Polska

Sejm wybrał wicemarszałków. Przerwa w obradach do jutra

Polska

[object Object]
Sejm wybrał w czwartek Prezydium Sejmutvn24
wideo 2/23

Sejm wybrał pięcioro wicemarszałków Sejmu: Joachima Brudzińskiego (PiS), Mariana Terleckiego (PiS), Małgorzatę Kidawę-Błońską (PO), Stanisława Tyszkę (Kukiz'15) i Barbarę Dolniak (Nowoczesna). Polskie Stronnictwo Ludowe jako jedyne ugrupowanie nie będzie miało swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu. Wcześniej dokonano wyboru marszałka Sejmu, którym został poseł PiS Marek Kuchciński. W czwartek wieczorem marszałek Sejmu zarządził przerwę w obradach do piątku.

21:12

Jak dowiedział się reporter TVN24 Arkadiusz Wierzuk, następne posiedzenie Sejmu odbędzie się najprawdopodobniej 18 listopada

21:09

Sejm przerwał obrady w czwartek wieczorem, zostaną one wznowione o godz. 9 w piątek. Wszystko wskazuje na to, że swoje posiedzenie wznowi także Senat.

Według zapowiedzi przedstawicieli PiS, obie izby parlamentu mogą się zająć projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Chodzi o wydzielenie "działu energetyka", który obecnie jest częścią "działu gospodarka", co umożliwi utworzenie zapowiedzianego przez PiS resortu energetyki. W ustawie o działach administracji rządowej z 1997 roku istnieje ponad trzydzieści działów, z których, niczym z "klocków", można tworzyć ministerstwa.

21:06

20:52

Senator Tomasz Cimoszewicz na wesoło:

20:51
20:49

"Fakty" TVN:

[object Object]
Prognoza pogody na wtorek 13 listopadaFakty TVN
wideo 2/20
20:46

W czwartek wieczorem ogłoszono przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu do piątku do godz. 9.

Obecnie trwa Prezydium Sejmu.

20:42

Grzegorz Czelej (PiS), Adam Bielan (PiS), Maria Koc (PiS) i Bogdan Borusewicz (PO) zostali wybrani na wicemarszałków Senatu.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że w tajnym głosowaniu oddano 96 głosów. Dodał, że wymagana bezwzględna większość wynosiła 49.

Kandydaturę senatora Bielana poparło 70 senatorów. Kandydaturę senatora Czeleja - 86 senatorów. Kandydaturę senator Koc - 78 senatorów. Kandydaturę b. marszałka Senatu, senatora Borusewicza - 72 senatorów.

20:37
20:28

20:04
20:03
Sejm wybrał pięcioro wicemarszałków Sejmu
Sejm wybrał pięcioro wicemarszałków Sejmutvn24
20:02

Joachim Brudziński (PiS), Barbara Dolniak (Nowoczesna), Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Ryszard Terlecki (PiS) i Stanisław Tyszka (Kukiz'15) zostali w czwartek wybrani wicemarszałkami Sejmu VIII kadencji.

W głosowaniu Brudzińskiego poparło 330 posłów, 75 było przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu. Za kandydaturą Dolniak zagłosowało 411 posłów, 10 było przeciw, a 31 wstrzymało się od głosu. Kidawę-Błońska poparło 389 posłów, 40 było przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu. Z kolei na kandydaturę Terleckiego zagłosowało 392 posłów, 25 było przeciw, a 35 wstrzymało się od głosu. W przypadku Tyszki 362 było za, 61 przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli uchwałę autorstwa klubu PiS, w której zdecydowali, że będzie pięciu wicemarszałków izby. Odrzucili projekt uchwały przygotowany przez PSL, który zakładał, że wicemarszałków będzie siedmiu. Oznacza to, że ludowcy, jako najmniejszy klub w Sejmie VIII kadencji, nie będą mieli swojej reprezentacji w Prezydium Sejmu.

Jeszcze w czwartek na pierwszym posiedzenie zbierze się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

19:59

W Sejmie znów przerwa. Tym razem 20 minut

19:52

Stanisław Tyszka (Kukiz'15) wicemarszałkiem Sejmu

Głosowało: 453 posłów

W. bezwzględna: 227

Za: 362

Przeciw: 61

Wstrzymało się: 30

19:52

Ryszard Terlecki (PiS) wicemarszałkiem Sejmu

Głosowało: 452 posłów

W. bezwzględna: 227

Za: 392

Przeciw: 25

Wstrzymało się: 35

19:50

Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) wicemarszałkiem Sejmu

Głosowało: 451 posłów

W. bezwzględna: 226

Za: 389

Przeciw: 40

Wstrzymało się: 22

19:49

Barbara Dolniak (Nowoczesna) wicemarszałkiem Sejmu

Głosowało: 452 posłów

W. bezwzględna: 227

Za: 411

Przeciw: 10

Wstrzymało się: 31

19:44

Joachim Brudziński został wicemarszałkiem Sejmu

Głosowało: 445

W. Bezwzględna: 223

Za: 330

Przeciw: 75

Wstrzymało się: 40

19:40

Jakub Kulesza (Kukiz'15) przedstawia kandydaturę Stanisława Tyszki.

19:36

Kandydatką PO na wicemarszałka Sejmu jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydaturę w Sejmie przedstawia Iwona Śledzińska-Katarasińska.

19:33

Pora na Nowoczesną. Kandydaturę poseł Barbary Dolniak na wicemarszałka Sejmu przedstawia Ryszard Petru.

19:32

Mariusz Błaszczak przedstawia kandydatów PiS do Prezydium Sejmu. Są nimi Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński.

19:31
19:28

W Sejmie wznowiono obrady. Posłowie wybiorą wicemarszałków Sejmu

Kandydatami PiS są Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński. PO zgłosiła Małgorzatę Kidawę-Błońską, klub Kukiz'15 - Stanisława Tyszkę, zaś Nowoczesna - Barbarę Dolniak.

19:23

19:08

19:06
19:05
[object Object]
Głosowanie nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Posłowie opozycji wychodzątvn24
wideo 2/23
19:05

Prezydent Andrzej Duda powiedział w czwartek, że desygnuje premiera i powoła nowy rząd "w miarę możliwości w najbliższym czasie".

Andrzej Duda w czwartek wziął udział w pierwszym posiedzeniu Senatu. W przerwie obrad dziennikarze pytali prezydenta, kiedy desygnuje na premiera Beatę Szydło i kiedy powoła nowy rząd. - W miarę możliwości w najbliższym czasie - odpowiedział prezydent.

W czwartek na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji do dymisji podała się premier Ewa Kopacz. W Pałacu Prezydenckim prezydent dymisję premier przyjął i powierzył jej rządowi dalsze sprawowanie obowiązków, do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

18:57

18:55

Stanisław Karczewski (PiS) został w czwartek wybrany na marszałka Senatu IX kadencji. Po wyborze nowy marszałek Senatu objął przewodnictwo obrad. W tajnym głosowaniu oddano 97 głosów, w tym ważnych było 95. Większość bezwzględna konieczna do dokonania wyboru wynosiła 48 głosów.

Za powierzeniem Karczewskiemu funkcji marszałka Senatu opowiedziało się 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględna ilością głosów.

Po dokonaniu wyboru marszałka, Senat wybierze wicemarszałków.

Stanisław Karczewski marszałkiem Senatu
Stanisław Karczewski marszałkiem Senatutvn24
18:47

18:46
18:44

W Senacie w czwartek wieczorem przeprowadzany jest wybór marszałka izby. Kandydatem na tę funkcję jest senator PiS Stanisław Karczewski. Nie zgłoszono innej kandydatury.

Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględna ilością głosów.

Senatorowie oddali już głosy. Trwa ich podliczanie. Wynik głosowania zostanie ogłoszony po krótkiej przerwie.

Po dokonaniu wyboru marszałka, Senat wybierze następnie wicemarszałków.

18:33

Marszałek Sejmu zarządził przerwę. Potrwa ona do 19.20

18:31
PSL bez wicemarszałka. Sześcioosobowe Prezydium Sejmu
PSL bez wicemarszałka. Sześcioosobowe Prezydium Sejmutvn24
18:29

W Sejmie VIII kadencji będzie pięciu wicemarszałków. W czwartkowym głosowaniu posłowie przyjęli uchwałę autorstwa klubu PiS dotyczącą liczby wicemarszałków izby. Poparło ją 239 posłów, 142 było przeciw, 65 wstrzymało się od głosu.

We wcześniejszym głosowaniu posłowie odrzucili projekt uchwały przygotowany przez klub PSL, który zakładał, że będzie siedmiu wicemarszałków izby. Za tę propozycją głosowało 174 posłów, 233 było przeciw, a 31 wstrzymało się od głosu.

Następnie marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) zarządził godzinną przerwę, w trakcie której zgłaszane będą kandydatury na wicemarszałków.

18:17

Głos zabrał nowo wybrany szef klubu PO Sławomir Neumann. Powiedział, że należy dochować dobrego zwyczaju i dać PSL-owi swojego wicemarszałka Sejmu.

18:15

PiS w uchwale proponuje 5-osobowy skład Prezydium Sejmu. Uzasadnia ją Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem, PiS musi mieć w Prezydium większość. Rozszerzenie tego gremium generuje wydatki - ocenił poseł.

18:11

18:09

Swoją uchwałę o powołaniu 8-osobowego Prezydium Sejmu argumentuje lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz

18:08

Po przerwie wznowiono obrady Sejmu.

18:01
18:00

Senat ma mocną pozycję ustrojową i jest nie tylko "izbą refleksji" - powiedział na inauguracyjnym posiedzeniu Senatu IX kadencji marszałek senior Michał Seweryński. Oświadczył, że w interesie Polski leży podjęcie starań o powrót spraw polonijnych do kompetencji Senatu w pełnym zakresie.

Przypomniał, że wśród zadań Senatu jest m.in. sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza "udzielenie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym".

- W minionej kadencji Senat podejmował różne przedsięwzięcia służące temu celowi, pomimo wprowadzonych pewnych ograniczeń - powiedział Seweryński.

Dodał, że "w interesie Polski i Polaków za granicą leży podjęcie starań o powrót tych spraw do kompetencji Senatu w pełnym zakresie i o to, by środki na ten cel były adekwatne do jego politycznej rangi". Jego słowa zostały przyjęte oklaskami.

Seweryński podkreślił, że Senat ma mocną pozycję ustrojową i jest nie tylko izbą refleksji. Mimo to - zaznaczył - w odpowiednim czasie trzeba będzie rozważyć "optymalizację jego kompetencji jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa.

Zaznaczył, że podjęcie debaty w tej sprawie "jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy być gotowi się zmierzyć".

17:59

Niebawem wznowione zostaną obrady Sejmu. Wówczas wybrani zostaną wicemarszałkowie Sejmu

17:52
17:50

Klub parlamentarny PSL złoży uchwałę, by w skład Prezydium Sejmu weszło siedmiu wicemarszałków, w tym przedstawiciel ludowców - zapowiedział w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz. - Chcemy udowodnić, że nic nie zagraża większości w Prezydium dla PiS-u. W takim ujęciu będą mieli marszałka i trzech wicemarszałków - ocenił ustępujący minister pracy. Dodał, że chodzi o "udział w pracach i swobodę wypowiedzi w kształtowaniu porządku obrad", a nie samo stanowisko. Podkreślił, że zgodnie z dotychczasowym obyczajem każdy klub parlamentarny był reprezentowany w Prezydium Sejmu.

PSL chce wicemarszałka. Proponuje ośmioosobowe Prezydium Sejmu
PSL chce wicemarszałka. Proponuje ośmioosobowe Prezydium Sejmutvn24
17:49

17:33

17:32

Senatorowie złożą ślubowanie słowami: "Ślubuję". Senatorowie mogą dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg".

17:31

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Rota ślubowania zapisana w konstytucji

17:30

Marszałek senior złożył ślubowanie oraz powołał spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia

17:27

Rozpoczyna się ślubowanie senatorów

17:24
Prezydent otworzył inauguracyjne posiedzenie Senatu IX kadencji
Prezydent otworzył inauguracyjne posiedzenie Senatu IX kadencjitvn24
17:19

Za chwilę senatorowie złożą ślubowanie

17:16

Prezydent powołał marszałka seniora - Michała Seweryńskiego (PiS).

Prezydent Duda na marszałka seniora wcześniej wyznaczył senator Barbarę Borys-Damięcką. Jednak w ub. tygodniu Kancelaria Senatu poinformowała, że ze względu na stan zdrowia nie będzie mogła przewodniczyć posiedzeniu. W związku z tym obowiązku marszałka seniora pełnić będzie senator Seweryński.

17:14

Prezydent: Nikt nie ma wątpliwości, z jakiej formacji politycznej się wywodzę, ale dobrze wiem, jakie są obowiązki prezydenta. Zamierzam dobrze wypełniać tę rolę

17:11

Chciałbym, żebyśmy współdziałali w zakresie naprawy Polski prezydent Andrzej Duda

17:05

Prezydent: Senat jest izbą parlamentu niezwykle ważną i symboliczną. Senat jest istotnym aspektem wolnej, suwerennej i niepodległej Polski.

17:03

Na początek przemówienie prezydenta, który otwiera inauguracyjne posiedzenie IX kadencji

17:01

Rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Senatu. Bierze w nim udział prezydent Andrzej Duda

17:00

Nowy marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) zarządził kolejną przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu do godz. 18. W tym czasie ma zostać przedstawiona propozycja uchwały dot. liczby wicemarszałków izby.

Sejm, w drodze uchwały, ustali liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządzi wybór wicemarszałków.

Sejm wybiera wicemarszałków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W VIII kadencji Sejmu najprawdopodobniej będzie pięciu wicemarszałków Sejmu. Kandydatami PiS na to stanowisko są Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński. PO ma zaproponować dotychczasową marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, Ruch Kukiz'15 - Stanisława Tyszkę, a Nowoczesna - Barbarę Dolniak. Oznaczałoby to, że swojej reprezentacji w Prezydium Sejmu nie będzie miał najmniejszy klub w nowej kadencji, czyli PSL.

17:00

16:59

16:58
Marek Kuchciński marszałkiem Sejmu
Marek Kuchciński marszałkiem Sejmu tvn24
16:57

Wybór na marszałka Sejmu traktuję jako zobowiązanie do pracy na rzecz Rzeczpospolitej Marek Kuchciński, marszałek Sejmu

16:54

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podziękował za duże poparcie, ale też swojemu kontrkandydatowi Kornelowi Morawieckiemu. - Obejmując tę godność mam świadomość powagi tej funkcji - powiedział.

16:46

Marek Kuchciński (PiS) został w czwartek wybrany marszałkiem Sejmu VIII kadencji. Poparło go 409 posłów. Jego kontrkandydata marszałka seniora Kornela Morawieckiego (klub Ruch Kukiz'15) poparło 42 posłów.

Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosowało 458 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 230 głosów.

Po wyborze marszałek Sejmu objął przewodnictwo obrad.

16:44
Marek Kuchciński i Kornel Morawiecki. Dwóch kandydatów na marszałka Sejmu
Marek Kuchciński i Kornel Morawiecki. Dwóch kandydatów na marszałka Sejmutvn24
16:36

Marszałek senior zarządził 5 minut przerwy, by doświadczeni posłowie nauczyli głosować sejmowych nowicjuszy.

16:32

W czwartek po godz. 16 Sejm wznowił obrady. W trakcie pierwszego posiedzenia izby ma odbyć się jeszcze wybór marszałka oraz wicemarszałków. Na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszono dwóch kandydatów - Marka Kuchcińskiego (PiS) i Kornela Morawieckiego (klub Ruch Kukiz'15).

Marszałek senior Kornel Morawiecki przeprowadzi wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad.

Następnie Sejm, w drodze uchwały, ustali także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządzi wybór wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.

W VIII kadencji Sejmu najprawdopodobniej będzie pięciu wicemarszałków Sejmu. Kandydatami PiS na to stanowisko są Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński. PO ma zaproponować dotychczasową marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, Ruch Kukiz'15 - Stanisława Tyszkę, a Nowoczesna - Barbarę Dolniak. Oznaczałoby to, że swojej reprezentacji w Prezydium Sejmu nie będzie miał najmniejszy klub w nowej kadencji, czyli PSL.

16:30

16:29

16:28

Sejm wznowił obrady po przerwie

16:20
Neumann nowym szefem klubu PO
Neumann nowym szefem klubu POtvn24
16:19

Wyniki wyborów na szefa PO:

Ewa Kopacz - 72 głosy

Sławomir Neumann - 94 głosy

16:18

16:18

Ewa Kopacz powiedziała, że jutro zbierze się Rada Krajowa PO

16:17

Kopacz: każda porażka trochę boli, ale też wzmacnia.

Kopacz: każda porażka trochę boli, ale też wzmacnia
Kopacz: każda porażka trochę boli, ale też wzmacniatvn24
16:16

Ustępująca premier: pogratulowałam nowemu szefowi klubu PO Sławomirowi Neumannowi

16:12

Ustępująca premier Ewa Kopacz na korytarzu w Sejmie powiedziała dziennikarzom, że są już wyniki na szefa klubu PO. - Przegrałam z tego co słyszę - powiedziała Kopacz.

16:02

Szef pomorskich struktur PO i ustępujący wiceminister zdrowia Sławomir Neumann został szefem klubu parlamentarnego tej partii. Neumann rywalizował o stanowisko z premier Ewą Kopacz.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

16:00
Kwadrans u prezydenta. Po przyjęciu dymisji rząd wraca do Sejmu
Kwadrans u prezydenta. Po przyjęciu dymisji rząd wraca do Sejmutvn24
15:51

Ministrowie i premier Ewa Kopacz wracają do Sejmu, gdzie do godz. 16.15 trwa przerwa w obradach

15:46

Zakończyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie prezydenta z rządem trwało kwadrans.

15:45

Kancelaria Prezydenta: Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję złożoną przez premier Ewy Kopacz

15:44
15:33
Autobusem do prezydenta. Duda przyjmie dymisję rządu Kopacz
Autobusem do prezydenta. Duda przyjmie dymisję rządu Kopacztvn24
15:31

Premier Ewa Kopacz i jej rząd przyjechali autobusem do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent formalnie przyjmie dymisję Rady Ministrów.

15:21

Nowy rząd zostanie powołany najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu - powiedziała w czwartek PAP kandydatka PiS na premiera Beata Szydło.

- Czekamy jeszcze na wszystkie decyzje. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu (zostanie powołany nowy rząd). Szefowa kancelarii (premiera) Beata Kempa poinformuje o wszystkim - powiedziała Szydło, pytana o termin powołania nowego rządu.

W poniedziałek Komitet Polityczny PiS zaakceptował kandydaturę Beaty Szydło na premiera i skład jej rządu. Będzie w nim trzech wicepremierów: Piotr Gliński, Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin. Szefem MON zostanie Antoni Macierewicz, a ministrem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

15:16
15:13

Marszałek senior Kornel Morawiecki zarządził przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu do godz. 16.15. W tym czasie kluby mogą zgłaszać kandydatury na marszałka Sejmu.

Następnie marszałek senior przeprowadzi wybór marszałka Sejmu. Kandydatem największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości na marszałka jest dotychczasowy wicemarszałek Marek Kuchciński.

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad.

Następnie Sejm, w drodze uchwały, ustali także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządzi wybór wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.

W VIII kadencji Sejmu najprawdopodobniej będzie pięciu wicemarszałków Sejmu. Kandydatami PiS na to stanowisko są Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński. PO ma zaproponować dotychczasową marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, Ruch Kukiz'15 - Stanisława Tyszkę, a Nowoczesna - Barbarę Dolniak. Oznaczałoby to, że swojej reprezentacji w Prezydium Sejmu nie będzie miał najmniejszy klub w nowej kadencji, czyli PSL.

15:08

Na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu zabrakło m.in. Zbigniewa Ziobry (Solidarna Polska), który jest chory.

15:07

15:04

Janusz Korwin-Mikke (KORWiN), który nie dostał się do Sejmu, został zaproszony na inauguracyjne posiedzenie Sejmu VIII kadencji. W rozmowie z TVN24 powiedział, że przemówienie Kopacz nie ma żadnego znaczenia, bo to tylko słowa.

15:04

Piotr Liroy-Marzec (Kukiz'15): Dla mnie to pierwszy dzień poważnej pracy, skupiam się na tym. Dość ciekawe było wystąpienie pani premier. PO-PIS prezentuje wiele cech, których nie popieram. W przemówieniu Ewy Kopacz brakło prawdy i posypania głowy popiołem. Zamiast tego było dużo buty.

15:01

Za pół godziny odbędzie się spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na którym prezydent formalnie przyjmie dymisję rządu PO-PSL

15:00

14:58

Rzecznik PiS Elżbieta Witek o przemówieniu Kopacz: agresja w słowach, pouczanie, połajanki, brak szacunku, nieeleganckie, żenujące.

Witek stwierdziła, że Kopacz swoją przemową pokazała, że PO nie prezentuje sobą pozytywnych wartości.

14:55

Ryszard Petru (Nowoczesna) o wystąpieniu Kopacz: Bardzo agresywne wystąpienie, ewidentnie pisał je Michał Kamiński. Spór PO z PiS-em nie jest jałowy, on jest zagrożeniem dla Polski.

14:35

Prezydent Andrzej Duda po opuszczeniu sali plenarnej nie chciał komentować wystąpienia Kopacz.

- Wysłuchałem przemówienie Ewy Kopacz. Niech każdy je sam oceni, czy wysłuchała mojego apelu - powiedział.

Duda nie chce komentować wystąpienia Kopacz
Duda nie chce komentować wystąpienia Kopacztvn24
14:33

Zakończyło się przemówienie Ewy Kopacz

Całe wystąpienie premier Ewy Kopacz w Sejmie
Całe wystąpienie premier Ewy Kopacz w Sejmietvn24
14:33

- Dziękuję pani premier za przestrogi - stwierdził po przemówieniu Kopacz marszałek senior Kornel Morawiecki. Zarządził przerwę w obradach do godz. 16.15.

"Dziękuję pani premier za urzędowanie i przestrogi"
"Dziękuję pani premier za urzędowanie i przestrogi"tvn24
14:31

Premier ostrzegła przed niszczeniem fundamentów nowoczesnego państwa. Powiedziała, że jeśli nowa władza wyprowadzi Polskę z zachodu na wschód, to PO będzie miała plan powrotu do normalności

14:31

Nie uda wam się zniszczyć demokracji po cichu Ewa Kopacz

14:30

Nie będziemy mówić, że "Polska przestała być Polską". Rozliczymy was z każdego słowa Ewa Kopacz

14:29

Kopacz porównuje rządy PO z PiS. - Mieliśmy łatwiej, bo porównywaliśmy się z osiągnięciami PiS, kiedy rządziło - stwierdziła.

14:28

Kopacz: życzę nowej władzy, aby nie zaprzepaściła stabilności finansów publicznych

14:28

14:27

Ewa Kopacz powiedziała, że szanuje wynik wyborów i życzy nowej władzy, by zrobiła wszystko lepiej niż Platforma Obywatelska. - Ostrzegam, że nie będzie to łatwe - oceniła.

14:26

Premier Kopacz: pełnienie funkcji premiera to był wielki honor

14:25
Premier Ewa Kopacz złożyła dymisję swojego rządu
Premier Ewa Kopacz złożyła dymisję swojego rządutvn24
14:25

Zgodnie z artykułem 162 ustęp 1 konstytucji składam dymisję mojego rządu premier Ewa Kopacz

14:24

Na mównicę wchodzi premier Ewa Kopacz, która złoży dymisję

14:20

Zakończyło się ślubowanie poselskie

14:19

14:18

O godz.15.30. prezydent Andrzej Duda przyjmie dymisję premier Ewy Kopacz i powierzy dotychczasowemu rządowi dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów - poinformowała prezydencka kancelaria.

Dziś o godz. 15.30 w Pałacu Prezydenckim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie dymisję Rady Ministrów złożoną przez prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz oraz powierzy Radzie Ministrów dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów komunikat Kancelarii Prezydenta

Wcześniej w czwartek Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że "zgodnie z ustaleniami, Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz wraz z członkami Rady Ministrów spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim dziś o godz. 15.30".

O godz. 13 rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu nowej kadencji, na którym premier Kopacz złoży dymisję swego rządu. Zgodnie z konstytucją prezydent przyjmuje dymisję i powierza dotychczasowemu rządowi pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Marszałek senior Kornel Morawiecki powiedział dziennikarzom w Sejmie, że po złożeniu dymisji przez Kopacz w Sejmie, do czego obliguje ją konstytucja, zostanie ogłoszona przerwa. Dodał, że jej długość uzależniona jest od wizyty premier w Pałacu Prezydenckim.

Od przyjęcia dymisji rządu, prezydent ma na powołanie nowego premiera, który przedstawia skład swego rządu, i odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów, 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu.

Na początku tygodnia, po ostatecznej decyzji Komitetu Politycznego PiS, kandydatka PiS na premiera Beata Szydło zaprezentowała na konferencji skład swego przyszłego gabinetu.

Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

14:16

14:06
14:05

14:03

13:57

13:54

13:53
Posłowie składają ślubowanie poselskie
Posłowie składają ślubowanie poselskietvn24
13:46

13:41

Nowi posłowie składają ślubowanie. Jako pierwszy ślubowanie złożył marszałek senior Kornel Morawiecki (Kukiz'15). Na sali obrad obecny jest prezydent Andrzej Duda.

Ślubowanie prowadzą posłowie sekretarze, wybrani spośród najmłodszych posłów: Paweł Szefernaker (PiS) i Arkadiusz Marchewka (PO).

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej rota ślubowania zapisana w konstytucji

Tekst roty odczytał marszałek senior.

Posłowie sekretarze kolejno wyczytują imiona i nazwiska posłów. Każdy z parlamentarzystów wstaje i wypowiada słowo: "Ślubuję". Poseł może dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg". Posłowie są wyczytywani w kolejności zajmowanych miejsc, od prawej do lewej strony sali posiedzeń.

Posłowie nieobecni na posiedzeniu Sejmu oraz posłowie, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie poselskie na pierwszym posiedzeniu, na którym są obecni.

Przed ślubowaniem przemówienie wygłosili prezydent Andrzej Duda i marszałek senior Kornel Morawiecki.

13:40

Posłowie składają ślubowania

13:35

Marszałek przedstawił zasady dotyczące ślubowania posłów

13:33

Kornel Morawiecki poinformował o powołaniu sekretarzy tymczasowych Sejmu.

13:32

- Prowadź nas Polsko - zakończył swoje przemówienie marszałek senior.

13:32

- Nie możemy zgadzać się na panowanie pieniądze nad polityką i prawdą - powiedział Morawiecki.

13:32

13:31

- W konstytucji powiemy o solidarności między narodami, o nowym podziale władzy uzupełniającym tradycyjne podziały - mówił Morawiecki.

13:30

Marzy mi się, żebyśmy w tym parlamencie zaproponowali Polsce i Europie nową wielką konstytucję na miarę XXI wieku Kornel Morawiecki

13:29

Marszałek zwrócił uwagę, że Polacy nie raz pomagając sobie pomagali innym. - Tak było w zrywie Solidarności". Przydaliśmy się Europie, przyczyniliśmy się do zwalczenia totalitaryzmów - powiedział Morawiecki.

13:28

Marszałek zadał pytanie "Kogo jest Polska?". - Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych. Polska ma rozwijać się nie tylko dla Polaków. Jesteśmy potrzebni sąsiadom, światu, mamy łączyć Zachód Europy z jej Wschodem - powiedział Morawiecki.

13:26

- Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości wypowiadania się, decydowania o sobie i o kraju. Takie są nasze cele, takie będą nasze czyny - powiedział Morawiecki.

13:25

- Mamy obowiązek służyć obywatelom - powiedział marszałek senior. Dodał, że to jest wielkie wyzwanie.

13:25

- Wyrośliśmy z chrześcijańskiego ducha, z walki o wolność i niepodległość, z fenomenu „Solidarności” - powiedział Morawiecki

13:23

- My Polacy jesteśmy wielkim, dumnym narodem. Mamy wielką przeszłość - powiedział Morawiecki w swoim przemówieniu.

Marszałek senior: przydaliśmy się Europie, przyczyniliśmy się pokonania totalitaryzmu
Marszałek senior: przydaliśmy się Europie, przyczyniliśmy się pokonania totalitaryzmutvn24
13:23

Za wystąpienie prezydenta Dudy podziękował marszałek senior Kornel Morawiecki

13:22

13:21

- To wielkie zobowiązanie - powiedział Duda adresując te słowa do zwycięskiej partii w wyborach, czyli Prawa i Sprawiedliwości.

13:20

Prezydent Duda zapowiedział, że w Sejmie powstaną "dyżury prezydenckie".

W czasie dyżurów pracownicy Kancelarii Prezydenta będą otwarci na wszelkie sprawy z jakimi zgłaszać się do nich będą posłowie.

13:19

Prezydent zaapelował o wysłuchanie głosu obywateli, a także o szanowanie głosu opozycji.

Duda: apeluję o szacunek w debacie
Duda: apeluję o szacunek w debacieTVN 24
13:18

Ludzie oczekują tego, że będą bezpieczni oraz, że będzie im się żyło lepiej Prezydent Duda

13:17

- Jestem przekonany, że to co dla nas wspólne to Polska niepodległa, wspólna i silna - powiedział prezydent.

- Pamiętajmy, że suwerenem jest naród. Naszym zadaniem jest realizować to do czego się w kampanii zobowiązaliśmy - dodał Duda.

13:17

13:16

- Bardzo państwa proszę, żeby nikt nie wychodził z izby w poczuciu, że traktowano go z pogardą - powiedział prezydent. Poprosił, że w tej kadencji Sejmu nie było takich sytuacji, żeby nikt nie "siał nienawiści".

13:15

- Podstawą patriotyzmu jest miłość. Nie mam wątpliwości, że wszyscy na tej sali jesteśmy patriotami - Andrzej Duda przywołał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Zaapelował do posłów o wzajemny szacunek.

13:15

- Apeluję o szacunek w debacie, o szacunek przy wymianie argumentów - mówi prezydent.

13:14

Prezydent: podstawą patriotyzmu jest miłość, powtarzam te słowa za Lechem Kaczyńskim.

13:13

13:12

- Cieszy mnie to, że jest wielu posłów, wielu młodych posłów. Bardzo się z tego cieszę - powiedział Duda.

Prezydent pogratulował wyboru i udanej kampanii wszystkim posłom.

13:11

Za pójście do głosowania i za przeprowadzenie tych wyborów bardzo serdecznie dziękuję Andrzej Duda

13:10

- Każdy czuje, że wybory są najważniejszym elementem demokracji - powiedział Duda.

Duda: wciąż mamy wątpliwości dotyczące wyborów samorządowych
Duda: wciąż mamy wątpliwości dotyczące wyborów samorządowychTVN 24
13:09

13:09

- Dziękuję za możliwość zabrania głosu w tym uroczystym dniu, kiedy Sejm VIII kadencji rozpoczyna swoją pracę, swoją służbę dla Rzeczpospolitej - powiedział prezydent.

Podziękował też wyborcom za udział w wyborach.

Prezydent Duda wygłosił przemówienie podczas otwarcia posiedzenia Sejmu
Prezydent Duda wygłosił przemówienie podczas otwarcia posiedzenia SejmuTVN 24
13:07

Rozpoczęło się przemówienie prezydenta Dudy

13:07

Posłowie minutą ciszy uczcili "zmarłych, którzy służyli ojczyźnie"

#Sejm uczcił chwilą ciszy zmarłych, którzy służyli Ojczyźnie pic.twitter.com/xI8fJmcBUK— SejmRP (@KancelariaSejmu) November 12, 2015

13:06

Marszałek senior rozpoczął od powitania prezydenta Dudy i specjalnie zaproszonych gości

13:05

Marszałek senior Kornel Morawiecki otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji.

Posłowie odśpiewali hymn polski.

Marszałek senior otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji
Marszałek senior otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencjitvn24
13:04

Prezydent Duda jest już na sali plenarnej na honorowym miejscu

13:00

12:56

W drodze do sali plenarnej prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Powiedział tylko, że Beata Szydło na pewno poradzi sobie w roli premiera

Jarosław Kaczyński przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu
Jarosław Kaczyński przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu tvn24
12:55

12:52

Premier Ewa Kopacz z prezydentem Dudą spotka się dzisiaj o 15:30 - podało Centrum Informacyjne Rządu.

12:47

Prezydent Andrzej Duda jest już w Sejmie. Złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy w Smoleńsku.

Prezydent Duda w Sejmie
Prezydent Duda w Sejmie tvn24

Na początku listopada prezydent Andrzej Duda wyznaczył pierwsze posiedzenie Sejmu na 12 listopada, a na marszałka seniora - posła Ruchu Kukiz'15, znanego z antykomunistycznej opozycji Kornela Morawieckiego. To właśnie marszałek senior otwiera pierwsze posiedzenie i pełni swoją funkcję do wyboru marszałka Sejmu.

Kornel Morawiecki poinformował, że przerwa w posiedzeniu Sejmu nastąpi po złożeniu dymisji przez premier Ewę Kopacz. - Jeszcze dokładnie nie znamy harmonogramu - powiedział Morawiecki pytany o długość przerwy. Zaznaczył, że zależy to od tego, czy premier po złożeniu dymisji pojedzie do Pałacu Prezydenckiego.

- Przerwa jest na potrzeby tego, co chcą pan prezydent i pani premier - dodał Morawiecki.

Premier Kopacz przed wejściem na posiedzenie klubu parlamentarnego PO powiedziała, że na 16:30 jest umówiona z prezydentem. Kancelaria Prezydenta na razie nie potwierdziła godziny wizyty premier Kopacz w pałacu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że spotkanie możliwe jest godzinę wcześniej.

Autor: PM / Źródło: tvn24

Pozostałe wiadomości