TVN24 | Polska

Gersdorf odpowiada prokuratorowi krajowemu. "Żądanie wyjaśnień nie może zostać zrealizowane"

TVN24 | Polska

Autor:
akr,js/pm
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Rzecznik Sądu Najwyższego o piśmie Prokuratury Krajowej
Rzecznik Sądu Najwyższego o piśmie Prokuratury Krajowej
wideo 2/35
Rzecznik Sądu Najwyższego o piśmie Prokuratury Krajowej

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odpowiedziała na pismo prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Napisała, że żądanie wyjaśnień w sprawie zawieszenia nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego "nie może zostać zrealizowane w obowiązującym stanie prawnym".

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił się w piątek do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf z żądaniem pisemnych wyjaśnień w sprawie zawieszenia 20 kwietnia nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

W środę na stronie internetowej Sądu Najwyższego zostało opublikowane pismo profesor Gersdorf, będące odpowiedzią na żądanie prokuratora krajowego.

Pierwsza prezes SN wskazała, że "w obowiązującym stanie prawnym żądanie to nie może zostać zrealizowane".

Jej zdaniem forma i treść pisma prokuratora krajowego ma "bezprecedensowy charakter". Oceniła również, że forma pisma Święczkowskiego nie odpowiada "kanonom korespondencji kierowanej do konstytucyjnych organów państwa polskiego".

Pismo I prezes SN Małgorzaty Gersdorf do prokuratora krajowego >>>

Gersdorf: żądanie wyjaśnień nie zostało przewidziane przez ustawę

"Podkreślenia wymaga, że przepisy, które - w ocenie Pana Prokuratora - stanowić mają podstawę domagania się od Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego pisemnych wyjaśnień mają zupełnie inny zakres normowania" - czytamy w odpowiedzi prezes Gersdorf.

Pierwsza prezes SN wyjaśniła, że podstawa prawna, na którą powołał się w swoim żądaniu prokurator krajowy, nie stanowi samodzielnej podstawy uprawnienia prokuratora i odsyła do przepisów ustawy przewidujących dany środek.

Prezes Gersdorf zwróciła też uwagę, że żądanie wyjaśnień przez prokuratora musi mieć na celu zapewnienie prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w ściśle określonym postępowaniu. "Tymczasem sformułowane przez Pana Prokuratora żądanie przedstawienia wyjaśnień nie tylko nie zostało przewidziane przez ustawę regulującą uprawnienia prokuratora w danej procedurze, ale także (...) zmierza do oceny, czy doszło do rzekomego naruszenia praworządności, a nie zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w konkretnym postępowaniu" - podkreśliła Gersdorf.

"Adresatem tego postanowienia jest Rzeczypospolita Polska"

Gersdorf wskazała też, że "wbrew twierdzeniom Pana Prokuratora – zarządzenie, do którego odnosi się żądanie przedstawienia wyjaśnień, nie prowadzi do zmiany właściwości rzeczowej poszczególnych Izb Sądu Najwyższego i reorganizacji jego struktury wewnętrznej, lecz ma na celu wyłącznie uregulowanie zasad sprawowania administracji sądowej w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r."

W postanowieniu tym unijny trybunał zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

"Adresatem tego postanowienia jest Rzeczypospolita Polska, co oznacza, że obowiązek implementacji środków tymczasowych zastosowanych przez Trybunał Sprawiedliwości spoczywa na wszystkich organach Państwa Polskiego" - zaznaczyła prezes Gersdorf.

Święczkowski o "naruszeniu zasad demokratycznego państwa"

W piśmie prokuraotra Święczkowskiego skierowanym w piątek do Małgorzaty Gersdorf wskazano, że I prezes SN, wydając zarządzenie o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej, wyszła poza wynikające z zasady trójpodziału władzy kompetencje władzy sądowniczej.

Zdaniem prokuratury, takie działanie - poza nieuprawnioną ingerencją w kompetencje zastrzeżone dla ustawodawcy - stanowi "naruszenie zasady demokratycznego państwa".

Kadencja Małgorzaty Gersdorf wygasa z końcem kwietnia
Kadencja Małgorzaty Gersdorf wygasa z końcem kwietnia tvn24

Gersdorf zarządziła przekazanie spraw do innych izb Sądu Najwyższego

Chodziło o zarządzenie I prezes SN z 20 kwietnia, zgodnie z którym sprawy rozpatrywane dotychczas przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego mają trafić do innych izb tego sądu - Karnej i Pracy. Jednocześnie prezes Gersdorf zabroniła pracownikom Biura Podawczego SN rejestrowania nowych spraw jako należących do właściwości Izby Dyscyplinarnej albo prezesa tej Izby. Nakazała też rejestrowanie ich jako podlegających Izbie Karnej lub Izbie Pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych. Zarządzenie to miało związek z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia.

CZYTAJ WIĘCEJ: TSUE zawiesza Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego >>>

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 8 kwietnia zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony. Dzień po tym postanowieniu TSUE prezes Gersdorf wezwała Izbę Dyscyplinarną do natychmiastowego powstrzymania się od rozpatrywania wszelkich spraw.

Autor:akr,js/pm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości