TVN24 | Polska

Jak pracę ministrów i premiera oceniają Polacy? Sondaż

TVN24 | Polska

Autor:
akw/adso
Źródło:
"Rzeczpospolita", tvn24.pl
TVN24Piotr Mueller pytany o rekonstrukcję rządu i jedną kobietę w składzie Rady Ministrów

Jak pracę ministrów rządu - i samego szefa rządu - oceniają Polacy? Takie pytanie usłyszeli badani w sondażu IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita". Najwięcej, bo 42 procent pozytywnych ocen zebrał Mateusz Morawiecki. Najwięcej ocen negatywnych dostali Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Zbigniew Ziobro i Jacek Sasin.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził dla "Rzeczpospolitej" sondaż, w którym zapytano, jak Polacy oceniają pracę ministrów obecnego rządu.

Najwyższą ocenę w zestawieniu uzyskał premier Mateusz Morawiecki. Dobrze jego pracę oceniło 42 procent ankietowanych, ale równocześnie źle - 45 procent.

Najniżej w rankingu są Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Pracę wicepremiera do spraw bezpieczeństwa dobrze oceniło 31 procent ankietowanych, a źle - 53 procent. Jeśli chodzi o ministra edukacji i nauki, jego pracę dobrze oceniło 20 procent pytanych, a źle - 49 procent.

Sondaż został wykonany, jak podano, po nastaniu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. W badaniu pozytywnie pracę szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oceniło 33 procent osób wobec 34 procent ocen negatywnych. Szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego pozytywnie oceniło 25 procent badanych, a negatywnie - 42 procent. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau otrzymał 16 procent ocen pozytywnych i 25 procent negatywnych.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro został pozytywnie oceniony przez 29 procent badanych, a negatywnie oceniło go 48 procent ankietowanych.

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i koordynator rządowego programu szczepień, otrzymał zarówno 35 procent pozytywnych, jak i 35 procent negatywnych ocen.

Oceniając ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, 34 procent ankietowanych wypowiedziało się o nim pozytywnie, a 29 procent - negatywnie. Niedzielski uzyskał więcej ocen pozytywnych niż negatywnych.

Minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg otrzymała 21 procent pozytywnych ocen i 20 procent negatywnych. Nieco więcej zwolenników niż przeciwników ma też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dobrze jego pracę oceniło 19 procent badanych, a źle - 15 procent.

29 procent badanych pozytywnie oceniło wicepremiera i ministra kultury i sportu Piotra Glińskiego, a źle - 34 procent. Pracę wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina pozytywnie oceniło 24 procent badanych, a negatywnie dwa razy więcej - 48 procent.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka otrzymał 14 procent pozytywnych i 23 procent negatywnych ocen. Pracę ministra finansów Tadeusza Kościńskiego pozytywnie oceniło 14 procent badanych, a źle 20 procent. Ministra rolnictwa Grzegorza Pudę pozytywnie oceniło 13 procent ankietowanych, a negatywnie - 26 procent.

Badania telefoniczne zostały przeprowadzone 1 i 2 września na 1100-osobowej grupie respondentów.

Ocena pracy ministrów. SondażTVN24

Autor:akw/adso

Źródło: "Rzeczpospolita", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP