęcia uchodźców. 77 proc. sprzeciwia się zamknięciu niemieckich granic w celu ograniczenia migracji.

67 proc. ankietowanych opowiada się za rozszerzeniem współpracy z Polską, 25 proc. jest temu przeciwnych. Odsetek zwolenników ściślejszych relacji z Warszawą spadł nieznacznie w porównaniu z rokiem 2014. Wówczas za rozwojem współpracy opowiadało się 71 proc. Niemców, 22 proc. było temu przeciwnych.

Niemcy z zachodu bardziej proeuropejscy

Na pytanie o swoją tożsamość 62 proc. ankietowanych zadeklarowało, że czują się bardziej Niemcami niż Europejczykami. 35 proc. stawia tożsamość europejską przed poczuciem bycia Niemcem lub traktuje obie tożsamości równorzędnie.

Postawy w tym zakresie są w dużym stopniu uzależnione od miejsca zamieszkania i preferencji politycznych.

Wśród mieszkańców zachodnich Niemiec postawy proeuropejskie są znacznie częstsze niż w byłej NRD. Do tożsamości europejskiej najczęściej (50 proc.) przyznają się zwolennicy partii Zieloni, a najrzadziej (11 proc.) sympatycy Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Sondaż został opublikowany z okazji Forum Polityki Zagranicznej w Berlinie.

Autor: pk / Źródło: PAP