Rano szarpanina, wieczorem debaty. Taki był Sejm w środę 

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Filiks: kierujecie ten "pseudowniosek" do "pseudotrybunału"
Filiks: kierujecie ten "pseudowniosek" do "pseudotrybunału"Sejm RP
wideo 2/17
Filiks: kierujecie ten pseudowniosek do pseudotrybunłuSejm RP

Przed godziną 21 wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty zarządził przerwę w posiedzeniu Sejmu do czwartku do godziny 9. Posłowie po południu debatowali nad informacją o skutkach wprowadzenia pięć lat temu nowego prawa wodnego. Sejmowa komisja ustawodawcza zarekomendowała stanowisko do Trybunału Konstytucyjnego, w myśl którego "poleceń w trybie ustawy 'antycovidowej' nie można było wydawać w związku z przygotowaniem wyborów". Wcześniej na sali plenarnej zaprezentowano raport o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Rano przed Sejmem doszło do szarpaniny, gdy do parlamentu chcieli wejść byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Tak relacjonowaliśmy sejmową środę w tvn24.pl. 

Sejm rozpoczął w środę trzydniowe posiedzenie. Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik zapowiedzieli dzień wcześniej pojawienie się w parlamencie. W środę rano przed Sejmem doszło do przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Politycy PiS próbowali siłowo wejść do Sejmu.

OGLĄDAJ OBRADY SEJMU W TVN24

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Gdzie w Sejmie mogą usiąść Kamiński i Wąsik? Rzeczniczka Hołowni odpowiada

i

Relacja odświeża się automatycznie

 • 20:47

  Na tym kończymy naszą relację na dziś. Dziękujemy za uwagę.

 • 20:46

  Włodzimierz Czarzasty o 20.40 poinformował, że obrady Sejmu na dziś się zakończyły. - Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, do godziny 9 - powiedział wicemarszałek.

 • 20:45

  Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński próbowali wejść do Sejmu. Dubois: Wąsik może twierdzić, że jest krokodylem czy posłem, dopóki się za niego nie podszywa

 • 19:24

 • 19:23

  Romer był polskim geografem, kartografem i geopolitykiem, twórcą nowoczesnej kartografii polskiej. Urodził się w 1871 roku, zmarł w 1954.

 • 19:21

  Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przed Sejmem. Jarosław Kaczyński mówi o "piśmie" od Straży Marszałkowskiej, CIS dementuje

 • 19:18

  Piotr Babinetz (PiS, poseł wnioskodawca): komisja kultury i środków przekazu przeprowadziła pierwsze czytanie 6 lutego. Wszyscy członkowie zgodnie zarekomendowali ten projekt.

 • 19:16

  Kolejny punkt obrad. Zostanie zaprezentowane sprawozdanie komisji kultury i środków przekazu ws. projektu poselskiego nt. upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci.

 • 19:14

  Przemysław Koperski: tam, gdzie będzie można przenieść decyzje na poziom samorządów, będzie to przeniesione. Uważam, że centralizacja była błędem.

 • 18:55

  Zofia Czernow (KO): Wody Polskie utrudniają postępowania taryfowe przez przeciąganie terminów. Dość tego, aby Wody Polskie w sposób tak monopolistyczny ustalały ceny. Samorządy lepiej sobie z tym poradzą.

 • 18:53

  Marcin Józefaciuk (KO): Wpływ ustawy jest znikomy. Czy ministerstwo rozważa nadania osobowości prawnej Odrze w związku z licznymi petycjami ze strony społeczeństwa?

 • 18:49

  Gabriela Lenartowicz (KO): skutkiem polityki wodnej prowadzonej przez poprzedni rząd jest katastrofa na Odrze i zły stan innych rzek.

 • 18:48

  Łącki (KO): moje pytanie brzmi: kiedy zacznie się demontaż instytucji Wody Polskie?

 • 18:47

  Małgorzata Tracz (KO): pięć lat funkcjonowania prawa wodnego pokazuje, że to prawo jest złe. To prawo nie zapobiegło katastrofie na Odrze. Cieszę się, że koalicja 15 października jak priorytet stawia ochronę rzek.

  Posłanka KO mówiła, że pierwszym działaniem byłoby przeniesienie zarządzania rzekami z MI do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 • 18:44

  Karnowski: wnioskuję za tym, żeby jak najszybciej zlikwidować Wody Polskie.

 • 18:43

  Jacek Karnowski: Wody Polskie są przykładem centralizmu partyjnego. Mamy z jednej strony katastrofę na Odrze, a z drugiej strony niedofinansowane Żuławy.

 • 18:28

  Kucharska-Dziedzic odniosła się do zabezpieczeniu ludności przeciwko powodziom: nie podjęto działań polegajacych na zwiększeniu retencji zlewniowej.

 • 18:26

  Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica): stan wód powierzchniowych należy ocenić jako zły.

 • 18:23

  Daria Gosek-Popiołek (Lewica): ponad 98 procent rzek jest w złym stanie, trzeba bić na alarm.

 • 18:21

  Wiesław Różyński (PSL-TD): musimy przytoczyć zdanie ministra: potrzeba pilnej korekty polityki wodnej w naszym kraju. Czeka nas poważna debata nad zmianę tego prawa i wspólnie z samorządami tworzyć nowe przepisy tak, by nie szkodziły, a pomagały naszemu kraju. Jako klub wstrzymujemy się od przyjęcia tej informacji.

 • 18:15

  Pietrykowski: dla Polski 2050 - Trzeciej Drogi zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i bezpieczeństwo wodne kraju to absolutne priorytety. Jako klub nie rekomendujemy przyjęcia tej informacji, bo oznaczałoby to zgodę na te patologie, które w Wodach Polskich wprowadzał PiS.

 • 18:09

  Norbert Pietrykowski (Polska 2050 - Trzecia Droga): regulacje prawne w zakresie gospodarki wodnej powinny być planowane w perspektywie nie kadencji, a pokolenia. Zwłaszcza teraz, kiedy doświadczamy tak radykalnych zmian klimatycznych.

 • 18:07

  Łaski: sukcesu nie ma, są tylko straty Skarbu Państwa. Będę gorąco namawiał posłanki i posłów, aby projekt pt. Wody Polskie zakończyć, powrócić do regionalnych dyrekcji. Nie będzie wtedy politycznych nacisków na ceny wody.

 • 18:05

  Łaski: prawo wodne - tak jak funkcjonuje obecnie - nie spełnia swojego podstawowego założenie - nie przybliża nas do osiągnięcia lepszych celów środowiskowych, jeśli chodzi o stan wody w Polsce.

