TVN24 | Polska

Sędziowie Morawiec, Wierzbicka i Czajka odmówili orzekania z osobami powołanymi przez nową KRS, zostali zdegradowani

TVN24 | Polska

Autor:
akr
Źródło:
tvn24.pl, Wyborcza.pl
Przymusiński: przygotowaliśmy projekt uregulowania statusu sędziów powołanych przez nową KRS
Przymusiński: przygotowaliśmy projekt uregulowania statusu sędziów powołanych przez nową KRSTVN24
wideo 2/35
TVN24Przymusiński: przygotowaliśmy projekt uregulowania statusu sędziów powołanych przez nową KRS

Troje krakowskich sędziów z grupy, która odmówiła orzekania z osobami powołanymi przez nową Krajową Radę Sądownictwa, zostało zdegradowanych w strukturach Sądu Okręgowego w Krakowie. Chodzi o Beatę Morawiec, Katarzynę Wierzbicką i Macieja Czajkę. Również we wtorek sędziowie z Sądu Apelacyjnego w Krakowie udzielili w swoim stanowisku wsparcia tym, którzy "odmawiają orzekania z osobami nominowanymi na skutek wadliwej procedury".

11 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie odmówiło w ubiegłym tygodniu orzekania z sędziami nominowanymi przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Poinformowali o tym w piśmie z 20 września tego roku. Ich zdaniem wydane w takim składzie orzeczenia naruszałyby zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo wydałby je organ niebędący "niezależnym i bezstronnym sądem".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Troje sędziów przeniesionych do innych wydziałów

Teraz troje z tych sędziów zostało zdegradowanych w strukturach sądu. Sędzia Morawiec została przeniesiona z Wydziału IV Odwoławczego, który rozpatruje apelacje od wyroków pierwszej instancji, do Wydziału III Karnego, w którym zapadają wyroki pierwszej instancji. Morawiec jest prezeską zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów "Themis", stanowczo krytykującego reformę systemu sprawiedliwości prowadzoną przez obecny rząd. W przeszłości była prezesem SO w Krakowie. W listopadzie 2017 roku została odwołana z tej funkcji przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Do Wydziału VI Karnego, orzekającego w pierwszej instancji, z innego wydziału odwoławczego trafiła także sędzia Katarzyna Wierzbicka, była wiceprezeska tego sądu, odwołana w przeszłości razem z sędzią Morawiec przez Ziobrę.

Wieloletni karnista sędzia Maciej Czajka z Wydziału III Karnego został przeniesiony do Wydziału I Cywilnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów "Themis" i był pełnomocnikiem Morawiec, gdy nieuznawana przez Sąd Najwyższy jego Izba Dyscyplinarna zajmowała się sprawą uchylenia jej immunitetu.

Inni sędziowie odmawiają orzekania z nominowanymi przez nową KRS

W połowie września podobne decyzje o wstrzymaniu się od orzekania z sędziami powołanymi przez nową KRS podejmowali inni sędziowie. Między innymi Waldemar Żurek, również sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wysłał pismo do prezes sądu. Prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w odpowiedzi, że wniosek sędziego "nie zostanie uwzględniony". Napisała, że "odbierając nominację sędziowską, sędzia przyrzeka stać na straży porządku prawnego, przestrzegać obowiązujących ustaw i konstytucji", a "odmowa złożenia ślubowania jest jednoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziowskiego".

W połowie tego miesiąca także dwoje sędziów z Olsztyna złożyło do prezesa tamtejszego Sądu Okręgowego oświadczenie, że odmawiają orzekania w składzie z sędzią powołanym przy udziale nowej KRS.

Wsparcie od sędziów z Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Również we wtorek, w przyjętym stanowisku sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrazili między innymi wsparcie dla innych sędziów, którzy zdecydowali się odmówić orzekania.

"Rozumiemy działania sędziów, którzy – dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego – odmawiają orzekania z osobami nominowanymi na skutek wadliwej procedury" - napisali. "W ostatnim czasie stosowne oświadczenia tej treści złożyło 12 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie. Pani Dagmara Pawełczyk-Woicka, sprawująca funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, podjęła w stosunku do w/w sędziów oczywiście bezprawne działania – wzywając ich do złożenia oświadczenia, czy zrzekają się stanowiska sędziowskiego, jednocześnie zapowiadając zainicjowanie wobec nich postępowania dyscyplinarnego" - czytamy.

ZOBACZ CAŁE STANOWISKO SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE >>>

"Pragniemy przypomnieć, że:

- złożone przez sędziów oświadczenia mają na celu minimalizowanie strat powstałych na skutek bezprawnych działań władz politycznych; - sędziowie, kierując się swoją wiedzą i wskazaniami sumienia, byli uprawnieni do złożenia przedmiotowych oświadczeń; - podstawowym obowiązkiem prezesa sądu jest zapewnienie wypełniania przez sąd, którym kierują, funkcji w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości; stąd ochrona systemu prawnego wymaga od osób zarządzających sądami podjęcia wszelkich działań zapewniających sprawne rozpoznanie spraw; w rezultacie obowiązkiem prezesa sądu jest podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających w/w sędziom orzekanie, bez narażania ich na konieczność podejmowania decyzji orzeczniczych tamujących rozpoznanie spraw; - kierowanie wobec w/w sędziów gróźb podjęcia działań represyjnych jest bezprawne, w szczególności w sytuacji stwierdzenia przez TSUE, iż art. 107 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, dopuszczający kierowanie przeciwko sędziom sankcji dyscyplinarnej za działalność orzeczniczą narusza prawo europejskie; - szykany i represje kierowane wobec sędziów są bezskuteczne; nie zmuszą sędziów do podporządkowania się bezprawiu, a jednocześnie nie rozwiążą rzeczywiście istniejących problemów zagrażających sprawowaniu przez sądy wymiaru sprawiedliwości; - nadinterpretowanie oświadczeń sędziów jako oświadczeń o zrzeczeniu się urzędu sędziego, uchybia godności funkcji Prezesa Sądu" - dodano.

Pod stanowiskiem podpisali się Paweł Rygiel, Marek Boniecki, Sławomir Jamróg, Józef Wąsik, Agata Pyjas-Luty, Grażyna Wiśniewska, Monika Kowalska, Anna Kowacz-Braun, Regina Kurek, Krzysztof Marcinkowski, Andrzej Solarz, Marek Długosz, Jan Kremer, Paweł Czepiel, Barbara Baran, Krystian Serzysko, Lucyna Juszczyk, Jacek Polański, Barbara Nita-Światłowska i Barbara Polańska-Seremet.

Autor:akr

Źródło: tvn24.pl, Wyborcza.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości