Kwarantanna - co muszę, czego mi nie wolno, ile trwa i jaka kara grozi za jej nieprzestrzeganie

Autor:
kkow//az
Źródło:
tvn24.pl/Fakty TVN/gov.pl
Niedzielski: będziemy mieli do czynienia z szybszym przebiegiem zachorowań, dlatego podjęliśmy możliwość skrócenia kwarantanny do siedmiu dni
Niedzielski: będziemy mieli do czynienia z szybszym przebiegiem zachorowań, dlatego podjęliśmy możliwość skrócenia kwarantanny do siedmiu dniTVN24
wideo 2/4
TVN24Niedzielski: będziemy mieli do czynienia z szybszym przebiegiem zachorowań, dlatego podjęliśmy możliwość skrócenia kwarantanny do siedmiu dni

Na kwarantannie przebywa obecnie w Polsce 619 100 osób. W ostatnim tygodniu sanepid wysyłał na nią po 100 tysięcy ludzi dziennie. Co musi wiedzieć osoba, która zostaje skierowana na kwarantannę? Jakie ma obowiązki, jakie prawa i co grozi za złamanie zasad? Oto krótki przewodnik.

Polska weszła już w piątą falę pandemii, co znajduje potwierdzenie w codziennych komunikatach resortu zdrowia. W piątek ministerstwo poinformowało o 36 665 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wraz z lawinowym przyrostem liczby osób zakażonych zwiększa się liczba tych, którzy zostają zmuszeni poddać się obowiązkowej kwarantannie. To oznacza pewne obowiązki, których trzeba przestrzegać. Ale też daje uprawnienia.

Ile czasu trwa kwarantanna?

Kwarantanna, trwająca dotąd zgodnie z przepisami 10 dni, w dniu 21 stycznia 2022 r. została skrócona do 7 dni, co ogłosił na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski. Nowe zasady wchodzą w życie od 25 stycznia 2022. Ma to związek z szybszym przebiegiem zachorowań na COVID-19 wywołanych wariantem omikron.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19, zostają skierowane na izolację. O długości jej trwania powiadamia sanepid. Domownicy i osoby "po kontakcie" odbywają siedmiodniową kwarantannę, choć jej czas może zostać skrócony.

Kwarantanna dla domowników - kiedy zostaje nałożona i ile trwa

Kwarantannie podlega przede wszystkim ten, kto zamieszkuje razem z osobą znajdującą się na izolacji, czyli taką, u której test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny. W tym przypadku kwarantanna trwa przez cały okres izolacji osoby zakażonej plus dodatkowo siedem dni po jej zakończeniu.

Z kwarantanny może zostać zwolniony domownik w pełni zaszczepiony, wcześniej jednak musi uzyskać negatywny wynik testu. Informacja o zakończeniu kwarantanny pojawia się na Internetowym Koncie Pacjenta.

Kiedy muszę odbyć kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną?

Kwarantanna nakładana jest również na osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną. Ministerstwo Zdrowia i NFZ dokładnie to precyzują. Za bezpośredni kontakt uważa się:

– sytuację, w której przebywamy twarzą w twarz z osobą chorą, w odległości mniejszej niż dwa metry, przez ponad 15 minut; – sytuację, kiedy mieliśmy bezpośredni fizyczny kontakt z osobą zakażoną lub - bez środków ochrony - z wydzielinami osoby chorej; – przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora przez co najmniej 15 minut; – kontakt z osobą zakażoną w środku transportu.

Z kwarantanny może zostać zwolniona osoba po kontakcie, jeśli jest w pełni zaszczepiona. Fakt kontaktu należy jednak zgłosić inspekcji sanitarnej, wypełniając formularz Zgłoś kwarantannę.

Kwarantanna po podróży

Na kwarantannę można również trafić w związku z przyjazdem bądź przylotem do Polski z innego kraju. Przy wjeździe z Turcji, ze strefy Schengen bądź państwa członkowskiego Unii Europejskiej możemy zostać z niej zwolnieni, jeżeli przedstawimy certyfikat świadczący o tym, że jesteśmy w pełni zaszczepieni, będziemy mieli dokument potwierdzający, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed przekroczeniem granicy przeszliśmy COVID-19 bądź przedstawimy nie starszy niż 48 godzin negatywny wynik testu na koronawirusa.

W przypadku przyjazdu do Polski z kraju spoza strefy Schengen - z kwarantanny może nas zwolnić tylko i wyłącznie negatywny wynik testu. W tym wypadku obowiązek przeprowadzenia testu mają również osoby zaszczepione.

Kwarantanna - kogo nie obowiązuje?

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące odbywania kwarantanny w Polsce określa również to, kto kwarantannie nie podlega. Kwarantannie nie podlegamy, jeżeli mieszkamy z osobą, która została na nią skierowana, ale u niej samej nie potwierdzono obecności koronawirusa. Dotyczy to np. rodziców dziecka, które jest na kwarantannie w związku z zakażeniem kolegi z klasy.