 • 18:03

  Artur Łaski (KO): głównymi celami było m.in. zapewnienie realnego i efektywnego gospodarowania wodami. To przykład, jakim błędem było scentralizowanie i upolitycznianie procesu zatwierdzania taryf wodno-ściekowych. Wody Polskie blokowały i nie dawały zgód na urealnienie taryf w roku wyborczym.

 • 17:59

 • 17:29

  Raport został złożony 24 listopada podpisany przez Marka Gróbarczyka. - Biorąc pod uwagę faktyczny stan zasobów wód, jakości i oczekiwań społeczeństwa, żaden z tych punktów nie został efektywnie zrealizowany - mówił Koperski.

  - Założeniem ustawy miało być ułatwienie zlewniowego zarządzania zasobami wodnymi kraju. Centralne zarządzanie wyłączyło możliwość samorządowej reakcji oraz samorządowych działań, mających na celu realizacje założeń ramowych dyrekcji wodnej w skali mikro (...) Całkowite wyłączenie samorządów z procesu zarządzania zasobami wodnymi okazało się absolutnie nietrafione - mówił.

 • 17:27

  Przemysław Koperski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury) przedstawia informację o skutkach wprowadzenia ustawy o prawie wodnym po pięciu latach obowiązywania ustawy. Informacja dotyczy dostępności i jakości wody dla ludności, ochrony przed powodzią i suchą, koszty ponoszonych z tytułu poboru wody.

 • 17:08

  Sejmowa komisja ustawodawcza zarekomendowała w środę stanowisko do Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym konstytucyjna była zasada, iż poleceń w trybie ustawy "antycovidowej" nie można było wydawać w związku z przygotowaniem wyborów. Kwestię tę w grudniu do TK skierowali posłowie PiS.

  Trybunał Konstytucyjny wyznaczył już termin rozprawy dotyczącej tego wniosku - na 14 lutego, o godz. 11. Przewodniczyć posiedzeniu ma sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sprawozdawcą ma być sędzia TK Krystyna Pawłowicz.

 • 17:06

  Gancarz o nielegalnych wyścigach samochodowych na drogach: możemy zwiększyć nadzór przez policję, potrzebna jest pełna penalizacja tych zachowań.

 • 17:03

  Gancarz mówi o pożarach samochodów elektrycznych, że "rzeczywiście jest to problem", który będzie trzeba w przyszłości rozwiązać. Zaznaczył, że jest to kwestia MSWiA, bo to pod ten resort bezpośrednio podlega straż pożarna.

 • 16:59

  Paweł Gancarz (podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury) odpowiada na pytania posłów. Odniósł się do pytań Jakubiaka o niebezpieczeństwo związane z drzewami i rowami przy drogach.

  - Należy zauważyć, że rowy są potrzebne, są integralną częścią dróg. W naszych uwarunkowaniach geograficznych nieefektywna będzie budowa dróg bez rowów - mówił.

  - Drzewa są siedliskami ptaków, są barierami wietrznymi. Decyzja o pasach drzewnych jest po stronie zarządcy dróg - mówił.

 • 16:50

  Klaudia Jachira (KO) mówi o konieczności zmiany prawa w zakresie parkowania samochodów na chodnikach.

 • 16:39

  Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w środę za skierowaniem obywatelskiego projektu ustawy w sprawie renty wdowiej do komisji polityki społecznej i rodziny.

  - Rozwiązania zawarte w projekcie są możliwe do wdrożenia w ciągu 6 miesięcy - powiedziała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

  W regulacji zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

 • 16:37

  Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Jakie słowa padały podczas przepychanek przed Sejmem - nagranie

 • 16:35

  Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być jednym z tematów Rady Gabinetowej, którą prezydent Andrzej Duda zwołał na 13 lutego.

  "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera" - napisał w środę szef polskiego rządu w mediach społecznościowych.

 • 16:27

  Michał Szczerba (KO): powstał, jak w poprzednich kadencjach, zespół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego jestem przewodniczącym. Sprawa bezpieczeństwa to sprawa ponad podziałami.

  Chciałbym zapytać, jaki był wpływ ustawy na zwiększenie bezpieczeństwa w odniesieniu do wypadków z udziałem pieszych, w szczególności na przejściach dla pieszych?

 • 16:24

  Braun pyta o niebezpieczeństwo wynikające z pożarów samochodów elektrycznych.

 • 16:22

  Marek Jakubiak (Kukiz'15) odnosząc się do przepisów, które dają pierwszeństwo pieszym na przejściach dla pieszych: pragnę przypomnieć jedną zasadę: jezdnia jest od jeżdżenia, a chodnik jest od chodzenia.

  Zwrócił też uwagę, że doszło do 1200 kolizji samochodów z drzewami. - Dziś rowy i drzewa przydrożne zabijają ludzi - mówił.

 • 16:17

  Grzegorz Braun (Konfederacja): zejdźcie z kierowców, nie róbcie z nich kozła ofiarnego, a raczej dojnej krowy.

 • 16:16

  Witold Tumanowicz (Konfederacja): wcześniej PiS, a teraz PO z Lewicą wdrażacie antysamochodowe programy, podnosicie koszty utrzymania aut, wysoko oprocentowaliście benzynę, tworzycie strefy wykluczenia komunikacyjnego, mandaty często są horrendalne. Prowadzicie politykę antysamochodową w imieniu bożka klimatu.

 • 16:08

  Bartłomiej Pejo (Konfederacja): polskie drogi są uważane za jedne z najbardziej niebezpiecznych w Europie. Wg raportu GDDKiA aż 15 proc. dróg zarządzanych przez dyrekcję oceniana jest jako zła.

 • 16:01

  Minister zdrowia Izabela Leszczyna wzięła udział w XVIII Forum Organizacji Pacjentów w Warszawie. Wskazując na priorytety resortu zdrowia, wymieniła m.in. onkologię.

  - To, że odłożyłam na rok wejście w życie Krajowej Sieci Onkologicznej, naprawdę nie znaczy, że jakikolwiek pacjent onkologiczny będzie mniej zaopiekowany. Wręcz przeciwnie - musimy przygotować rzeczy, które nie są gotowe. Musimy napisać siedem rozporządzeń, musimy zaopiekować się wszystkimi tymi pacjentami - a jest ich ponad 7 tysięcy - którzy po wprowadzeniu sieci już teraz, w kwietniu, znaleźliby się poza opieką onkologiczną - wyjaśniła minister zdrowia.

 • 16:00

  Paulina Matysiak (Lewica): 1896 ofiar śmiertelnych w 2022 roku to nadal o 1896 za dużo. Za każdą śmiercią kryje się dramat, rodzinna tragedia, nagłe odejście bliskiej osoby, która przyczyniła się do wypadku albo po prostu znalazła się w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie.

  Jako jeden z głównych przyczyn wypadków wymieniała zbyt szybką jazdę.

 • 15:58

  Marek Suski (PSL): w ciągu 20 lat udało się dużo zmienić w ruchu drogowym, ale jeszcze musimy pracować nad poprawą bezpieczeństwa.

 • 15:53

  Jednym z priorytetów resortu klimatu będzie kwestia poprawy stanu środowiskowego Odry, a także przyjęcie strategii dla mokradeł - mówiła w środę na posiedzeniu sejmowej komisji minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Przygotowany ma zostać np. plan przywrócenia środowiskowego bezpieczeństwa Odry.

  Szefowa MKiŚ brała w środę udział w posiedzeniu sejmowej komisji środowiska, która dyskutowała na temat kryzysu ekologicznego na Odrze, do jakiego doszło w 2022 roku. Dwa lata temu w skutek niekorzystnych warunków pogodowych m.in. wysokiej temperatury wody, niskiego stanu wód, doszło do zakwitu tzw. złotych alg. Wytwarzane przez algi toksyny spowodowały z kolei masowe śnięcie ryb.

  Hennig-Kloska zwróciła uwagę, że ministerstwo klimatu ma ograniczone narzędzia wpływu na kreowanie gospodarki wodnej w kraju (kompetencje w tej sprawie ma bowiem resort infrastruktury), choć odpowiedzialność jest duża - jeśli chodzi o kwestie np. zanieczyszczenia wód.

 • 15:47

  Barbara Oliwiecka (Polska 2050): główny przekaz, który płynie z tego raportu jest optymistyczny i pozytywny - spadła liczba ofiar śmiertelnych. Odnotowaliśmy poprawę w stosunku do 2022 roku o roku 14 procent, a w stosunku do 2019 roku o 34 procent. To bardzo dobra wiadomość, ale nie można się na tym zatrzymać. Wciąż nam daleko do krajów takich jak Szwecja czy Norwegia. Średnia europejska do 46, u nas to 51 (ofiar wypadków na milion mieszkańców - red.).

 • 15:37

  Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała w środę w Sejmie gotowość do dalszych prac nad obywatelskim projektem w sprawie renty wdowiej. - Gdyby projekt został przyjęty przez Sejm, zakładamy możliwość techniczną i finansową wdrożenia go w życie po około 6 miesiącach - podkreśliła.

  Sejm przeprowadził w środę pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

  W debacie głos zabrała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Podkreśliła, że śmierć bliskiej osoby to przede wszystkim strata emocjonalna, ale także cios w domowy budżet. - Kiedy znika jedno z małżonków, bynajmniej nie znika połowa kosztów utrzymania domu, czy mieszkania. Koszty energii, koszty ogrzewania, koszty mediów - to wszystko zostaje na barkach już nie dwóch, a tylko jednej osoby - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

 • 15:26

  W imieniu PiS oświadczenie do raportu przedstawia Rafał Weber. - Za bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 2022 roku odpowiedzialność bierze rząd PiS, jako ten, który sprawował wówczas władzę. Wszystko, co dotyczy tej sfery, powinno być z jednej strony naszym sukcesem, a z drugiej strony nasza porażką - mówił.

  - Poprawienie bezpieczeństwa na drogach to zadanie arcyważne (…) rzuciliśmy ogromne siły i środki, żeby poprawić bezpieczeństwo - powiedział Weber.

 • 15:21

  Posłowie PiS Marek Suski i Paweł Szrot ukarani przez komisję etyki Sejmu

 • 15:19

  Krystyna Sibińska przedstawia raport nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przekazała, że Polska jest teraz na 18. miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tle krajów europejskich.

  W 2022 roku wskaźnik zabitych w wypadkach drogowych wynosił 152 osoby, a w 2023 roku 51 osób.

 • 15:06

  Gdzie nie ma dbałości o prawo, tam kończy się przepychanką i rządami silniejszego - w ten sposób wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) ocenił próbę wejścia do Sejmu polityków PiS: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

  - To są niepotrzebne nikomu sceny. Mamy spór prawny w dużej mierze na tym etapie już nierozstrzygalny. Zarówno marszałek Sejmu jak i klub PiS dysponuje wyrokami, opiniami prawnymi, interpretacjami obowiązujących ustaw, świadczącymi zależnie od uznania, że są oni posłami albo nie są posłami - powiedział Bosak.

  Jego zdaniem, "spory, w których nie ma jasnej podstawy prawnej, żeby je rozstrzygać, powinny być rozstrzygane metodami politycznymi, poprzez dialog i uzgodnienia".

 • 15:05

  Członkowie komisji infrastruktury z PiS złożą wniosek o odwołanie szefa tej komisji Mirosława Suchonia

  Poseł Rafał Weber (PiS) powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że w środę "na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury doszło do ogromnego skandalu". - Otóż przewodniczący tej komisji, poseł Mirosław Suchoń, poseł klubu Polska2050-Trzecia Droga w sposób bezprawny przerwał obrady komisji wtedy, kiedy trwało głosowanie - podkreślił poseł PiS.

  Zaznaczył, że w środę na posiedzeniu komisji jej członkowie mieli obradować na temat planu pracy Najwyższej Izby Kontroli w zakresie infrastruktury. - Poprosiliśmy o poddanie pod głosowanie tego planu pracy. I gdy przewodniczący Suchoń otworzył głosowanie, zauważył, że nie ma większości, wielu posłów "koalicji 13 grudnia" po prostu było nieobecnych podczas tego głosowania i po kilku sekundach w sposób bezprawny, łamiąc standardy demokratyczne, łamiąc regulamin Sejmu przerwał posiedzenie na 10 minut. Widząc, że posłowie "koalicji 13 grudnia" nie przychodzą na posiedzenie i nie będzie miał większości, po prostu wyszedł z sali obrad, zostawiając nas, posłów, którzy chcieli pracować samych sobie - mówił Weber.

  Jego zdaniem, "funkcja przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury przerosła posła Suchonia". - Dzisiaj jego zachowanie urągało standardom demokratycznym - dodał Weber.

  - W związku z tym, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członkowie sejmowej komisji infrastruktury, złożą wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego posła Mirosława Suchonia - oświadczył Weber.

 • 14:50

  Przepychanka przed Sejmem. Antoni Macierewicz uderzył Mariusza Kamińskiego w czasie przepychanki ze strażą marszałkowską

 • 14:16

  Komentując wydarzenia sprzed Sejmu ministra ds. równości Katarzyna Kotula (Lewica) oceniła, że "to jest prekampania przed wyborami europejskimi". - To jest próba budowania nowego mitu, próba tworzenia historii i opowieści wokół nieuczciwie, źle potraktowanych byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości, po to, aby zbudować ich na wybory do Parlamentu Europejskiego - dodała.

  ZOBACZ: Nagranie przepychanek przed Sejmem z napisami

 • 14:03

  Sejmowa komisja etyki ukarała posłów PiS: Pawła Szrota i Marka Suskiego zwróceniem uwagi - poinformowała w środę PAP członkini komisji Ewa Schädler (Polska 2050-TD).

  Posłanka powiedziała, że komisja etyki zajęła się sprawą interwencji posła Szrota w TVP, który chciał wejść do jednego z pomieszczeń telewizji po - jak przypomniała posłanka - "zaanonsowaniu się jako policja".

  Schädler przekazała, że komisja ukarała również Suskiego za wypowiedź na antenie Radia Plus pod koniec grudnia ubiegłego roku. Suski na zakończenie rozmowy życzył wówczas słuchaczom miłego dnia "mimo pogody pod zdechłym Tuskiem".

 • 13:43

  "Obrzydliwe obrazki z Sejmu już na zawsze będą świadectwem stosunku PiS do prawa. Partia bezprawia i agresji" - napisał w środę na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do porannej sytuacji.

 • 13:31

  Minister aktywów państwowych Borys Budka (KO) zapytany o sytuację z Kamińskim i Wąsikiem ocenił ją jako "żenującą".

  - Kaczyński upodabnia się w tym zachowaniu do Trumpa i jego zwolenników. Kaczyński nie może pogodzić się z przegraną w wyborach. Kaczyński nie może pogodzić się z tym, że polski, niezawisły sąd uznał pana Kamińskiego i Wąsika za przestępców i prawomocnie skazał ich na kary pozbawienia wolności - powiedział. - Już nawet chyba prezydent Andrzej Duda zrozumiał czym jest prawomocny wyrok, ponieważ - tym razem zgodnie z prawem - ułaskawił pana Wąsika i Kamińskiego - dodał.

  - Kaczyński był kiedyś poważnym politykiem, ale to, co dzisiaj wyczynia, to przypomina tych ludzi, którzy forsowali Kapitol, którzy nie pogodzili się z porażką Trumpa - stwierdził Budka.

 • 13:17

  Zdanem Suchonia PiS, "niosąc na sztandarach skazanych przestępców", tworzy niebezpieczny precedens polityczny. - Kamiński i Wąsik zostali skazani za fabrykowanie dowodów przeciwko konkurentom politycznym. W żadnej demokracji tego typu przestępstwa nie mogą uchodzić nikomu płazem – ocenił Suchoń.

 • 13:17

  Szef klubu Polska 2050 Mirosław Suchoń odniósł się w rozmowie z PAP do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, według którego celem próby wejścia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Sejmu było uzyskanie dowodów na złamanie prawa przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

  Ocenił, że "prezes PiS przekroczył wszystkie dopuszczalne normy absurdu już kilka tygodni temu" i "żadna wypowiadana przez niego bzdura nie zdziwi już chyba opinii publicznej".

 • 12:57

  W Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

 • 12:50

  Wszystkie z wyjątkiem Konfederacji kluby parlamentarne oraz koło Kukiz'15 zapowiedziały poparcie dla projektu nowelizacji ustawy zakładającej między innymi przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Projekt skierowano do dalszych prac w komisji.

 • 12:46

  Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak (Agrounia, Koalicja Obywatelska) poinformował na platformie X, że przekazał Jarosławowi Kaczyńskiegmu list i napisał, co usłyszał od prezesa PiS.

  "Na refleksje nigdy nie jest za późno, nawet dla prezesa Kaczyńskiego. Po obraźliwych słowach prezesa PiS wypowiedzianych w moim kierunku tym razem to ja kieruje do niego kilka zdań. Podczas przekazywania listu Kaczyński do mnie: 'Czuję się od pana lepszy'" - napisał Kołodziejczak.

 • 12:20

  Politycy PiS twierdzą, że Kamiński i Wąsik są posłami. - Pan Maciej Wąsik i pan Mariusz Kamiński są posłami i nie pan Hołownia będzie decydował o tym, czy tak jest, czy nie, tylko Sąd Najwyższy, którzy orzekł, że są posłami - mówiła dziennikarzom była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

  - Cały czas dzieje się rzecz skandaliczna. Posłowie nie są wpuszczani do Sejmu i to marszałek Hołownia musi szybko rozwiązać. Po prostu wpuścić ich do Sejmu, bo są posłami. Sąd Najwyższy o tym decyduje - powiedział z kolei w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek poseł PiS, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

  CZYTAJ W KONKRECIE24: "Marszałek Hołownia ma obowiązek umożliwić wykonywanie mandatów"? Prawnicy tłumaczą, dlaczego nie

 • 12:09

  "Szarpanie i popychanie Straży Marszałkowskiej. Próby siłowego wtargnięcia do Sejmu osób skazanych na więzienie to kompletny moralny upadek PiS. Kolesiostwo ważniejsze od zasad i prawa. Niby nic nowego. Dziwi jednak, że nie wyciągają wniosków z porażek" - napisał na platformie X wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha (KO) odnosząc się do próby wejścia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w grupie z posłami PiS do Sejmu.

 • 11:52

  Sejm zajmuje się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • 11:37

  "Prezes i posłowie PiS kompromitują przede wszystkim siebie. Siłowo wprowadzają do Sejmu przestępców. Nie ulegniemy tym Hunom. Kamiński i Wąsik swoje mandaty utracili bezpowrotnie" - skomentowała na platformie X posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

 • 11:06

  Kamiński do marszałka Sejmu: Panie Hołownia, pan myśli tak jak Donald Tusk, że będziecie rządzili wiecznie. Nie, nie będziecie rządzili wiecznie. Każde z tych przestępczych działań, które podejmujecie, wprost przeciwko nam, ale tak naprawdę przeciwko demokracji w naszym kraju, będzie rozliczone.

