TVN24 | Polska

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki. Rozporządzenie opublikowane

TVN24 | Polska

Autor:
akw//rzw
Źródło:
tvn24.pl
Niedzielski: od 4 maja klasy I-III będą uczyć się stacjonarnie
Niedzielski: od 4 maja klasy I-III będą uczyć się stacjonarnieTVN24
wideo 2/20
TVN24Niedzielski: od 4 maja klasy I-III będą uczyć się stacjonarnie

Od 4 maja do szkół wrócą wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych. W kolejnych tygodniach, stopniowo, do nauki stacjonarnej wracać będą starsi uczniowie. Od 31 maja szkoły i placówki oświatowe mają działać w całości w trybie stacjonarnym. W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie w sprawie funkcjonowania wszystkich placówek edukacyjnych w maju.

Plan powrotu uczniów do szkół został przedstawiony w środę. W piątek w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie regulujące ten harmonogram. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, opublikowane 30 kwietnia, wejdzie w życie 3 maja.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE POWROTU DO SZKÓŁ W MAJU

Kiedy powrót do nauki stacjonarnej

Według planu, 4 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wrócą do nauki stacjonarnej w szkole. 

Od 17 maja na naukę w systemie hybrydowym (mieszanym) przejdą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Od 31 maja wszyscy uczniowie - według obecnego planu - przejdą na nauczanie stacjonarne.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Nauka w szkołach specjalnych

Od 4 maja uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych w całej Polsce wrócą do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.

Od 4 do 30 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, zdecyduje dyrektor szkoły.

Od 4 maja w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak dotychczas, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od 17 maja ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach: dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Jest możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie epidemii COVID-19.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół pierwszego stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 roku, będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie sportowe

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, zajęcia sportowe realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Autor:akw//rzw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości