Co, jeśli zachoruję, spóźnię się, nie zdam? Osiem rzeczy, które warto wiedzieć przed maturą

Źródło:
tvn24.pl
Wkrótce startują matury. Jak wykorzystać ostatnie dni przed egzaminami?
Wkrótce startują matury. Jak wykorzystać ostatnie dni przed egzaminami?TVN24
wideo 2/2
Wkrótce startują matury. Jak wykorzystać ostatnie dni przed egzaminami?TVN24

We wtorek rozpoczną się tegoroczne egzaminy maturalne. W pierwszej kolejności maturzyści napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W ostatnich godzinach przed maturami warto przypomnieć najważniejsze zasady, o których absolwenci szkół wyższych muszą pamiętać.

7 maja rozpoczną się tegoroczne matury. W tym roku egzaminy będą przeprowadzane w Formule 2023, do której przystąpi zdecydowana większość maturzystów, oraz Formule 2015, do której będą przystępować absolwenci szkół z lat poprzednich. Matury rozpoczną się we wtorek o godz. 9:00 obowiązkowym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pełen harmonogram egzaminów można znaleźć tutaj.

Każdy maturzysta obowiązkowo musi przystąpić do pisemnego egzaminu z jęz. polskiego na poziomie podstawowym, egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, egzaminu z jęz. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także do ustnego egzaminu z jęz. polskiego oraz jęz. obcego nowożytnego.

ZOBACZ TEŻ: Koniec roku szkolnego dla maturzystów. Szef CKE o tym, na co powinni zwrócić uwagę na egzaminach 

Ile czasu trwa egzamin maturalny?

W Formule 2023 egzamin z jęz. polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech arkuszy - jęz. polski w użyciu, tekst historycznoliteracki oraz wypracowanie. Maturzyści będą mieli na jego napisanie aż 4 godziny (240 min.). W przypadku matematyki zdający będzie miał do dyspozycji 180 min., a w przypadku jęz. obcego na poziomie podstawowym - 120 min.

W przypadku większości przedmiotów na poziomie rozszerzonym matura trwa 180 min. Wyjątek stanowią jęz. polski, informatyka, jęz. kaszubski i łemkowski na poziomie rozszerzonym, gdzie egzamin trwa maksymalnie 210 min. oraz jęz. obcy nowożytny, gdzie egzamin rozszerzony trwa 150 min.

W przypadku egzaminu z jęz. mniejszości narodowych egzaminy na obu poziomach trwają po 210 min. W przypadku jęz. obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym egzamin trwa 180 min.

W Formule 2015 czas trwania egzaminów jest inny. Egzamin z jęz. polskiego na poziomie podstawowym składa się z testu i wypracowania i trwa 170 min, a poziom rozszerzony - 180 min. Egzamin z matematyki, jak i z jęz. mniejszości narodowych również trwają odpowiednio po 170 i 180 min. Egzamin z jęz. obcego nowożytnego to 120 min dla poziomu podstawowego, 150 min. dla rozszerzonego i 180 min. dla dwujęzycznego. Pozostałe egzaminy na poziomie rozszerzonym trwają po 180 min. W przypadku informatyki egzamin składa się z dwóch części, trwających 60 i 150 min., które rozdzielone są 30 minutową przerwą.

Jaki dokument muszę mieć ze sobą?

Na egzamin maturalny trzeba przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Musi to być zatem dowód osobisty albo paszport. Należy go okazać, wchodząc do sali egzaminacyjnej. Następnie maturzyści będą losować numer stolika, przy którym będą pisać egzamin.

ZOBACZ TEŻ: Jak wykorzystać ostatnie dni przed maturą? Pedagog o "dwóch grupach"

Co można mieć przy sobie? Co z telefonem?

Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. CKE precyzuje, że chodzi o urządzenia wyposażone w technologie umożliwiające łączenie się z innymi urządzeniami oraz z internetem. Nie można wnosić zatem telefonów komórkowych, smartwatchy czy odtwarzaczy mp3 lub mp4.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą na wszystkich egzaminach długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem). Powinien z niego korzystać również w przypadku konieczności wykonania rysunku. Nie wolno więc na egzaminie korzystać z ołówka. Nie wolno też używać długopisów ścieralnych.

Oprócz tego - w zależności od zdawanego przedmiotu - zdający mogą mieć ze sobą wybrane przybory pomocnicze. Część z nich może zapewnić szkoła. Na przykład na egzaminie z matematyki każdy zdający obowiązkowo musi mieć ze sobą linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty oraz zbiór wzorów matematycznych.

Kiedy egzamin może być unieważniony?

Jeśli okaże się, że zdający wniósł lub korzystał na sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo z innego niedozwolonego przedmiotu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu egzamin z danego przedmiotu.

W sytuacji, w której zdający zakłóci prawidłowy przebieg egzaminu, utrudniając pracę pozostałym zdającym, jego egzamin również może zostać unieważniony. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić też w sytuacji, w której stwierdzone zostanie, że maturzysta rozwiązuje zadania niesamodzielnie.

Matura danego absolwenta może zostać unieważniona też dopiero na etapie sprawdzania pracy, na przykład jeśli egzaminator stwierdzi, że maturzysta rozwiązywał zadania niesamodzielnie lub korzystał z rozwiązań innego zdającego.

Ile razy można wyjść do toalety?

Co do zasady, w czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Jedynie w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić maturzyście na opuszczenie sali. Może to nastąpić tylko w sytuacji, w której pewne jest, że maturzysta ten nie skontaktuje się z innymi osobami ani nie skorzysta z niedozwolonych materiałów lub np. telefonu komórkowego.

Co, jeśli się spóźnię?

CKE zaznacza, że po tym, jak arkusze egzaminacyjne zostaną rozdane zdającym, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę. W wyjątkowej sytuacji spóźnieni będą mogli na salę wejść, jednak tylko wtedy, gdy czynności organizacyjne nie zostały jeszcze zakończone.

Co, jeśli nie zdam?

By zdać egzamin maturalny w obu formułach, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do egzaminu pisemnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwent, który nie zda egzaminu z tylko jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ustnej, będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego. Może to mieć miejsce tylko, jeśli przystąpił do wszystkich pozostałych egzaminów obowiązkowych i egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Wtedy, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników matur (do 16 lipca), powinien złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu. Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu - 20 sierpnia można poprawić egzamin pisemny, a 21 sierpnia egzamin ustny. Jeśli tym razem się powiedzie, świadectwo dojrzałości taki maturzysta odbierze 10 września.

Absolwent, który nie zda matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej oraz/lub nie przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, będzie mógł przystąpić ponownie do niezdanych egzaminów dopiero w kolejnym roku i maksymalnie w ciągu 5 lat. Również zdający, którego egzamin maturalny zostanie unieważniony, będzie mógł go zdać dopiero za rok.

Warto pamiętać, że osoby, które w tym roku nie zdadzą matury, jeśli będą chciały ją poprawić w przyszłym roku, by zdać, będą musiały ze wszystkich zdawanych przedmiotów uzyskać minimum 30 proc. punktów, a zatem również z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Co, jeśli zachoruję?

Jeśli w związku ze szczególnymi przypadkami losowymi lub zdrowotnymi maturzysta nie będzie mógł przystąpić do egzaminów w terminie głównym, na udokumentowany wniosek dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na to, by taki maturzysta przystąpił do egzaminu w terminie dodatkowym. Wniosek taki musi być złożony najpóźniej w dniu, w którym dany egzamin się odbywa, przez samego zdającego lub jego rodziców. Część pisemna matur w terminie dodatkowym odbędzie się od 3 do 17 czerwca, a część ustna w dniach od 10 do 12 czerwca

ZOBACZ TEŻ: Wątpliwości wokół terminów ogłaszania wyników tegorocznych matur. Ministra edukacji odpowiada RPO

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości
Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Władimir Putin zaczął latać we własnym kraju w asyście myśliwca - napisał niezależny rosyjski portal Agientstwo. Powołuje się między innymi na relacje mieszkańców Jakucji, którą przywódca odwiedził po drodze do Korei Północnej.

"Putin boi się latać". Media: pierwszy taki przypadek

"Putin boi się latać". Media: pierwszy taki przypadek

Źródło:
Agientstwo, tvn24.pl

Naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych Vivek Murthy zwrócił się z nietypowym apelem do Kongresu. Jego zdaniem media społecznościowe powinny zawierać ostrzeżenia zdrowotne podobne do tych, jakie widnieją na alkoholu czy papierosach. Media społeczenościowe przyczyniają się do kryzysu zdrowia psychicznego, zwłaszcza u młodych ludzi.

Naczelny lekarz USA apeluje, by media społecznościowe miały ostrzeżenia podobne do tych na papierosach

Naczelny lekarz USA apeluje, by media społecznościowe miały ostrzeżenia podobne do tych na papierosach

Źródło:
Fakty o Świecie TVN24 BiS

Władimir Putin przybył do Korei Północnej. Siły Obronne Izraela poinformowały, że zatwierdziły plan ofensywy na Liban. Gwiazda muzyki pop Justin Timberlake usłyszał zarzuty. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 19 czerwca.

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę

Źródło:
PAP, TVN24

100 milionów złotych - tyle wydano z Funduszu Patriotycznego na organizacje przychylne poprzedniej władzy. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zwrócili uwagę, że niektórzy eksperci oceniający wnioski, byli wprost powiązani ze stowarzyszeniami i organizacjami ubiegającymi się o środki. NIK miała zastrzeżenia do blisko połowy ze 174 osób. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Miliony dla organizacji przychylnych PiS. "Te wszystkie procedury są tylko fasadą"

Miliony dla organizacji przychylnych PiS. "Te wszystkie procedury są tylko fasadą"

Źródło:
TVN24

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Z prognoz wynika, że podczas wyładowań wiatr może się rozpędzać nawet do 110 kilometrów na godzinę. Obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia drugiego stopnia w części kraju. Uważajmy na spiekotę i burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia w części kraju. Uważajmy na spiekotę i burze

Źródło:
IMGW

Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un rozpoczęli oficjalne rozmowy - podały rosyjskie państwowe agencje RIA Nowosti i Interfax. Putin przyleciał do Korei Północnej we wtorek wieczorem. Przed wizytą "podziękował reżimowi w Pjongjangu za wsparcie w wojnie przeciw Ukrainie", mówił również, że liczy na podpisanie "strategicznego traktatu o partnerstwie".

Władimir Putin i Kim Dzong Un rozpoczęli rozmowy

Władimir Putin i Kim Dzong Un rozpoczęli rozmowy

Źródło:
PAP, Reuters, RIA Nowosti, Interfax

Gdzie jest burza? W środę 19.06 rano nad Polską pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im obfite opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Poranek głośny od grzmotów

Gdzie jest burza? Poranek głośny od grzmotów

Źródło:
tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś. W środę 19.06 znaczną część Polski nawiedzą burze z obfitymi opadami deszczu i bardzo silnymi porywami wiatru. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie i tam będzie upalnie.

Pogoda na dziś - 19.06. Duże różnice temperatury i gwałtowne burze

Pogoda na dziś - 19.06. Duże różnice temperatury i gwałtowne burze

Źródło:
tvnmeteo.pl

Sekta religijna w zachodniej części Zimbabwe ukryła pod grządkami kilkadziesiąt grobów dzieci. Makabrycznego odkrycia dokonały służby medyczne, po weryfikacji zgłoszeń o trwających w tym regionie epidemiach cholery, świnki i odry. - Mieszkańcy wioski każdego ranka widzieli nowe ogrody warzywne i zieleniejące grządki, nieświadomi, że pod żyzną glebą leży kolejne martwe dziecko, któremu odmówiono pomocy medycznej - przekazał Celestino Dhege, szef służb medycznych prowincji.

Członkowie sekty z Zimbabwe trzymali chore dzieci w domu. Gdy zmarły, grzebali je nocą i sadzili nowe grządki

Członkowie sekty z Zimbabwe trzymali chore dzieci w domu. Gdy zmarły, grzebali je nocą i sadzili nowe grządki

Źródło:
PAP

Władze nadmorskiego kurortu San Felice Circeo wprowadzają zakaz chodzenia na bosaka. Grzywny grożą także za chodzenie w stroju plażowym po centrum miejscowości i rozwieszanie prania w widocznych miejscach. - Rozporządzenie wynika z potrzeby ochrony wizerunku San Felice Circeo - wyjaśniła burmistrz Monia Di Cosimo.

Wakacje we Włoszech? Tutaj za chodzenie boso grożą wysokie kary

Wakacje we Włoszech? Tutaj za chodzenie boso grożą wysokie kary

Źródło:
PAP

Siedem osób zginęło we wtorek wieczorem w wypadku samochodowym w pobliżu Chartres w środkowej Francji - poinformowała lokalna prefektura w Regionie Centralnym-Dolinie Loary. Pięcioro zmarło w płonącym aucie, a dwie z drugiego pojazdu z powodu siły uderzenia. Nie są na razie znane przyczyny wypadku.

Tragiczny wypadek ze Francji. Pięć osób zginęło w płonącym samochodzie, dwie z powodu siły uderzenia

Tragiczny wypadek ze Francji. Pięć osób zginęło w płonącym samochodzie, dwie z powodu siły uderzenia

Źródło:
PAP, Le Figaro

Zanieczyszczenie powietrza jest drugim czynnikiem ryzyka zgonu dzieci na świecie - wynika z raportu UNICEF. Szczególnie narażone są dzieci poniżej piątego roku życia. W 2021 roku zanieczyszczenie powietrza było przyczyną ponad 8 milionów zgonów na świecie - informuje UNICEF.

UNICEF: to druga najczęstsza przyczyna śmierci dzieci na świecie

UNICEF: to druga najczęstsza przyczyna śmierci dzieci na świecie

Źródło:
PAP

Siły Obronne Izraela poinformowały we wtorek, że zatwierdzone zostały plany ofensywy na Liban i podjęto decyzję o "stałym zwiększaniu gotowości wojsk" lądowych. Portal Times of Israel przypomina, że Izrael ostrzegał, iż nie będzie tolerował obecności libańskiego Hezbollahu przy swej północnej granicy.

Izraelska armia zatwierdziła plany ofensywy na Liban

Izraelska armia zatwierdziła plany ofensywy na Liban

Źródło:
PAP

- Te nieszczęsne małpki na stacjach benzynowych muszą niestety pozostać, ale naprawdę musimy kupić w nocy alkohol na stacjach benzynowych? - pytała w "Faktach po Faktach" Izabela Leszczyna. Ministra zdrowia zapowiadała wprowadzenia na nich zakazu sprzedaży alkoholu. Mówiła też o programie pilotażowym, który ma zapobiegać nieodwoływaniu wizyt u specjalistów.

"Małpki muszą pozostać, ale naprawdę musimy kupić w nocy alkohol na stacjach benzynowych?"

"Małpki muszą pozostać, ale naprawdę musimy kupić w nocy alkohol na stacjach benzynowych?"

Źródło:
TVN24

- Mamy 25 rannych żołnierzy i mamy żołnierza, który tam zginął - powiedział w "Kropce nad i" wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, odnosząc się do sytuacji na granicy Polski i Białorusi. Mówił, że "służby białoruskie i rosyjskie szkolą ludzi przeciwko polskim żołnierzom". - Uczą ich, co żołnierze mogą, a czego nie, jakie techniki powinni stosować ci ludzie - wskazywał.

Tomczyk o białoruskich i rosyjskich służbach: oni ich szkolą, co mogą nasi żołnierze, a czego nie

Tomczyk o białoruskich i rosyjskich służbach: oni ich szkolą, co mogą nasi żołnierze, a czego nie

Źródło:
TVN24
NIK zbada policyjne lotnictwo

NIK zbada policyjne lotnictwo

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Byłego komendanta głównego policji wprowadził do rady nadzorczej Piasta Gliwice mniejszościowy udziałowiec, bo Jarosław Szymczyk mieszkał blisko i dbał o bezpieczeństwo w klubie. Większościowy udziałowiec, czyli miasto, poprosiło o zmianę tej decyzji. We wtorek ogłoszono, że generała w klubie sportowym nie będzie.

Jarosław Szymczyk nie będzie już pracować w klubie sportowym

Jarosław Szymczyk nie będzie już pracować w klubie sportowym

Źródło:
tvn24.pl

Pod Mińskiem Mazowieckim zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zmarła, a dwie, w tym dziecko, trafiły do szpitala.. Przyczyny wypadku bada policja.

Jedna osoba nie żyje, kobieta i dziecko w szpitalu

Jedna osoba nie żyje, kobieta i dziecko w szpitalu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Strażacy pod Konstancinem-Jeziorną walczyli z pożarem dachu domu w zabudowie bliźniaczej. Nasz reporter dowiedział się, że przyczyną było uderzenie pioruna. W akcji udział brało 10 zastępów straży pożarnej.

Po uderzeniu pioruna palił się dach domu

Po uderzeniu pioruna palił się dach domu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W poniedziałek na Teneryfie zaginął 19-letni Brytyjczyk Jay Slater - piszą brytyjskie media. Jego ostatnią znaną lokalizacją był górzysty park krajobrazowy. Jak przekazała dziewczyna, która przyjechała z nim na wyspę, zadzwonił do niej o poranku, informując, że się zgubił, potrzebuje wody i pada mu bateria w telefonie. Później kontakt się urwał.

Dzwonił, że się zgubił i pada mu bateria. Zaginął na Teneryfie

Dzwonił, że się zgubił i pada mu bateria. Zaginął na Teneryfie

Źródło:
BBC, Lancashire Post

- Skłaniam się do tego, żeby raczej powiedzieć ministrowi Radosławowi Sikorskiemu: Zostań, dalej pomagasz. Tu, na miejscu - przyznał Donald Tusk, pytany, czy szef MSZ zostanie unijnym komisarzem do spraw obronności lub obejmie inne wysokie zagraniczne stanowisko. Premier ocenił, że "dzisiaj polski minister spraw zagranicznych to jest naprawdę ważna polityczna figura w układzie europejskim".

Będzie komisarzem do spraw obronności? Tusk o "najbardziej prawdopodobnym scenariuszu" dla Sikorskiego

Będzie komisarzem do spraw obronności? Tusk o "najbardziej prawdopodobnym scenariuszu" dla Sikorskiego

Źródło:
TVN24

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Był w toalecie, gdy autobus z jego kolegami odjechał. Chłopiec został sam w Miejscu Obsługi Pasażerów przy S7. Poprosił o pomoc przypadkową osobę. Przyjechali policjanci, wrócił też wycieczkowy autobus.

Odjechali bez jednego uczestnika szkolnej wycieczki

Odjechali bez jednego uczestnika szkolnej wycieczki

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Zmarł Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Polityka" i szef serwisu internetowego pisma. O jego śmierci poinformowała redakcja. Miał 51 lat.

Nie żyje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki"

Nie żyje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki"

Źródło:
tvn24.pl, "Polityka"

Posłanka Lewicy Wanda Nowicka zapytana, czy w ochronę naszej wschodniej granicy powinien się włączyć Frontex, stwierdziła, że ta unijna agencja zaangażuje się tylko wtedy, "gdybyśmy sobie rzeczywiście nie radzili z tymi problemami". Tak jednak nie jest. Frontex regularnie współpracuje z Polską - również w tym roku.

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Źródło:
Konkret24

"Ród smoka" powrócił. Wyczekiwany przez fanów pierwszy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu ukazał się w HBO i na platformie Max w poniedziałek o trzeciej nad ranem. Są już pierwsze recenzje. Jak "Syna za syna" oceniają krytycy i dziennikarze?  

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

Źródło:
tvn24.pl