 • 11:04

  Kamiński: I ja i Maciej otrzymaliśmy kilkadziesiąt tysięcy głosów poparcia, reprezentujemy kokretną grupę wyborców, która zostawia pozbawiona swojej reprezentacji w parlamencie

  CZYTAJ W KONKRECIE24: "Marszałek Hołownia ma obowiązek umożliwić wykonywanie mandatów"? Prawnicy tłumaczą, dlaczego nie

 • 11:02

  Kamiński: W wyniku nielegalnych, sprzecznych z prawem, przestępczych działań pana Hołownia, stała się rzecz niewątpliwie fundamentalnie szkodliwa dla funkcjonowania demokracji w naszym kraju. To jest zbrodnia przeciwko demokracji. W wyniku tych działań Sejm obraduje w niekonstytucyjnej liczbie posłów.

 • 11:00

  Mariusz Kamiński: Walka, jaką toczymy z Maciejem, nie jest naszą prywatną sprawą. To chodzi o fundamentalne zasady funkcjonowania demokracji w naszym kraju.

  Kamiński: Walka, jaką toczymy, nie jest naszą prywatną sprawą. Chodzi o fundamentalne zasady funkcjonowania demokracji

 • 10:57

  Kaczyński pytany, czy będzie kolejna próba wejścia Kamińskiego i Wąsika do Sejmu, powiedział, że "nie będziemy podejmowali tego rodzaju prób wejścia, bo myśmy dzisiaj też takiej próby w gruncie rzeczy nie podejmowali".

  - Chodziło o to, żeby część naszego klubu, chodziło o te osoby najbardziej znane, porozmawiały z przedstawicielami Straży Marszałkowskiej i uzyskały to, co żeśmy uzyskaliśmy. To, że państwo, czyli dziennikarze ruszyli za nami a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie też troszkę byli zdezorientowani, też ruszyli, doprowadziło to do tego wszystkiego, co tutaj się działo. Nie było to naszym celem. To przykry incydent, ale cel został uzyskany. Materiały procesowe mamy - mówił prezes PiS.

 • 10:51

  Briefing prasowy prezesa PiS przed pomnikiem AK. Kaczyński: marszałek na sali sejmowej tłumaczył, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie ma prawa uchylać wyroków sądów. To pokazuje, że pan marszałek jest amatorem

  Kaczyński: pan marszałek jest amatorem

 • 10:45

  Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany na sejmowym korytarzu o siłową próbę wejścia do Sejmu Wąsika i Kamińskiego oraz przepychankach ze Strażą Marszałkowską.

  - Sianie zamętu, chaos, taka hucpa polityczna to jest strategia opozycji. Nie mamy odpowiedzialnej opozycji. W obliczu tego, co się dzieje na świecie, w obliczu wyzwań oczekiwałbym odpowiedzialności ze strony opozycji, a nie siania zamętu i chaosu - ocenił.

  Kosiniak-Kamysz: Sianie zamętu, chaos, taka hucpa polityczna to jest strategia opozycji. Nie mamy odpowiedzialnej opozycji

 • 10:35

  Sejm zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 • 10:34

  Sejm wniosek o przerwę odrzucił.

 • 10:33

  Hołownia odpowiedział Błaszczakowi: projekty uchwał zostały skierowane do pierwszego czytania w komisji sprawiedliwości

  Marszałek powiedział także, że "Izba kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych niezależnie od naszej opinii o jej statusie nie ma żadnych kompetencji do oceny wyroków w sprawach karnych, a więc również wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, którego skutkiem była utrata mandatów przez obu panów byłych posłów".

 • 10:33

  Błaszczak: Słyszymy z informacji medialnych, że przygotowywany jest zamach na Trybunał Konstytucyjny. PiS złożyło trzy projekty uchwał. Zwracam się o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienia porządku obrad o wspomniane projekty uchwał

 • 10:31

  Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak (PiS) do Hołowni: Pan po raz kolejny łamie prawo nie dopuszczając posłów do wykonywania swoich mandatów. Jest pan wykorzystywany przez Tuska niczym zderzak. Łamanie prawa prędzej czy później zostanie osądzone

 • 10:25

  Hołownia: Ta kwestia była przedmiotem rozmowy na Prezydium Sejmu. Są trzy wnioski w tej kwestii. Wystosujemy pismo do prezesa Rady Ministrów. Ta informacja zostanie wprowadzona na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

 • 10:23

  Andrzej Zapałowski z Konfederacji zwrócił się z wnioskiem formalnym o rozszerzenie porządku obrad o debatę o stanie bezpieczeństwa państwa.

 • 10:21

  "Byli posłowie, skazani za przestępstwo uczestniczą w działaniach hybrydowych przeciwko polskiemu państwu. Taki byłby komentarz PiS, gdyby nie chodziło o ich kolegów" - napisał na platformie X szef KPRM Jan Grabiec.

 • 10:13

  Politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, weszli na salę obrad.

 • 10:11

  Posłowie uczcili minutą ciszy pamięć Krzysztofa Żabińskiego, dawnego działacza Solidarności, ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i wiceministra spraw wewnętrznych z rządzie Hanny Suchockiej.

 • 10:09

  Rusza posiedzenie Sejmu.

 • 10:08

  Kamiński i Wąsik odjechali sprzed Sejmu.

 • 10:07

  Kamiński: W tej chwili z panem posłem Wąsikiem odjedziemy na te pół godziny mniej więcej. Będziemy w kontakcie z kierownictwem klubu.

 • 10:07

  Politycy PiS zapowiadają briefing prasowy "za mniej więcej pół godziny".

 • 10:05

  Grupa polityków PiS znajduje się w tej chwili przed pomnikiem AK.

 • 10:04

  Zakończyło się spotkanie marszałka Sejmu z dziennikarzami.

 • 10:01

  Hołownia: Kamiński i Wąsik na mocy wyroku z grudnia zeszłego roku nie są posłami. Nie zostaną wpuszczeni na salę obrad.

 • 10:00

  Marszałek Sejmu: z naszej strony będą prowadzone działania deeskalacyjne

 • 10:00

  Hołownia do polityków PiS: zakończcie tę telenowelę

 • 10:00

  Hołownia: Straż Marszałkowska może być pewna, że marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Kancelaria Sejmu stoi za nią murem i będzie stała za nią murem

 • 9:57

  Marszałek Sejmu: Wąsik i Kamiński nie będą uczestniczyć w posiedzeniu jako posłowie. W Sejmie nie ma miejsca na polityczne chuligaństwo. Oczekujemy szacunku dla munduru Straży Marszałkowskiej. Nie wolno atakować funkcjonariuszy publicznych.

 • 9:55

  Hołownia nawiązał do słów Kaczyńskiego i powiedział, że "pojawiła się zasiana wątpliwość, jak traktować parlamentarzystów skoro Sejm nie istnieje".

 • 9:54

  Hołownia: nigdy w życiu nie przyszło mi przez myśl, żeby pozbawiać kogokolwiek z posłów prawa do wykonywania mandatu

 • 9:53

  Jedna z posłanek pyta Hołownię, dlaczego politycy PiS nie mogą wejść do Sejmu.

 • 9:50

  Hołownia: liczę na to, że uchwalimy parę ustaw i skończy się telenowela, którą obserwujemy

 • 9:49

  Hołownia: Klub PiS wczoraj wieczorem przesłał trzy projekty uchwał. Ja poważnie traktuję wszelkie inicjatywy. Nie ma zamrażarki, skierowałem je do pierwszego czytania w komisji sprawiedliwości

Trzydniowe posiedzenie Sejmu

Posłowie zajęli się rządowym projektem noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wszystkie z wyjątkiem Konfederacji kluby parlamentarne oraz koło Kukiz 15 zapowiedziały poparcie dla projektu. Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji finansów publicznych.

Zmiany wynikają z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r.

Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Harmonogram na 7-8-9 lutego. Porządek obrad

Od 16 marca 2022 r. osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w ich kraju, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Tzw. mała nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada także wydłużenie obywatelom Ukrainy okresu ważności wiz krajowych i zezwoleń czasowych, a także terminu do opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy.

Wydłużone zostaną również ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany" wydanych obywatelom Ukrainy, a także okres, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznawany jest za legalny na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen wydanej przez Polskę i inne państwa strefy Schengen oraz w ramach ruchu bezwizowego.

Prace nad ustawą o emeryturach i rentach

W Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

Projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

W projekcie zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia.

Autorka/Autor:asty,js/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

Pozostałe wiadomości

Prezydent USA Joe Biden przemówił do narodu, ocenił, że USA są "w punkcie zwrotnym". Biden zapowiedział, że planuje spędzić następne sześć miesięcy na wykonywaniu swojej pracy, koncentrując się na obniżeniu kosztów życia rodzin, rozwoju gospodarki, obronie wolności osobistych i praw obywatelskich, od prawa do głosowania po prawo wyboru.

Joe Biden: Ameryka jest w punkcie zwrotnym, demokracja jest w waszych rękach

Joe Biden: Ameryka jest w punkcie zwrotnym, demokracja jest w waszych rękach

Źródło:
PAP

883 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. - Otrzymaliśmy wyraźny sygnał, że Chiny popierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy oraz potwierdzenie, że nie dostarczają Rosji uzbrojenia - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując wizytę szefa MSZ swego kraju Dmytra Kułeby w Chinach. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

"Jasny sygnał" z Chin. "Dmytro Kułeba poinformował mnie o wynikach spotkania"

"Jasny sygnał" z Chin. "Dmytro Kułeba poinformował mnie o wynikach spotkania"

Źródło:
PAP

Roman Giertych zapowiada wystąpienie kolejnego sygnalisty na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczenia rządów PiS. Kampania Kamali Harris bije rekordy pod względem zgromadzonych środków. Premier Izraela Benjamin Netanjahu apelował w amerykańskich Kongresie o powołanie nowego sojuszu przeciwko Teheranowi. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 25 lipca.

Zapowiedź Giertycha, rekord Kamali, twarde stanowisko Netanjahu. Sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek

Zapowiedź Giertycha, rekord Kamali, twarde stanowisko Netanjahu. Sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek

Źródło:
PAP, TVN24

W poniedziałek hiszpański sąd wezwał premiera Pedro Sancheza do złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie korupcyjnej dotyczącej jego żony Begony Gomez. Szef rządu zapowiedział, że przedstawi swoje zeznania, ale na piśmie.

Premier będzie zeznawać w sprawie żony, ale postawił warunek

Premier będzie zeznawać w sprawie żony, ale postawił warunek

Źródło:
PAP

Lokalne władze poprosiły mieszkańców wyspy Santorini w Grecji o ograniczenie przemieszczania się. To ze względu na bardzo duży napływ turystów. Tylko jednego dnia - we wtorek - na zamieszkaną przez około 15 tysięcy osób wyspę przypłynęło 11 tysięcy gości.

Wyspa dla turystów, dla mieszkańców lockdown. W sieci słowa oburzenia

Wyspa dla turystów, dla mieszkańców lockdown. W sieci słowa oburzenia

Źródło:
PAP

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które możliwe są w nocy oraz w czwartek rano na wschodzie kraju. Synoptycy prognozują silne opady deszczu.

Niebezpiecznie do rana. IMGW ostrzega

Niebezpiecznie do rana. IMGW ostrzega

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

W czwartek o godzinie 16 zostanie przedstawiony raport z prac komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych - przekazał były przewodniczący tej komisji, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Mówił, że złożonych zostanie kilkanaście zawiadomień do prokuratury, które będą dotyczyć między innymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dodał, że tym politykom grozi "do 10 lat pozbawienia wolności". W ich kontekście przytoczył dwa artykuły Kodeksu karnego, o których ma być mowa w zawiadomieniach.

Joński: będą zawiadomienia do prokuratury na Kaczyńskiego i Morawieckiego. Wskazuje na dwa artykuły 

Joński: będą zawiadomienia do prokuratury na Kaczyńskiego i Morawieckiego. Wskazuje na dwa artykuły 

Źródło:
TVP Info, tvn24.pl, PAP

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że będzie rozmawiał z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o Funduszu Kościelnym, bo nie widzi "jakiegoś dynamicznego procesu" w tej sprawie, a "wiadomo, że ten sposób finansowania Kościoła nie jest najlepszy".

Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Zapowiedź premiera

Co z likwidacją Funduszu Kościelnego? Zapowiedź premiera

Źródło:
PAP

Od czterech do sześciu brytyjskich myśliwców Eurofighter będzie pełnić służbę w Polsce w 2025 roku w ramach misji Baltic Air Policing. Na wschodnią granicę trafią zaś żołnierze Zjednoczonego Królestwa z jednostki inżynieryjno-technicznej, by ocenić jak wesprzeć Polskę przy budowie Tarczy Wschód - przekazał szef MON po rozmowach ze swoim brytyjskim odpowiednikiem.

Brytyjskie myśliwce będą pełnić u nas misję, a na wschodniej granicy Polski pojawi się brytyjska jednostka

Brytyjskie myśliwce będą pełnić u nas misję, a na wschodniej granicy Polski pojawi się brytyjska jednostka

Źródło:
PAP

- Pan prezydent nie był o tym poinformowany ani nikt z Kancelarii Prezydenta. To są decyzje ambasadora Marka Magierowskiego - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Odniósł się w ten sposób do żądania, jakie ambasador w USA postawił w związku z tym, że MSZ wzywa go do kraju.

Sprawa "rekompensaty" Magierowskiego. Mastalerek: prezydent nie był o tym poinformowany

Sprawa "rekompensaty" Magierowskiego. Mastalerek: prezydent nie był o tym poinformowany

Źródło:
TVN24

- Prezydent Andrzej Duda ma jedną z ostatnich szans naprawienia swojej reputacji i reputacji urzędu prezydenckiego po tym, co robił przez lata z Trybunałem Konstytucyjnym i z całym wymiarem sprawiedliwości w Polsce - powiedział premier Donald Tusk, pytany o to, jak zamierza przekonać prezydenta do podpisania ustaw dotyczących TK. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że przyjęcie tych ustaw to "próba zniesienia Trybunału Konstytucyjnego".

Tusk o "jednej z ostatnich szans" prezydenta, Kaczyński o "próbie zniesieniu Trybunału"

Tusk o "jednej z ostatnich szans" prezydenta, Kaczyński o "próbie zniesieniu Trybunału"

Źródło:
PAP

Do tragicznego zdarzenia doszło na plaży w Dziwnówku. Nie żyje 48-latek, który wszedł do wody mimo czerwonej flagi.

Była czerwona flaga, wszedł do wody, by się ochłodzić. Nie żyje

Była czerwona flaga, wszedł do wody, by się ochłodzić. Nie żyje

Źródło:
tvn24.pl

W Parku Narodowym Yellowstone w USA wybuchł gejzer, gdy w pobliżu stała grupa ludzi. Na dużą wysokość z ziemi wystrzeliła gorąca para i fragmenty skał. Świadkowie zarejestrowali ten moment na nagraniu. Według służb nikomu nic się nie stało. Obszar w pobliżu gejzeru jest tymczasowo zamknięty.

Nagła eksplozja w parku narodowym. Ludzie rzucili się do ucieczki

Nagła eksplozja w parku narodowym. Ludzie rzucili się do ucieczki

Źródło:
CNN, volcanoes.usgs.gov, tvnmeteo.pl

Świadek, widząc zlanego potem i czerwonego na twarzy młodego mężczyznę w rozgrzanym i zamkniętym pojeździe, natychmiast zadzwonił na numer 112.

Po kłótni z dziewczyną poszedł spać do auta. Mogło się to skończyć tragicznie

Po kłótni z dziewczyną poszedł spać do auta. Mogło się to skończyć tragicznie

Źródło:
tvn24.pl

W Sejmie przepadł pierwszy z projektów aborcyjnych. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula mówiła w "Faktach po Faktach", że trzeba teraz "mierzyć siły na zamiary i wiedzieć, co jest możliwe, a co nie". - Dzisiaj jeszcze sięgnęłam do umowy koalicyjnej, bo tą umową niektórzy politycy wewnątrz koalicji 15 października się zasłaniają, a tam mamy jasno zapisane, że kobiety mają prawo decydować - dodała.

Kotula o projektach aborcyjnych: trzeba mierzyć siły na zamiary i wiedzieć, co jest możliwe

Kotula o projektach aborcyjnych: trzeba mierzyć siły na zamiary i wiedzieć, co jest możliwe

Źródło:
TVN24

Senat chce uwzględnić tak zwane prawo Romea i Julii w zmieniającej definicję zgwałcenia nowelizacji Kodeksu karnego. Chodzi o relację seksualną między małoletnimi, których wiek jest zbliżony do tak zwanego wieku zgody, czyli do 15 lat. - Sprzeciw musi budzić stworzenie pola dla choćby potencjalnej odpowiedzialności dzieci jak za zbrodnię za czyny związane z wzajemnymi relacjami seksualnymi w wieku zbliżonym do tak zwanego wieku zgody - podkreślała rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

Prace nad zmianą definicji gwałtu. Senat chce uwzględnić prawo Romea i Julii

Prace nad zmianą definicji gwałtu. Senat chce uwzględnić prawo Romea i Julii

Źródło:
PAP

- Znam swoje miejsce w szeregu, w przeciwieństwie do wielu liderów Prawa i Sprawiedliwości pamiętam, dzięki komu nastąpiła dobra zmiana w 2015 roku - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Zapytany o to, jak reaguje, kiedy niektórzy nazywają go "wiceprezydentem", odparł: - To jest raczej mówione po to, żeby mi zaszkodzić.

Mastalerek "wiceprezydentem"? "Znam swoje miejsce w szeregu"

Mastalerek "wiceprezydentem"? "Znam swoje miejsce w szeregu"

Źródło:
TVN24

Roman Giertych zapowiada, że "jeżeli nie zdarzy się nic niespodziewanego", to w czwartek na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczenia rządów PiS wystąpi "kolejny sygnalista". "Wiele już rzeczy o PiS słyszałem, ale ta opowieść zmroziła mi krew w żyłach" - napisał Giertych na platformie X.

Giertych zapowiada kolejnego sygnalistę. "Ta opowieść zmroziła mi krew w żyłach"

Giertych zapowiada kolejnego sygnalistę. "Ta opowieść zmroziła mi krew w żyłach"

Źródło:
tvn24.pl

Tylko w ciągu dwóch dni od wycofania się Joe Bidena z wyścigu prezydenckiego i poparcia w nim Kamali Harris jako nowej kandydatki Partii Demokratycznej kampanię polityczki zasiliła kwota aż 126 milionów dolarów. Większość zgromadzono w ciągu pierwszych 24 godzin, ustanawiając "historyczny rekord". 

Ponad 120 milionów w dwa dni. Kampania Kamali Harris bije rekordy

Ponad 120 milionów w dwa dni. Kampania Kamali Harris bije rekordy

Źródło:
Politico, tvn24.pl

Z Korei Północnej do Rosji wysłano ponad pięć milionów pocisków artyleryjskich na potrzeby inwazji na Ukrainę - powiedział południowokoreański minister obrony Szin Won Sik. Zaznaczył, że to początek zacieśniania stosunków.

Gigantyczna przesyłka pocisków z Korei Północnej do Rosji. "Sprawy nabrały tempa"

Gigantyczna przesyłka pocisków z Korei Północnej do Rosji. "Sprawy nabrały tempa"

Źródło:
PAP

W okupowanej przez Rosjan Awdijiwce na wschodzie Ukrainy wybuchła epidemia cholery - poinformował w środę lojalny wobec Kijowa mer miasta Witalij Barabasz. - Mówią, że w mieście panuje straszliwy smród ciał ludzi, którzy zostali zabici. I nikt ich nie usuwa. Tam jest epidemiologiczna katastrofa - oświadczył.

