Od czwartku obowiązek zakrywania ust i nosa. Rozporządzenie opublikowane

Aktualizacja:
Autor:
akw,
tmw/ks
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania ust i nosa. Andrusiewicz: rozporządzenie będzie znowelizowane
Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania ust i nosa. Andrusiewicz: rozporządzenie będzie znowelizowaneTVN24
wideo 2/21
TVN24Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania ust i nosa. Andrusiewicz: rozporządzenie będzie znowelizowane

Od 16 kwietnia w całej Polsce, w związku ze stanem epidemii, obowiązkowe będzie zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie opublikowano w "Dzienniku Ustaw" w środę wieczorem.

Raport tvn24.pl Koronawirus - najważniejsze informacje

W środę wieczorem w "Dzienniku Ustaw" opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza zmiany m.in. w rozporządzeniu z 10 kwietnia, w którym zapisano, że "od 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa".

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

CZYTAJ WIĘCEJ: Maska, ale jaka? Szybki test z aerozolem w ręku

Skuteczna maseczka ochronna. Jaka powinna być?Ministerstwo Zdrowia

Co w projekcie rozporządzenia?

W rozporządzeniu sprecyzowano, że nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa w "środkach publicznego transportu zbiorowego (...) oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie" oraz w "miejscach ogólnodostępnych".

Wśród "miejsc ogólnodostępnych" wymienione zostały: drogi i place, zakłady pracy oraz budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Zgodnie z rozporządzeniem za budynek użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy lub socjalny, a nakaz zakrywania ust i nosa obowiązywać też będzie w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i targowiskach (straganach) oraz na terenie nieruchomości wspólnych.

"Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną" - czytamy w rozporządzeniu.

Jak bezpiecznie zdjąć jednorazową maseczkę?Ministerstwo Zdrowia

Wyjątki od obowiązku

W rozporządzeniu wymieniono też wyjątki od obowiązku zakrywania nosa i ust. Obowiązku tego nie ma w przypadku:

1. pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;

2. dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4. osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkęMinisterstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna

5. kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu, albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

6. duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7. żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek odkrycia ust i nosa przy legitymowaniu

W rozporządzeniu zapisano także obowiązek odkrycia przez osoby ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Od czwartku obowiązek zakrywania ust i nosa
Od czwartku obowiązek zakrywania ust i nosaTVN24

Autor:akw, tmw/ks

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości