TVN24 | Polska

List otwarty ambasadorów. "Prawa człowieka są uniwersalne"

TVN24 | Polska

Autor:
pp/kg
Źródło:
tvn24.pl, PAP
List otwarty 48 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce popracia dla społeczności LGBTI
List otwarty 48 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce popracia dla społeczności LGBTITwitter/DenmarkinPoland
wideo 2/4
Twitter/DenmarkinPolandList otwarty 48 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce dla społeczności LGBTI

17 maja przypada Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT). Z tej okazji ambasador Danii w Polsce Ole Toft przedstawił list otwarty poparcia dla społeczności LGBTI w imieniu 48 ambasad i przedstawicielstw z siedzibą w Warszawie.

Od 2012 roku członkowie społeczności dyplomatycznej w Polsce podpisują list otwarty wyrażający poparcie dla działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w kwestiach problemów, które dotykają społeczność LGBT+ oraz inne mniejszości w Polsce, które stoją przed podobnymi wyzwaniami.

Rodzice osób LGBT+ o zaburzeniach nastroju, depresji i próbach samobójczych swoich dzieci. OGLĄDAJ REPORTAŻ PIOTRA JACONIA "WSZYSTKO O MOIM DZIECKU" W TVN24 GO

W tym roku Ambasada Królestwa Danii koordynowała zbieranie podpisów, przejmując tę rolę od Ambasady Królestwa Belgii - koordynatora z 2020 roku. W przyszłym roku rolę tę przejmie Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jak czytamy na stronie duńskiej ambasady, "list niesie pozytywne przesłanie, odwołując się do podstawowych praw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych międzynarodowych zapisów prawnych i podkreśla ogromne znaczenie wspólnej pracy na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji".

List otwarty 48 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych w Polsce poprarcia dla społeczności LGBTIShutterstock

Kluczowe przesłanie listu brzmi: "Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać".

"Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki". Treść listu

"Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT) chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski - w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pile, Płocku, Poznaniu, Radomsku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Zielonej Górze" - napisali sygnatariusze listu.

"Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans" - dodali.

"Aby to umożliwić, a w szczególności, aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów" - napisali.

"Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy społeczności LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać" - podsumowali autorzy listu.

Sygnatariusze listu

Pod listem otwartym podpisali się ambasadorowie: Argentyny, Australii, Austrii, Chile, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Ekwadoru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii i Administrator Generalnej Wallonie-Bruxelles International.

Wśród sygnatariuszy listu są też: Szef Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce, reprezentanci Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarz Generalnego Wspólnoty Demokracji, a także, jako członkowie trójki koordynatorów, ambasady Belgii, Danii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Poprzedni list

Poprzedni otwarty list poparcia dla społeczności LGBT+ w Polsce został opublikowany we wrześniu 2020 roku. Jego sporządzanie koordynowała wówczas Ambasada Królestwa Belgii w Polsce.

List otwarty ambasadorów w Polsce w sprawie LGBT
List otwarty ambasadorów w Polsce w sprawie LGBTTVN24

Autor:pp/kg

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości