Świat

Boże Ciało u Słowian Połabskich

Świat


Boże Ciało w podobny sposób jak w Polsce, obchodzą także Słowianie Połabscy - słowiańska grupa etniczna, która przetrwała na ziemiach między Łabą i Odrą.

Ich procesja odbyła się w miasteczku Crostwitz. Tam mieszka duża społeczność Słowian Połabskich.

Zobacz jak Polacy obchodzą święto Ciała i Krwi Pańskiej

Słowianie połabscy i inne plemiona zachodnio-słowiańskie w średniowieczu zamieszkiwały na terenach pomiędzy Morzem Bałtyckim, Łabą, Soławą i Odrą. Ulegali oni stopniowej germanizacji. Ludność słowiańska przetrwała na obszarach, które były pod polskim i czeskim wpływem. Słowianie Połabscy posługiwali się językami połabskimi, spokrewnionymi blisko z językiem pomorskim, polskim oraz czeskim.

Ciężkie życie w NRD

W czasach NRD byli sporym utrapieniem dla komunistycznych władz zwłaszcza z powodu ich głębokiej wiary i oporu jaki stawiali podczas nacjonalizacji rolnictwa.

Po zjednoczeniu Niemiec społeczność serbołużycka czyniła wysiłki w kierunku utworzenia autonomicznej jednostki administracyjnej. Jednakże rząd Helmuta Kohla nie zgodził się na autonomię.

W marcu 2008 roku społeczność słowian zachodnich przedstawiła memorandum, w którym zwróciła się do Polski i polskiego prezydenta o wsparcie i reprezentowanie społeczności podczas rozmów z Niemcami.

- Jeśli Angela Merkel mówi o prawach mniejszości niemieckiej w Polsce, to Lech Kaczyński powinien domagać się tego samego względem nas - brzmiał fragment memorandum.

W kwietniu 2008 roku serbołużycki polityk Stanisław Tillich został nominowany jako potencjalny premier Saksonii.

Źródło: tvn24.pl, Wikipedia