Kwarantanna nie obejmuje też osób, które zakończyły hospitalizację lub izolację z powodu zakażenia koronawirusem.

Z obowiązku odbycia kwarantanny są również zwolnione osoby, które świadczą opiekę zdrowotną chorym na COVID-19. Muszą jednak codziennie wykonywać test antygenowy przed rozpoczęciem pracy - przez co najmniej siedem dni od styczności z wirusem.

Kwarantanna - kto informuje o jej nałożeniu?

Kwarantanna zostaje nałożona automatycznie na osoby, które zostaną skierowane na test w kierunku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, zanim jeszcze otrzymają wynik (w przypadku testu PCR trzeba czekać około doby, przy teście antygenowym – klikanaście minut).

Inspekcja sanitarna przekazuje informacje dotyczące nałożenia kwarantanny za pomocą automatycznych powiadomień. Komunikat nadawany jest z numeru +48 22 10 43 705. Informacje dotyczące nałożonej na nas kwarantanny możemy sprawdzić również na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Kwarantanna - jakie zasady obowiązują?

Po przejściu na kwarantannę zmuszeni jesteśmy pozostać w domu. Miejsce jej odbywania nie musi znajdować się pod adresem, pod którym jesteśmy zameldowani. O tym, gdzie będziemy przebywać podczas kwarantanny, musimy jednak poinformować sanepid. Można w tym celu skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Po rozpoczęciu kwarantanny nie ma już możliwości zmiany miejsca jej odbywania, a samodzielne opuszczenie zgłoszonej przez nas lokalizacji oznacza złamanie zasad.

Podczas przebywania na kwarantannie nie możemy wychodzić z domu. Jeżeli poczujemy się gorzej, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu. Zobligowani jesteśmy do współpracy ze wszelkimi organami (sanepid, policja, pracownicy ochrony zdrowia), które będą kontrolowały nas podczas przebywania na kwarantannie.

Kwarantanna domowa - obowiązkowa aplikacja

Osoby skierowane na kwarantannę muszą również na swoich telefonach zainstalować specjalną aplikację o nazwie "Kwarantanna domowa". Pobrać ją można zarówno w sklepie App Store, jak i w Google Play. Zwolnione z tego obowiązku są tylko osoby niewidzące lub niedowidzące oraz ci, którzy złożyli odpowiednim służbom oświadczenie, że nie są abonentami bądź użytkownikami sieci komórkowej lub nie posiadają sprzętu, który by pozwalał na obsługę aplikacji. Korzystanie z aplikacji nie dotyczy osób, które przebywają na izolacji.

W przypadku, kiedy odbywanie kwarantanny uniemożliwia nam codzienne funkcjonowanie, należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Możemy z niego otrzymać wsparcie - choćby w robieniu codziennych zakupów. Osoby, które zaobserwują problemy ze swoim zdrowiem psychicznym, mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc na numer całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego - 800 100 102.

Jaka kara za nieprzestrzeganie kwarantanny?

Na osobę, która nie przestrzega zasad kwarantanny, może zostać nałożona kara w wysokości do 30 tysięcy złotych. Wysokość kary rozpatrywana jest w każdym przypadku indywidualnie.

Kwarantanna a świadczenia pieniężne

Osoba poddana kwarantannie ma prawo do wypłaty wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego. Informacja o tym, że musieliśmy się jej poddać, jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie ZUS udostępnia zgromadzone dane pracodawcom na profilu PUE ZUS. Informacja o przebytej przez nas kwarantannie, która zostanie wprowadzona do systemu, jest podstawą do wypłaty świadczenia za okres, w którym nie mogliśmy być w pracy.

Świadczenie pieniężne przysługuje osobie skierowanej na kwarantannę w związku z podleganiem pod ubezpieczenie chorobowe. W przypadku gdy nie skontaktowała się z nami Państwowa Inspekcja Sanitarna, a kwarantannę odbywaliśmy z powodu uzyskania pozytywnego testu przez osobę, z którą razem mieszkamy, trzeba złożyć specjalne oświadczenie. Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:

1) Imię, nazwisko i PESEL (jeżeli go posiada) osoby, która ubiega się o świadczenie.

2) Data rozpoczęcia kwarantanny, czyli dzień, w którym u naszego współlokatora potwierdzono zakażenie koronawirusem.

3) Data zakończenia kwarantanny, która kończy się siedem dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

4) Imię, nazwisko i PESEL (jeżeli go posiada) osoby zakażonej i informacje o dniu rozpoczęcia i zakończenia jej izolacji.

Osoba, która ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opiekowaniem się inną osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, powinna złożyć specjalne oświadczenie o konieczności sprawowania takiej opieki.

W celu uzyskania bezpośrednich informacji dotyczących kwarantanny należy skontaktować się z całodobową infolinią inspekcji sanitarnej - +48 22 25 00 115.

Autor:kkow//az

Źródło: tvn24.pl/Fakty TVN/gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości