Stanisław Karczewski marszałkiem Senatu

Stanisław Karczewski marszałkiem Senatu
Stanisław Karczewski marszałkiem Senatu
tvn24
tvn24Pierwsze posiedzenie Senatu otworzył prezydent

Stanisław Karczewski (PiS) został wybrany na marszałka Senatu. Dostał 93 głosy w stuosobowej wyższej izbie parlamentu. Pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji otworzył prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że prace w Senacie to często ostatnia szansa na poprawienie błędów popełnionych w czasie prac sejmowych.

Stanisław Karczewski (PiS) został w czwartek wybrany na marszałka Senatu IX kadencji. Po wyborze nowy marszałek Senatu objął przewodnictwo obrad.

W tajnym głosowaniu oddano 97 głosów, w tym ważnych było 95. Większość bezwzględna konieczna do dokonania wyboru wynosiła 48 głosów. Za powierzeniem Karczewskiemu funkcji marszałka Senatu opowiedziało się 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Wicemarszałkami Senatu zostali wybrani Grzegorz Czelej (PiS), Adam Bielan (PiS), Maria Koc (PiS) i Bogdan Borusewicz (PO).

"Wynik wyborów odwrócił scenę polityczną"

O godz. 17 prezydent Andrzej Duda otworzył pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji. Podobnie jak wcześniej w czwartek w Sejmie, podziękował Polakom za udział w wyborach, które są - jak mówił - "najważniejszym aktem w demokracji". Duda dziękował też Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich wyników. Według prezydenta "to przywraca wielu ludziom wiarę w to, że demokracja w Polsce jest prawdziwa".

- Myślę, że na dojrzałą już w zasadzie demokrację w naszym kraju wskazuje także wynik tych wyborów; wynik niespodziewany, który odwrócił scenę polityczną, także tutaj w Senacie. Dziś jedno ugrupowanie, PiS, i Zjednoczona Prawica, zdobyły większość i Sejmie i w Senacie, większość samodzielną pozwalającą na przyjęcie każdej uchwały - powiedział prezydent.

Podkreślił, że jest to przede wszystkim wielka odpowiedzialność za to, czy umowa ze społeczeństwem, która została w czasie kampanii wyborczej podjęta, zostanie zrealizowana.

Andrzej Duda podkreślił, że Senat jest niezwykle ważną izbą parlamentu, także symboliczną. Jak mówił, to jedna z najstarszych instytucji ustrojowych w państwie polskim. - Ale zarazem na przestrzeni dziejów było tak, że ilekroć byliśmy napadani, ilekroć nie byliśmy państwem prawdziwie wolnym, niepodległym suwerennym, tyle razy w tym właśnie czasie, Senat był likwidowany - mówił.

- Senat jest w istotnym aspekcie symbolem wolnej, suwerennej i niepodległej Polski - oświadczył prezydent.

Prezydent: to izba refleksji

Zaznaczył przy tym, że Senat odgrywa też niezwykle istotną rolę, nie tylko symboliczną. To jest izba refleksji i to bardzo poważnej refleksji nad tym, co właśnie zrobił Sejm, to jest ostatnia szansa na to, aby czasem poprawić błędy, które w toku prac sejmowych, różnego rodzaju batalii pojawiają się - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że dyskusje w Senacie zawsze były merytoryczne, a jakość pracy - wysoka. Prosił, by praca nad ustawami była pracą dobrej refleksji, a senatorowie byli aktywni w przekonywaniu posłów i klubów parlamentarnych, by poprawki Senatu były przyjmowane w Sejmie. - To jest istotne i główne zadanie Senatu - poprawić to, czego nie udało się dobrze zrobić w Sejmie - podkreślił.

Zaznaczył, że prace nad ustawą w Senacie są tak naprawdę ostatnim etapem prac merytorycznych, zanim ustawa trafi na biurko prezydenta. - Moim obowiązkiem jest wziąć do ręki długopis po przeczytaniu ustawy i po jej analizie, i dokonać wyboru, co dalej z ustawą zrobię - mówił.

Jak podkreślił, "niezwykle ważna jest jakość tej ustawy, także jakość od strony prawnej, by nie było ustaw, które rodzą wątpliwości co do zgodności z konstytucją, także wątpliwości prezydenta co do tego, czy są to rzeczywiście ustawy sprzyjające dobremu rozwojowi Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa".

Prezydent prosił też senatorów o zintensyfikowanie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. - Państwo tu w parlamencie macie wielką rolę współpracy z Polonią i Polakami za granicą. To rola niezwykle istotna. Chciałbym, żeby ona się zintensyfikowała - podkreślił Duda.

Apelował o współpracę z utworzonym w Kancelarii Prezydenta Biurem ds. Kontaktów z Polakami za granicą nadzorowanym przez prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego.

Seweryński: Senat ma mocną pozycję ustrojową

Marszałek senior Michał Seweryński przypomniał, że wśród zadań Senatu jest m.in. sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza "udzielenie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym". - W minionej kadencji Senat podejmował różne przedsięwzięcia służące temu celowi, pomimo wprowadzonych pewnych ograniczeń - powiedział Seweryński.

Dodał, że "w interesie Polski i Polaków za granicą leży podjęcie starań o powrót tych spraw do kompetencji Senatu w pełnym zakresie i o to, by środki na ten cel były adekwatne do jego politycznej rangi". Jego słowa zostały przyjęte oklaskami.

Seweryński podkreślił, że Senat ma mocną pozycję ustrojową i jest nie tylko izbą refleksji. Mimo to - zaznaczył - w odpowiednim czasie trzeba będzie rozważyć "optymalizację jego kompetencji jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa".

Zaznaczył, że podjęcie debaty w tej sprawie "jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy być gotowi się zmierzyć".

Autor: js//gak / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości