TVN24 | Polska

Trybunał Konstytucyjny: stosowanie uchwały Sądu Najwyższego wstrzymane

TVN24 | Polska

Autor:
mjz/pm
Źródło:
TVN24, PAP
Trybunał Konstytucyjny: stosowanie uchwały Sądu Najwyższego wstrzymaneTVN24
wideo 2/21
TVN24Trybunał Konstytucyjny: stosowanie uchwały Sądu Najwyższego wstrzymane

Do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania - wynika z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowano także, że Trybunał rozpatrzy ten wniosek 25 lutego, a sędzią sprawozdawcą będzie była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz.

Postanowienie TK z 28 stycznia zostało w środę opublikowane w Monitorze Polskim.

Uchwała Sądu Najwyższego

23 stycznia Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał uchwałę dotyczącą zasiadania w składach sędziowskich osób wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Wcześniej w tej sprawie marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o - jak to określiła - "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym".

Co to jest spór kompetencyjny i kiedy może do niego dojść? CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Trybunał Konstytucyjny wstrzymuje stosowanie uchwały Sądu Najwyższego

W związku z tym wnioskiem TK wydał postanowienie, że wstrzymuje stosowanie, od dnia jej wydania, uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.

TK postanowił, że do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu wstrzymuje wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych: ukształtowania składu KRS, trybu przedstawiania prezydentowi kandydatur na sędziów, wykonywania prerogatywy prezydenta do ich powoływania, a także kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego przez osobę powołaną przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak wskazano oznacza to, że "niedopuszczalne jest" stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania cywilnego w rozumieniu przyjętym w uchwale SN. Trybunał uznał również, że kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana, a orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali tacy sędziowie, mają moc obowiązującą.

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwały Sądu Najwyższego

Postanowienie zostało podjęte w składzie 14 obecnych sędziów TK, większością głosów. Zdania odrębne złożyło trzech z nich: Piotr Pszczółkowski, Leon Kieres oraz Jarosław Wyrembak.

Trybunał Konstytucyjny: stosowanie uchwały Sądu Najwyższego wstrzymaneTVN24

Trybunał zajmie się wnioskiem 25 lutego

Dodatkowo poinformowano, że TK zajmie się wnioskiem w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem a SN oraz prezydentem a SN 25 lutego. Przewodniczącą składu orzekającego będzie jego prezes Julia Przyłębska, a sprawozdawcą - była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Co wynika z uchwały Sądu Najwyższego?

W posiedzeniu Sądu Najwyższego 23 stycznia wzięło udział 59 sędziów trzech izb. 53 głosowało za przyjęciem uchwały, sześciu złożyło zdanie odrębne.

CZYTAJ WIĘCEJ O UCHWALE SĄDU NAJWYŻSZEGO>>>

Uchwała składa się z czterech punktów:

- Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli w składzie zasiada osoba powołana na sędziego SN na wniosek nowej KRS, taki skład jest nieprawidłowo obsadzony.

- W przypadku sądów powszechnych i wojskowych sytuacja jest podobna, ale pod warunkiem że wadliwość procesu powoływania sędziego "prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

- Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia.

- Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN uchwała ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

Źródło: TVN24, PAP

Autor:mjz/pm

Tagi:
Raporty: