TVN24 | Polska

Kontrole na granicy przedłużone do początku maja

TVN24 | Polska

Autor:
kb
Źródło:
TVN24
Morawiecki: granice będą zamknięte do 3 maja
TVN24Morawiecki: granice będą zamknięte do 3 maja

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kontrola na granicy wewnętrznej strefy Schengen będzie przedłużona do 3 maja. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Początkowo kontrole na granicy wprowadzono na 10 dni. Do tej pory były przedłużane dwukrotnie.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych, międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

Zawieszony ruch na niektórych przejściach

Zawieszony do odwołania został ruch na niektórych na przejściach z Rosją, Ukrainą i z Białorusią, a na niektórych ograniczony. Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach z: Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, gdzie czasowo została przywrócona kontrola graniczna. Teraz została przedłużona o kolejne 20 dni.

Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 18, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Polscy obywatele, którzy wracają do kraju, są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Kwarantanną obejmowane są również osoby, które przekraczają granicę z powodu zatrudnienia w innym kraju.

Autor:kb

Źródło: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości