Ogromne finansowanie, coraz większa armia i 22 tysiące przeszkolonych ukraińskich żołnierzy

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Kosiniak-Kamysz: bezpieczeństwo jest najważniejszym zadaniem dla rządu Donalda Tuska
Kosiniak-Kamysz: bezpieczeństwo jest najważniejszym zadaniem dla rządu Donalda TuskaTVN24
wideo 2/6
Kosiniak-Kamysz: bezpieczeństwo jest najważniejszym zadaniem dla rządu Donalda TuskaTVN24

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi w Sejmie o stanie bezpieczeństwa państwa. - Zagrożeniem dla Polski są działania Rosji, agentury, która rozpowszechniła się nie tylko w Polsce, ale i w Europie - mówił. Jak stwierdził, polskie państwo "pokazuje swoją siłę wobec tych, którzy je zdradzają". - Nie ma miejsca na litość i jakiekolwiek taryfy ulgowe dla tych, którzy wybrali drogę na wschód - dodał. Podkreślił, że Polska przeznacza już rekordowe w NATO 4 procent PKB na obronność, a w budżecie to łącznie 118 miliardów złotych. Uspokajał też, że powszechny pobór do wojska nie zostanie wprowadzony, bo armia tylko w tym roku zyskała dziewięć tysięcy żołnierzy powołanych do zawodowej służby. W sumie Wojsko Polskie liczy już 198 tysięcy żołnierzy.

Sejm zebrał się w środę na dwudniowe posiedzenie. Posłowie wysłuchują informacji wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie stanu bezpieczeństwa RP. Na galerii sali posiedzeń jest obecny jest prezydent Andrzej Duda oraz najwyżsi dowódcy z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą.

- Państwa nie buduje się na rok, dwa, ani na dziesięć lat. Buduje się na sto lat i więcej, na tysiące. Państwa nie buduje się tylko dla siebie, tylko dla kolejnych pokoleń. Nie da się budować silnej Polski bez zadbania o jej bezpieczeństwo - powiedział na początku wystąpienia Kosiniak-Kamysz.

- W obliczu największych zagrożeń dla suwerennej Polski od czasu zakończenia II wojny światowej bezpieczeństwo jest nie tylko naszą racją stanu, odpowiedzialnością historyczną, wyzwaniem dla przyszłych pokoleń, (ale - red.) jest naszym największym zadaniem w tej kadencji parlamentu. Jest najważniejszym zadaniem dla rządu Donalda Tuska - podkreślał.

Jak zaznaczył, "bezpieczeństwo wymaga odpowiedzialności i współdziałania pomiędzy wszystkimi organami państwa, pomiędzy rządem i prezydentem, przy współudziale parlamentu, z ogromnym wkładem i zaangażowaniem wspólnoty samorządowej i wszystkich naszych rodaków". - Nie ma takiego jednego człowieka, który zbuduje siłę i potęgę państwa, który zadba o niej bezpieczeństwo. Możemy to zrobić tylko wspólnie - oświadczył.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w SejmiePAP/Leszek Szymański

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "różni nas bardzo wiele". - I w Polsce, i na tej sali toczymy spory polityczne. Język debaty często jest bardzo ostry, czasem moim zdaniem przekraczający również normy, ale zasada, która powinna nam przyświecać, niezależnie od tego z jakiej wrażliwości społecznej pochodzimy, jakie stronnictwo reprezentujemy, jaki mamy światopogląd, to współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa - powiedział. - I uważam, że to jest możliwe, a jeżeli to jest możliwe, to jest naszym obowiązkiem - dodał.

Szef MON: zagrożeniem dla Polski są działania Rosji i agentury, która się rozprzestrzeniła

Kosiniak-Kamysz wskazywał "największe zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego". - One niezmiennie od wieków idą z tej samej strony. Idą ze wschodu, skąd nie tylko idzie zagrożenie o charakterze militarnym, ale również cywilizacyjnym. Oparliśmy się temu w kluczowej dla dziejów świata Bitwie Warszawskiej (w 1920 roku - red.) - powiedział. - Minione pokolenia przeprowadziły Polskę przez czas wojny, okupacji, komunizmu, braku suwerenności - do wolności. Naszym zadaniem jest uniesienie tej wolności na swoich barkach - dodał.

Szef MON podkreślał, że "zagrożeniem dla Polski są działania Federacji Rosyjskiej, są działania związane z agenturą, która rozpowszechniła się nie tylko w Polsce, ale i w Europie, są działania Białorusi". - Te działania są wymierzone w bezpieczeństwo państwa polskiego i indywidualne bezpieczeństwo obywateli - powiedział.

- Każdego dnia w ostatnim czasie służby specjalne, policja, wojsko dokonują działań na rzecz walki z aktami sabotażu, dywersji i niszczenia wspólnoty państwa polskiego. To jest działanie priorytetowe dla naszego rządu - stwierdził.

Szef MON: zagrożeniem dla Polski są działania Rosji i agentury, która się rozprzestrzeniła
Szef MON: zagrożeniem dla Polski są działania Rosji i agentury, która się rozprzestrzeniłaTVN24

Jak dodał, "niebezpieczeństwo, które nadciąga i okrutna wojna wymierzona w niepodległą Ukrainę, która toczy się 819. dzień, powoduje, że w żaden sposób długość trwania tego konfliktu ani nas, ani Europy nie może uśpić". - Każdego dnia musimy być świadomi tego zagrożenia, które nigdy od czasu zakończenia II wojny światowej nie było tak bliskie dla bezpieczeństwa Polski i Europy - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz: to dla nas priorytet, żeby wzmacniać i chronić granicę

- Wiele osób pyta o szczelność polskiej granicy, o działania polskich służb w tym obszarze. To dla nas jest priorytet, żeby wzmacniać i chronić granicę. Ona jest nienaruszalna. Ochrona granicy, suwerenności państwa polskiego to jest zobowiązanie konstytucyjne, ale to jest też nasze osobiste zobowiązanie, które wynika z naszych poglądów, z naszego patriotyzmu - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił, że w ostatnim czasie odnotowano znaczący wzrost prób przekraczania granicy polsko-białoruskiej, które mają dzisiaj bardzo zorganizowany charakter. - Większość wiz wydawana i umożliwiająca dostanie się do Białorusi obywatelom Somalii, Afganistanu, Syrii, Jemenu czy Iranu to wizy rosyjskie. Coraz liczniejsze są zgrupowania tych osób. Służby białoruskie pomagają w ich przetransportowaniu i naszym zdaniem również w przygotowaniu do forsowania na granicy polsko-białoruskiej - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

- Do tych aktów dochodzi coraz częściej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Do 19 maja bieżącego roku odnotowaliśmy 14 tysięcy prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, 46 procent więcej niż w ubiegłym roku - powiedział szef MON.

Andrzej Duda PAP/Leszek Szymański

Kosinak-Kamysz podkreślił, że na granicy działają "wszystkie służby państwa", a za ochronę odpowiedzialna jest Straż Graniczna, którą wspiera wojsko polskie i wojskowe zgrupowanie zadaniowe Podlasie. Wicepremier zapowiedział zwiększenie finansowania tego zgrupowania.

- Jest tam pięć i pół tysiąca żołnierzy. Zwiększamy finansowanie, w tym roku 850 milionów przekażemy z budżetu MON na finansowanie tego zgrupowania zadaniowego. W porównywalnym okresie ubiegłego roku to było 500 milionów. Zwiększamy to zaangażowanie i jesteśmy gotowi zwiększyć obecność wojska na granicy polsko-białoruskiej. Będziemy chronić polską granicę, będzie wspierała i policja, i Straż Graniczna będzie doposażona w jeszcze lepszy sprzęt - powiedział.

- Trwa modernizacja zapory, która w wielu miejscach okazała się nieskuteczna i musi być zmodernizowana i ulepszona - dodał szef MON.

Szef MON: zwiększymy liczbę inspektoratów Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rząd jest gotowy zwiększyć obecność wojska na granicy polsko-białoruskiej. Przypomniał, że trwa modernizacja zapory na granicy. Zapowiedział też doposażenie Straży Granicznej w jeszcze lepszy sprzęt.

Zaznaczył, że codziennie dochodzi nawet do 300 prób przekroczenia granicy. Wskazał, że należy zatrzymać proceder przemytu ludzi. - Każda osoba, która będzie uczestniczyła w tym procederze, będzie przez polskie państwo ścigana - oświadczył. Jednocześnie zadeklarował, że pomoc humanitarna, "jeśli jest konieczna, będzie udzielana tym, którzy tej pomocy potrzebują".

- Działania służb specjalnych od pięciu miesięcy są nakierowane na eliminacje zagrożenia, które jest wymierzone w państwo polskie i zagrażają bezpieczeństwu obywateli. Wszystkie służby: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, służby wojskowe są w stanie najwyższej gotowości. W ostatnich dniach zatrzymywane są osoby podejrzane o sabotaż, dywersję, które chciały podpalać różne obiekty o charakterze strategicznym lub działać przeciwko państwu polskiemu - powiedział.

Podkreślił, że od 1 lipca w każdym województwie będą delegatury ABW. Poinformował też, że w poniedziałek podczas kolegium ds. służb specjalnych zdecydowano o utworzeniu nowych inspektoratów Służby Kontrwywiadu Wojskowego. - Powstaną inspektoraty w kolejnych miastach: w Olsztynie, Rzeszowie, Wrocławiu i prawdopodobnie w Bydgoszczy. Z 6 zwiększymy do 9, 10 liczbę inspektoratów. Rośnie armia, potrzebny jest rozwój służby kontrwywiadu i wsparcie dla wszystkich służb państwa - wskazał.

Przypomniał, że rząd przeznaczył też 100 milionów złotych na wzmocnienie ABW i Agencji Wywiadu.

Szef MON: będziemy walczyć ze wszystkimi zdrajcami

- Będziemy walczyć ze wszystkimi zdrajcami narodu i państwa polskiego, którzy wybrali inną drogę niż służba ojczyźnie. Państwo polskie jest silne wobec tych, którzy zagrażają jego bezpieczeństwu. Pokazuje swoją siłę wobec tych, którzy je zdradzają. Nie ma miejsca na litość i jakiekolwiek taryfy ulgowe dla tych, którzy wybrali drogę na wschód - oświadczył.

- Będziemy do tego dochodzić z całą stanowczością. Będziemy używać wszystkich instrumentów i państwo polskie nie spocznie, dopóki nie wykona nakazów aresztowania wobec osób, które zdradziły naszą ojczyznę - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

Szef MON: będziemy walczyć ze wszystkimi zdrajcami, którzy wybrali inną drogę niż służba ojczyźnie
Szef MON: będziemy walczyć ze wszystkimi zdrajcami, którzy wybrali inną drogę niż służba ojczyźnieTVN24

W tamtym momencie "bardzo serdecznie" podziękował wszystkim, którzy bronią szczelności polskiej granicy. - Bardzo dziękuję funkcjonariuszom Straży Granicznej, funkcjonariuszom policji i żołnierzom Wojska Polskiego - oświadczył .

Szef MON: "Tarcza Wschód" to między innymi nowe technologie na granicy 

Podczas przedstawiania informacji w sprawie stanu bezpieczeństwa Polski wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że nasz kraj musi zbudować silną obronę militarną na granicy wschodniej.

- Tu są zapóźnienia, to prawda, lepiej było podjąć tę decyzje dwa lata temu, ale nigdy nie jest za późno, żeby robić dobre rzeczy - powiedział. Stąd też - jak tłumaczył - decyzja o przygotowaniu narodowego planu obronności i odstraszania pod nazwą "Tarcza Wschód".

Jak tłumaczył Kosiniak-Kamysz, w jego ramach na granicy zgromadzony zostanie różnego rodzaju sprzęt fortyfikacyjny, ale nie tylko. - Co najważniejsze, to nowe technologie, które będą użyte do fortyfikacji. To nie będą tylko żelbetonowe jeże czy palisady, to nie będzie tylko zgromadzenie sprzętu użytego w odpowiednim czasie i miejscu. Ma to na celu działanie obserwacyjne, pełen monitoring, działanie rozpoznawcze, działanie przeciwdronowe. Wszystkie te najnowocześniejsze systemy będą zlokalizowane na 400 kilometrach naszej granicy, szczególnie z Białorusią i Federacją Rosyjską - mówił.

Szef MON podkreślił, że budowanie bezpiecznej wschodniej granicy jest również inwestycją w tamtejszą gospodarkę. - Zaangażujemy polskie firmy i polskich przedsiębiorców w wykonanie projektu "Tarcza Wschód". To jest nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo jako całość, które nie oznacza tylko wymiar militarny - podkreślił.

Szef MON: zwiększyliśmy nakłady finansowe na obronność do 118 miliardów złotych

Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia powiedział, że jego resort opracował polityczno-strategiczną dyrektywę obronną i została ona skierowana na Radę Ministrów. Mówił też, że jest przygotowany projekt rządowego rozporządzenia ws. gotowości obronnej państwa polskiego. Dodał, że przygotowywana jest też nowa strategia bezpieczeństwa narodowego.

- Jesteśmy już po decyzji w sprawie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2025-39, pozytywnie zaopiniowanej przez komisję obrony narodowej w kwietniu bieżącego roku - mówił.

Kosiniak-Kamysz akcentował też kwestię zwiększenia nakładów finansowych na polską armię, "osiągając rekordowy poziom czterech procent PKB, najwyższy ze wszystkich państw NATO". - Zwiększyliśmy nakłady finansowe na obronność do 118 miliardów złotych z budżetu państwa, a łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie kontynuowany i rozwijany, to jest 159 miliardów złotych - oświadczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz PAP/Leszek Szymański

Dodał, że wprowadzane są nowe rozwiązania, by proces modernizacji nie był tylko wymianą sprzętu, ale "był całą filozofią zmiany funkcjonowania polskiej armii - nowoczesnej, innowacyjnej, najlepiej wyposażonej, przygotowanej".

Szef MON mówił też o podjęciu decyzji dotyczącej utworzenia Dowództwa Transformacji, które - zaznaczył - nie wymaga nowych etatów, tylko "nowego zorganizowania, tak by planowanie bezpieczeństwa państwa polskiego, rozłożone na lata, był perfekcyjnie przygotowane".

Kosiniak-Kamysz podkreślał ponadto, że obrona powietrzna jest priorytetem. W tym kontekście wskazywał na podjęte działania, m.in. podpisanie wcześniej w środę umowy na dostarczenie czterech aerostatów rozpoznawczych, czyli balonów z podwieszonymi radarami. 

Szef MON o "żelaznej kopule"

Szef MON przypomniał, że Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował się zainwestować 300 milionów euro w polski program satelitarny. - Chcemy też wspierać polski przemysł zbrojeniowy w tym zakresie. Planowany jest zakup elektronicznych systemów satelitarnych w programie MikroGlob w 2026 r. oraz pozyskanie radarowych systemów w programie MikroSAR z dostawą w 2025 roku - powiedział.

Kosiniak-Kamysz poinformował też, że 30 czerwca powstanie Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych, zaś w ramach tej struktury powstanie Centrum Operacji Satelitarnych.

- Żelazna kopuła nad Polską i Europą to nasza kolejna inicjatywa wzmacniająca bezpieczeństwo państwa polskiego - oświadczył szef MON. Jak ocenił, budowa narodowego systemu, a także współpraca i wymiana systemów z sojusznikami to racja stanu Polski. Jak dodał, nie oznacza to rezygnacji z budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, opartego na programach Wisła, Narew i Pilica Plus, tylko ich wzmocnienie i przyspieszenie.

Premier Donald Tusk w Sejmie PAP/Leszek Szymański

Szef MON mówił również o tworzeniu wojsk bezzałogowych. Jak zapowiedział, w polskiej armii będą setki tysięcy dronów, statków bezzałogowych: powietrznych, lądowych, nawodnych i podwodnych; w każdej dywizji, brygadzie, we wszystkich jednostkach, we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych.

Kosiniak-Kamysz mówił też o budowie wojsk medycznych, które - jak ocenił - mogą być wizytówką Rzeczpospolitej i być uruchamiane we wszystkich akcjach NATO i UE.

- Kontynuujemy rozbudowę komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni - oświadczył szef MON. Zwrócił uwagę, że w 2023 r. odnotowano ponad 80 tys. incydentów w cyberprzestrzeni. W tym roku - ocenił - może być ich nawet dwa razy więcej.

Szef MON poinformował, że kończą się przygotowania utworzenia Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji. - Wojsko będzie korzystać ze sztucznej inteligencji, nie będzie w żaden sposób zapóźnione, będzie iść z duchem czasu i postępu - zapewnił.

Ponadto, Kosiniak-Kamysz poinformował, że podjął decyzję o utworzeniu Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa, żeby ułatwić współpracę pomiędzy Wojskami Obrony Cyberprzestrzeni, Żandarmerią Wojskową, jak i wojskowymi służbami specjalnymi. - Efektywność wymiany informacji jest gwarancją ochrony polskiej cyberprzestrzeni - dodał.

Szef MON: nie ma żadnych powodów, aby odwieszać regularny pobór wojskowy 

- Zwiększamy liczebność polskiej armii podnosząc jej zdolności operacyjne, w tym momencie mamy 198 tysięcy żołnierzy, w tym zawodowych ponad 140 tysięcy, a w jednostkach szkoli się ponad 20 tysięcy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dziewięć tysięcy żołnierzy do maja tego roku została powołanych do zawodowej służby wojskowej - powiedział szef MON.

Podkreślił, że zainteresowanie służbą w wojsku jest ogromne. - Dlatego nie ma żadnych powodów - chcę tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości i pytania - żeby odwieszać regularny pobór, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa jest wystarczająca - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że aktywność szkoleniowa w wojsku wzrosła o około 40 procent i każdego dnia na poligonach i placach ćwiczeń szkoli się około 60 tys. żołnierzy. Ponadto, jak mówił szef MON, w Polsce szkoli się lub przebywa 16 tys. żołnierzy z wojsk sojuszniczych, a polska armia od początku tego roku wzięła udział w 250 ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.

Kosiniak-Kamysz dodał, że trwają też pracę nad nowelizacją ustawy o obronie ojczyzny, aby wzmocnić aspekt badań psychologicznych.

Zaznaczył również, że "pomimo sceptycznego nastawienia na początku" Wojska Obrony Terytorialnej dobrze przysłużyły się Polsce. - Będziemy je wzmacniać i rozwijać (...) jest już dziś ponad 35 tys. terytorialsów, tworzymy kolejne brygady, w tym roku to będzie 20 brygad, 18 brygad obrony terytorialnej i dwie brygady obrony pogranicza - poinformował szef MON.

Dodał, że została też podjęta decyzja o podporządkowaniu WOT szefowi Sztabu Generalnego, w czerwcu - jak mówił - dojdzie do certyfikacji WOT, a 14 sierpnia trafi ta formacja pod komendę szefa Sztabu Generalnego. 

W pierwszym rzędzie: Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Sokołowski na sali obrad Sejmu w WarszawiePAP/Leszek Szymański

"Jakiekolwiek fobie nie zwiększają bezpieczeństwa Polski"

W sejmowej debacie nad stanem bezpieczeństwa szef MON nawiązał do audytu, z którego ustalenia resort przedstawił dzień wcześniej na niejawnym posiedzeniu senackiej komisji obrony, a prezentację na zamkniętym posiedzeniu sejmowej komisji zaplanowano na środę.

- Zastaliśmy brak aktualnych dokumentów strategiczno-planistycznych – powiedział, wymieniając polityczno-strategiczną dyrektywy obronnej. Dziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie "za przyjęcie wniosku o nakreślenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego i zadeklarował współpracę z BBN nad nową strategią. - Nie ma budowy silnej armii bez wieloletniego planu – powiedział Kosiniak-Kamysz, przypominając, że niektóre planowane zakupy mają być realizowane do 2035 r. – za kolejnych kadencji parlamentu i przy innym prezydencie.

Powtórzył, że obecny rząd z zasady nie jest przeciwny kontynuacji kontraktów zawartych przez poprzedników. Rządom PiS zarzucił opóźnienia w budowie wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, w tym przy zakupie systemu Patriot (wybranego wiosną 2015 r., pod koniec kadencji PO-PSL, a zakontraktowanego w 2018 r. za rządów PiS).

Rozpoczęcie formowania nowych jednostek przez rząd PiS uznał za słuszne, zaznaczając, że zwiększaniu liczebności armii nie towarzyszyło zwiększenie zdolności operacyjnych, a wiele z nowo formowanych jednostek jeszcze przez dłuższy czas nie będzie gotowych do działania z powodu nieobsadzenia stanowisk.

Zastany poziom sprawności sprzętu określił jako nieakceptowalny. Przypomniał że obecny rząd krótko po zaprzysiężeniu przeznaczył 1,3 miliarda złotych na poprawę tego stanu. Nawiązał do ostatnio stwierdzonych przez MON nieprawidłowości, jak "kradzież prezentów przeznaczonych na prezenty dla delegacji zagranicznych" i wątpliwości związane z ubezpieczeniem programu fregat Miecznik.

- Brakowało dialogu obronnego z partnerami europejskimi, szczególnie RFN. Odtwarzamy to – powiedział. Dodał, że konieczne jest współdziałanie ze wszystkimi sojusznikami w NATO i UE. - Obrażanie się na kogokolwiek, jakiekolwiek fobie nie zwiększają bezpieczeństwa Polski – powiedział, zastrzegając, że "trzeba dochodzić swoich racji", a w relacjach polsko-niemieckich "rachunek krzywd nie został wyrównany".

Kosiniak-Kamysz: 29 maja przedstawię nowy projekt regulacji na rzecz weteranów i ich rodzin

- Chcę was zapewnić, że państwo polskie w najwyższym stopniu zadba o każdą rodzinę wojskową, zarówno tą służącą w wojsku polskim, jak i o weteranów. Wprowadzimy kartę rodziny wojskowej - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "to jest taka społeczna odpowiedzialność za wojsko polskie".

Szef MON zapowiedział także nowy projekt dotyczący weteranów i ich rodzin. - 29 maja 2024 roku, kiedy będziemy obchodzić dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, przedstawię nowy projekt regulacji na rzecz weteranów i ich rodzin. Sprawy zadośćuczynienia w przypadku uszczerbku na zdrowiu zostaną wreszcie uregulowane - powiedział Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że "to jest ten pierwszy filar i tylko część zmian, których dokonaliśmy, i działań, które podejmujemy".

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że symbolem tych działań jest projekt "Tarcza Wschód", który wymaga "wielkich zasobów finansowych i polskich, i europejskich". - Wymaga też nowej ustawy infrastrukturalnej, która jest przygotowywana w ministerstwie, niedługo trafi do konsultacji międzynarodowych, międzyresortowych i społecznych. Ustawy, która umożliwi strategiczne inwestowanie i ułatwi inwestowanie na rzecz bezpieczeństwa państwa. To jest ustawa, która spowoduje, że łatwiej będzie się budować miejsca bezpieczne, miejsca związane z bezpieczeństwem - podkreślił szef MON.

- Pierwszy filar to wojsko dobrze zarządzane, dobrze zorganizowane i tu też jest potrzeba współpracy i kontynuacji ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Sztabem Generalnym, wszystkimi rodzajami sił zbrojnych - dodał Kosiniak-Kamysz. 

Szef MON: w bieżącym roku planowane podpisanie 150 umów zbrojeniowych

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że od 13 grudnia 2023 r. Agencja Uzbrojenia zawarła 40 umów na łączną wartość około 50 miliardów złotych, z czego 23 to umowy wieloletnie z kontrahentami krajowymi o wartości 18,5 miliarda złotych. Jak dodał, w bieżącym roku Agencja Uzbrojenia planuje podpisać około 150 umów w ramach przemysłu krajowego i zagranicznego.

Szef MON wskazywał, że ambicją rządu jest sytuacja, w której 50 proc. wydatków na modernizację polskiej armii i zakup sprzętu wydawana jest w polskich zakładach zbrojeniowych. Jak dodał, na ten moment jest to 40 procent.

Mówiąc o istotnych umowach zbrojeniowych, Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że niedługo Polska podpisze ze Stanami Zjednoczona umowę na zakup manewrujących pocisków rakietowych JASSM-ER o zasięgu 1000 km. - Wszyscy wiedzą, co to znaczy, jaki to jest zasięg i jak zwiększa to bezpieczeństwo państwa polskiego - powiedział.

"Pozbędziemy się ostatnich hełmów stalowych"

Szef MON mówił również o programie wyposażenia indywidualnego żołnierzy, wskazując, że wcześniej nie było "strategicznego myślenia" w tym kierunku. Jak wskazał, na wyposażenie żołnierzy w tym roku przesunięte zostało 0,5 mld zł, zaś w ciągu najbliższych dwóch lat na ten cel zarezerwowano 1,5 mld zł.

- W tym roku pozbędziemy się ostatnich hełmów stalowych. Wszystkie hełmy polskiej armii to będą hełmy kompozytowe. W 100 procentach zapewnimy też potrzeby umundurowania - powiedział. Zapowiedział również, że w tym roku planowane jest kupno większej liczby kamizelek kuloodpornych niż "w sumie we wszystkich poprzednich latach".

22 tysiące ukraińskich żołnierzy przeszkolonych przez Wojsko Polskie

Kosiniak-Kamysz powiedział, że 30 proc. ukraińskich żołnierzy przeszkolonych w ramach unijnej misji pomocy wojskowej dla tego kraju zostało przeszkolonych w Polsce. - To 16 tysięcy żołnierzy. Wspólnie z działaniami bilateralnymi to jest 22 tysiące żołnierzy przeszkolonych przez Wojsko Polskie - podkreślił.

Przed rozpoczęciem obrad marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się prezydentem RP Andrzejem Dudą i ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w swoim gabinecie. W spotkaniu udział wzięła też szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

Czym jeszcze zajmie się Sejm?

Sejm zajmie się w środę także sprawozdaniem komisji z prac nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Projekt ustawy ma zaimplementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W porządku obrad jest też debata nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Nowela dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

W czwartek posłowie będą zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących. W bloku głosowań posłowie powołają członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Autorka/Autor:asty, pp/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Pozostałe wiadomości

Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu (EDP) wobec Polski jest uzasadnione. Samo formalne rozpoczęcie procedury może nastąpić później. Bruksela zapowiada taki krok na lipiec - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, powołując się na komunikat prasowy.

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski

Bruksela rozpoczyna unijną procedurę wobec Polski

Źródło:
TVN24, PAP

Policjanci odnaleźli zwłoki zaginionej 39-letniej Natalii spod Poznania. Ciało odnaleziono w kompleksie leśnym w północno-wschodniej części przedmieść Poznania. Mąż kobiety został zatrzymany. 15 czerwca zgłosił jej zaginięcie. Ciało kobiety znaleziono około 10 kilometrów od domu.

Poszukiwana 39-letnia Natalia nie żyje. Zatrzymano jej męża

Poszukiwana 39-letnia Natalia nie żyje. Zatrzymano jej męża

Źródło:
tvn24.pl

Obserwujemy, że do aptek przychodzą młodze, wysportowane osoby z listą recept na fentanyl i skupują. Co jest ciekawe i znamienne, większość tych recept pochodzi z jednego podmiotu, nawet od jednego lekarza - mówił w TVN24 Łukasz Pietrzak, farmaceuta, kierownik apteki.

Tak zdobywają fentanyl w Polsce. "Większość recept od jednego podmiotu, nawet jednego lekarza"

Tak zdobywają fentanyl w Polsce. "Większość recept od jednego podmiotu, nawet jednego lekarza"

Źródło:
TVN24

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał dzisiaj do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - podała Prokuratura Krajowa.

Uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny skierował wniosek

Uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny skierował wniosek

Źródło:
tvn24.pl

Trwają poszukiwania 73-letniej turystki z Francji, która w piątek zaginęła na greckiej wyspie Sikinos. Tego samego dnia kobieta miała przesłać właścicielowi hotelu wiadomość sugerującą, jakoby uległa wypadkowi. Lokalne służby prowadzą też akcję poszukiwawczą jej 64-letniej znajomej.  

Dwie turystki zaginęły na greckiej wyspie. Wcześniej jedna wysłała niepokojącą wiadomość 

Dwie turystki zaginęły na greckiej wyspie. Wcześniej jedna wysłała niepokojącą wiadomość 

Źródło:
 ANT1, BBC, MEGA, Parapolitika, skai.gr, Tanea,, tvn24.pl

Władimir Putin został przyjęty w Korei Północnej z pełnymi honorami. Na lotnisku w Pjongjangu, oprócz Kim Dzong Una, czekał na niego rozłożony czerwony dywan. Nie zabrakło też wymiany uprzejmości przy limuzynie.

Wymiana przy limuzynie. Putin się ugiął

Wymiana przy limuzynie. Putin się ugiął

Źródło:
Meduza, Izwestija, BBC

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, podczas których będzie mocno padać i wiać. SMS-owy alert został wysłany do osób przebywających na terenie 11 województw.

Alert RCB w 11 województwach. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Alert RCB w 11 województwach. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Co najmniej 550 uczestników hadżdżu, czyli corocznej pielgrzymki muzułmanów do Mekki w Arabii Saudyjskiej, zmarło w wyniku upałów - podała agencja informacyjna AFP, powołując się na źródła dyplomatyczne. Co najmniej 320 ofiar to Egipcjanie.

Ponad pół tysiąca pielgrzymów zmarło od upału

Ponad pół tysiąca pielgrzymów zmarło od upału

Źródło:
PAP, Reuters, France 24, AFP

Rząd planuje wprowadzenie opłaty gazowej finansującej utrzymywanie zapasów strategicznych gazu - podano w projekcie ustawy, którą resort klimatu wysłał do konsultacji.

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Rząd chce wprowadzić nową opłatę

Źródło:
PAP

Janusz Kowalski, który ogłosił odejście z Suwerennej Polski, był jednym z najbardziej znanych i aktywnych polityków partii Zbigniewa Ziobry. W przeszłości zasłynął między innymi z kłótni z Michałem Kołodziejczakiem, zagrzewania do wiwatów z mównicy sejmowej czy kłopotów z tekstem polskiego hymnu. Kowalski niejednokrotnie wywoływał też kontrowersje swoimi wypowiedziami między innymi o relacjach z Unią Europejską czy szczepionkach.

Najsłynniejsze aktywności Janusza Kowalskiego. Kłótnie, wiwaty, kontrowersyjne poglądy

Najsłynniejsze aktywności Janusza Kowalskiego. Kłótnie, wiwaty, kontrowersyjne poglądy

Źródło:
tvn24.pl

Janusz Kowalski poinformował w środę rano, że odchodzi z Suwerennej Polski. "Teraz skupiam się na merytorycznej pracy w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości" - napisał. W 2022 roku zapowiadał, że prędzej zrezygnuje z bycia posłem niż z bycia członkiem partii Zbigniewa Ziobry, wówczas Solidarnej Polski. Suwerenna Polska opublikowała w mediach społecznościowych komentarz.

Janusz Kowalski odchodzi. Jest komentarz Suwerennej Polski

Janusz Kowalski odchodzi. Jest komentarz Suwerennej Polski

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Tajemniczy monolit został znaleziony w weekend na pustyni w Nevadzie - poinformowała policja z Las Vegas. Informacja ponownie ożywiła spekulacje na temat tego, czym może być i skąd się tam wziął. To nie pierwszy przypadek odnalezienia podobnego obiektu na świecie - tajemnicze monolity znajdywane są w różnych częściach świata od kilku lat.

Tajemniczy monolit pojawił się na pustyni w Nevadzie. Zagadka wciąż bez wyjaśnienia

Tajemniczy monolit pojawił się na pustyni w Nevadzie. Zagadka wciąż bez wyjaśnienia

Źródło:
BBC, Guardian, tvn24.pl

Amerykańskie media pokazały nagranie, na którym ma być widać jazdę Justina Timberlake'a krótko przed zatrzymaniem przez policję. Artysta spędził noc w areszcie, został oskarżony o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Justin Timberlake aresztowany za jazdę po alkoholu. Pokazano nagranie

Justin Timberlake aresztowany za jazdę po alkoholu. Pokazano nagranie

Źródło:
Reuters, CNN, tvn24.pl

PiS to prywatna partia Jarosława Kaczyńskiego. On zrobi, co chce - powiedział prezydencki minister Marcin Mastalerek. Zaznaczył przy tym, że jego zdaniem Kaczyński powinien odejść na emeryturę, ale w jego partii "nie ma naturalnej sukcesji".

Prezydencki minister o Kaczyńskim: Robi, co chce. To jego prywatna partia

Prezydencki minister o Kaczyńskim: Robi, co chce. To jego prywatna partia

Źródło:
Wprost
Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Władimir Putin zaczął latać we własnym kraju w asyście myśliwca - napisał niezależny rosyjski portal Agientstwo. Powołuje się między innymi na relacje mieszkańców Jakucji, którą przywódca odwiedził po drodze do Korei Północnej.

"Putin boi się latać". Media: pierwszy taki przypadek

"Putin boi się latać". Media: pierwszy taki przypadek

Źródło:
Agientstwo, tvn24.pl

Kilkanaście osób wzięło udział w bójce w strefie kibica w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystko odbyło się po meczu reprezentacji Turcji i Gruzji na Euro 2024. Na nagraniach, które pojawiły się w internecie, widać osoby bijące się ze sobą tuż obok rzeki Warty. Sprawą zajmuje się policja, która informuje, że po dojeździe na miejsce grupa osób się rozbiegła.

Bójka kilkunastu osób w strefie kibica. Sprawę wyjaśnia policja. Nagranie

Bójka kilkunastu osób w strefie kibica. Sprawę wyjaśnia policja. Nagranie

Źródło:
tvn24.pl

Jedna osoba jest ranna po ataku rosyjskiego drona w obwodzie lwowskim - poinformował w środę rano mer tego miasta Andrij Sadowy. Rosjanie zaatakowali 60 kilometrów od granicy z Polską. W sumie ukraińskie siły powietrzne zestrzeliły 19 bezzałogowców, które zaatakowały kilka regionów kraju. 847 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Co jeszcze wydarzyło się w ciągu ostatniej doby w Ukrainie.

Atak obok Lwowa, makabryczny rozkaz Rosjan, niepokojące doniesienia z Zaporoża. Co wydarzyło się w Ukrainie

Atak obok Lwowa, makabryczny rozkaz Rosjan, niepokojące doniesienia z Zaporoża. Co wydarzyło się w Ukrainie

Źródło:
PAP, Ukraińska Prawda, NV

W poniedziałek zaczęły obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, które z przewozu osób wykluczyły kierowców nieposiadających polskiego prawa jazdy, ale także tych, którzy w naszym kraju przebywają krócej niż 185 dni. Jak podaje środowa "Rzeczpospolita", nowe przepisy odsunęły nawet jedną czwartą zagranicznych kierowców. "Bez strategii migracyjnej biznes ma problem" - czytamy w gazecie.

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Tę branżę dopadł paraliż. "Skala chaosu jest potężna"

Źródło:
PAP

Władze nadmorskiego kurortu San Felice Circeo wprowadzają zakaz chodzenia na bosaka. Grzywny grożą także za chodzenie w stroju plażowym po centrum miejscowości i rozwieszanie prania w widocznych miejscach. - Rozporządzenie wynika z potrzeby ochrony wizerunku San Felice Circeo - wyjaśniła burmistrz Monia Di Cosimo.

Wakacje we Włoszech? Tutaj za chodzenie boso grożą wysokie kary

Wakacje we Włoszech? Tutaj za chodzenie boso grożą wysokie kary

Źródło:
PAP

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Zmarł Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Polityka" i szef serwisu internetowego pisma. O jego śmierci poinformowała redakcja. Miał 51 lat.

Nie żyje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki"

Nie żyje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki"

Źródło:
tvn24.pl, "Polityka"

Włoskie, greckie, a może nordyckie - które europejskie wyspy są najlepsze na wakacyjny wypoczynek? Portal turystyczny Lonely Planet przygotował zestawienie dwunastu wysp na Starym Kontynencie, spośród których każda charakteryzuje się innym, wyjątkowym klimatem.

Wakacje na europejskiej wyspie? Eksperci wskazują 12 najlepszych

Wakacje na europejskiej wyspie? Eksperci wskazują 12 najlepszych

Źródło:
Lonely Planet

Wystarczy stanąć we wskazanym punkcie Warszawy i użyć smartfona, by zobaczyć, jak to miejsce wyglądało niespełna sto lat temu. Efekt niejednego zszokuje, bo na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z Marszałkowską zmieniło się prawie wszystko.

Zrekonstruowali fragment Warszawy lat 30. Wejdziesz do niej smartfonem

Zrekonstruowali fragment Warszawy lat 30. Wejdziesz do niej smartfonem

Źródło:
tvnwarszawa.pl