W okupowanej przez Rosjan Awdijiwce wybuchła epidemia cholery

W okupowanej przez Rosjan Awdijiwce wybuchła epidemia cholery

Źródło:
PAP

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przemówił w środę przed amerykańskim Kongresem. - Irańska "oś terroru" zagraża cywilizowanemu światu, USA i Izrael muszą się jej wspólnie przeciwstawić, dlatego powinny utworzyć nowy antyirański sojusz - oświadczył. W związku z wizytą polityka w Waszyngtonie wzmocniono środki bezpieczeństwa. Podczas jednego z protestów użyto gazu łzawiącego.

Netanjahu w Kongresie. Premier Izraela zapowiada powołanie nowego sojuszu przeciwko Teheranowi

Netanjahu w Kongresie. Premier Izraela zapowiada powołanie nowego sojuszu przeciwko Teheranowi

Źródło:
PAP, Reuters

W południowych krajach Europy, ogarniętych 40-stopniowymi upałami, płoną lasy. W środę z powodu dużego pożaru ewakuowano ponad tysiąc turystów z ośrodka wakacyjnego we włoskiej Apulii. W jednej z gmin w Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii zagrożone tereny musiały opuścić dziesiątki osób, w tym goście hotelu.

Ewakuowano 1200 osób z ośrodka wakacyjnego

Ewakuowano 1200 osób z ośrodka wakacyjnego

Źródło:
PAP, Reuters, tvnmeteo.pl

Senat przyjął z poprawkami ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z przyjętymi poprawkami to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mediatorem w sporach między wydawcami a big techami. Wcześniej wydawcy i redakcje apelowały, by wyższa izba zmieniła uchwalone w Sejmie niekorzystne przepisy tak, by łatwiej było negocjować z platformami cyfrowymi.

Zmiany w prawie autorskim. Jest decyzja Senatu

Zmiany w prawie autorskim. Jest decyzja Senatu

Źródło:
PAP

"Religia", "kolejna ideologia" - tak poseł PiS Piotr Kaleta przedstawiał problem dziury ozonowej. Sugerował, że został on wymyślony, a na dowód pytał ironicznie: "co się z nią stało?". Otóż dziura wciąż jest.

Poseł Kaleta: "co się stało z dziurą ozonową"? Odpowiadamy

Poseł Kaleta: "co się stało z dziurą ozonową"? Odpowiadamy

Źródło:
Konkret24
"Uśpione NATO" i pokój dla Ukrainy?

"Uśpione NATO" i pokój dla Ukrainy?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

"Ale dać Polakowi to rozdawnictwo", "złodziejstwo" - to reakcje internautów na przekaz w sieci, jakoby "przeciętna ukraińska rodzina" miała dostawać 10 tysięcy złotych miesięcznie w ramach różnego rodzaju świadczeń. To fake news stworzony poprzez manipulację danymi.

10 tysięcy złotych miesięcznie dostaje "przeciętna ukraińska rodzina"? To manipulacja

10 tysięcy złotych miesięcznie dostaje "przeciętna ukraińska rodzina"? To manipulacja

Źródło:
Konkret24

Stadionowy zakaz zapowiadają władze Polonii Warszawa wobec kibiców, którzy na piątkowym meczu ze Zniczem Pruszków wywiesili baner z homofobicznym hasłem. "Na naszym stadionie nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia na takie zachowania" - czytamy w oświadczeniu klubu wydanym pięć dni po zdarzeniu

Baner "Strefa wolna od LGBT" na meczu Polonii Warszawa. Reakcja władz klubu, po pięciu dniach

Baner "Strefa wolna od LGBT" na meczu Polonii Warszawa. Reakcja władz klubu, po pięciu dniach

Źródło:
tvnwarszawa.pl

"Brawo uśmiechnięta Polska", "Tusk przysłany przez Niemców wykończy Polskę" - piszą internauci, komentując upadłość Browaru Kościerzyna. Tylko że historia ta działa się za poprzedniego rządu. Wyjaśniamy.

Browar Kościerzyna upadł "po pół roku rządów Tuska"? Co to za historia

Browar Kościerzyna upadł "po pół roku rządów Tuska"? Co to za historia

Źródło:
Konkret24

Grupa Jeronimo Martins, właściciel między innymi sklepów Biedronka, miała w drugim kwartale 2024 roku 156 milionów euro zysku netto wobec 217 milionów euro zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

Właściciel Biedronki pokazał wyniki. Zysk w dół

Właściciel Biedronki pokazał wyniki. Zysk w dół

Źródło:
PAP

"W pokoju obok" - anglojęzyczny debiut Pedro Almodovara, "Queer" Luki Guadagnino, "Maria" Pablo Larraina, a nade wszystko druga część filmu, który triumfował w Wenecji w 2019 roku - "Joker: Folie à Deux" Todda Phillipsa, znajdą się w Konkursie Głównym zbliżającego się festiwalu filmowego w Wenecji. Na czele jury, w którym zasiada między innymi Agnieszka Holland, stanie francuska gwiazda kina Isabelle Huppert.

Nowe filmy Pedro Almodovara i Luki Guadagnino w Konkursie Głównym. Ale Wenecja najbardziej czeka na "Jokera 2"

Nowe filmy Pedro Almodovara i Luki Guadagnino w Konkursie Głównym. Ale Wenecja najbardziej czeka na "Jokera 2"

Źródło:
Biennale Cinema 2024, "Variety", "IndieWire", tvn24.pl

Ceny hoteli idą w górę o sto procent, restauracje są gotowe na najazd, sklepy szykują pasujące ubrania i bransoletki przyjaźni, a piekarnia sprzedaje ciastka "inspirowane Taylor". Jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie przyjeżdża na trzy koncerty do Warszawy.

Taylor Swift i gospodarka. "Kto powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ten nie był Swiftie"

Taylor Swift i gospodarka. "Kto powiedział, że pieniądze szczęścia nie dają, ten nie był Swiftie"

Źródło:
tvn24.pl

- Chciałam przede wszystkim zrobić płytę o Warszawie. Podejść do powstania w humanistyczny sposób, mówiący o emocjach - mówiła o swoim nowym albumie Monika Brodka. Krążek powstał z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Premierowy koncert pokaże TVN24.

Warszawa według Brodki. "Od nadziei po upadek"

Warszawa według Brodki. "Od nadziei po upadek"

Źródło:
tvnwarszawa.pl