IPN opublikuje katalogi współ- pracowników bezpieki

 
TVN24IPN zacznie publikować swoje katalogi

17 lub 18 września IPN rozpocznie publikowanie katalogów m.in. oficerów służb specjalnych PRL oraz informacji z akt IPN dotyczących osób pełniących dziś najważniejsze funkcje publiczne - zapowiedział prezes IPN Janusz Kurtyka.

- Chcielibyśmy, żeby w katalogu osób publicznych przede wszystkim ujęte zostały najwyższe gremia sądowe, a więc osoby z kręgu Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i oczywiście IPN - powiedział Janusz Kurtyka. Dodał, że o kolejności umieszczania danych będzie decydował stan kwerendy, ale "pewne grupy będą brane w pierwszej kolejności". Na poszczególnych listach znajdzie się na razie "do kilku tysięcy osób".

Nowa ustawa lustracyjna

Na mocy nowej ustawy lustracyjnej, która weszła w życie 15 marca, IPN miał po pół roku rozpocząć publikację katalogów: osób, które miały współpracować z tajnymi służbami PRL; oficerów służb PRL, osób przez nie rozpracowywanych oraz przywódców PRL. W maju Trybunał Konstytucyjny zakwestionował publikację katalogu agentów. Nie stwierdził natomiast, aby publikacja pozostałych katalogów naruszała konstytucję.

TK nie zakwestionował też publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej IPN informacji z akt organów bezpieczeństwa PRL, dotyczących osób pełniące najważniejsze funkcje publiczne - od prezydenta RP po samorządowców (a także tych, którzy funkcje te pełnili od sierpnia 1989 r.). Zgodnie z nową ustawą, "każdemu przysługuje prawo dostępu do tych informacji" - z wyłączeniem m.in. danych o pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych, stanie zdrowia i życiu seksualnym. Dana osoba może zgodzić się na ujawnianie "danych wrażliwych".

Kolegium zajmie się zmianą statutu instytutu

Gremium doradcze prezesa IPN zebrało się po raz pierwszy od roku - i w nowym składzie. Nowo wybrany przewodniczący kolegium, historyk Uniwersytetu Warszawskiego profesor Andrzej Chojnowski powiedział, że członkowie kolegium zajmą się przede wszystkim przyjęciem nowego statutu Instytutu Pamięci Narodowej.

Związane jest to ze zmianami w ustawie o IPN, wprowadzonymi przez obowiązujące od pół roku przepisy lustracyjne. Na ich mocy powołano w Instytucie pion lustracyjny, który nie jest uwzględniony przez stary statut. Kolegium IPN liczy 11 członków. Siedmiu z nich wybrał Sejm, dwóch - Senat i dwóch - prezydent.


Źródło: tvn24.pl, PAP, Polskie Radio

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości