TVN24 | Polska

Inauguracja roku, nauka stacjonarna, zdalna lub hybrydowa. Jak ma wyglądać funkcjonowanie szkół od 1 września

TVN24 | Polska

Autor:
pp/dap
Źródło:
PAP, TVN24
Minister edukacji narodowej o inauguracji roku szkolnego
Minister edukacji narodowej o inauguracji roku szkolnego TVN24
wideo 2/5
TVN24Minister edukacji narodowej o inauguracji roku szkolnego

Kilka dni pozostało do inauguracji roku szkolnego. We wtorek na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski zapewnił o pomocy dla szkół w zaopatrzeniu w płyny do dezynfekcji i maseczki. MEN opublikowało też poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Zawiera on zbiór dobrych praktyk i wskazówek, jak organizować naukę hybrydową lub zdalną.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przypomniał o przyjętych rozwiązaniach organizacji pracy szkoły w czasie epidemii. Podstawowym modelem ma być nauka stacjonarna w szkołach. Będzie też możliwy model mieszany: dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu może zadecydować, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część uczyć się na odległość. Przy większym zagrożeniu epidemicznym w grę wchodzi też przejście całej szkoły na edukację zdalną.

- Dziś widzimy, że niemal cała Europa podjęła decyzje praktycznie takie same jak Polska, czyli zakładające model stacjonarny jako model typowy dla przytłaczającej większości szkół oraz rozwiązania prawne pozwalające na reagowanie na zwiększone zagrożenie epidemiczne, ewentualne ograniczenie funkcjonowania szkół, podobnie jak zrobiliśmy to w Polsce, gdzie można te szkoły ograniczać w funkcjonowaniu stacjonarnym lokalnie bądź ministerstwo edukacji zachowało sobie prawo do tego, by ograniczać to na większym obszarze, gdyby była tak potrzeba – wyjaśnił minister.

Trzy warianty modelu mieszanego

Przedstawił również trzy warianty modelu mieszanego: pierwszy, gdy uczniowie młodszych klas I-III uczą się stacjonarnie, a starsi przechodzą na nauczanie na odległość, drugi, gdy klasy dzielone są na dwie grupy, jedna przez tydzień uczy się stacjonarnie, druga zdalnie powtarza np. jakiś materiał, a potem następuje zmiana, a także trzeci model, gdy przez dwa lub trzy dni w tygodniu pewna część uczy się stacjonarnie, a reszta na odległość.

Piontkowski poinformował, że funkcjonuje zespół międzyresortowy, który ma koordynować działania dotyczące powrotu do szkół. Odbywają się także narady kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, w których uczestniczy także inspektor sanitarny.

- Podejmujemy działania, które mają wspomóc samorządy, organy prowadzące i dyrektorów szkół w zakupie środków, które ułatwią utrzymanie bezpiecznych warunków pracy od września – zapewnił szef MEN. Poinformował, że 19 tysięcy szkół skorzystało z aplikacji do zamawiania płynu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

Propozycja dodatkowych 20 tysięcy termometrów bezdotykowych

- Minister Michał Dworczyk (szef kancelarii premiera - przyp. red.) mówił o dodatkowej akcji, która przewiduje, że do szkół do 1 września będą mogły być dostarczone dodatkowe ilości płynu do dezynfekcji, maseczki, aby tam, gdzie dyrektor w uzgodnieniu z inspektorem sanitarnym uzna, że warto wprowadzić obowiązek ochrony ust i nosa, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych, zabezpieczyć tego typu środki – powiedział Piontkowski.

- Proponujemy także jako rząd dodatkową dostawę 20 tysięcy termometrów bezdotykowych – dodał.

"Proponujemy także jako rząd dodatkową dostawę 20 tysięcy termometrów bezdotykowych"
"Proponujemy także jako rząd dodatkową dostawę 20 tysięcy termometrów bezdotykowych"TVN24

Inauguracja roku szkolnego

Szef MEN podczas konferencji był pytany, czy uczniowie w żółtych i czerwonych powiatach będą mogli od września zacząć naukę w szkołach. Piontkowski przypomniał, że zgodnie z przepisami dyrektor szkoły może ograniczyć funkcjonowanie placówki, jeśli otrzyma zgodę organu prowadzącego i powiatowego inspektora sanitarnego.

- Jeżeli okaże się, że w danym powiecie jest bardzo trudna sytuacja epidemiczna i inspektor sanitarny uzna, że tam należałoby później rozpocząć zajęcia, to oczywiście może to zrobić. Podobnie jak potem już w trakcie roku szkolnego – powiedział.

CZYTAJ TAKŻE: ZNP przedstawił swoje rekomendacje na nowy rok szkolny. Minister edukacji: mam rozdwojenie jaźni >>>

Minister był także pytany, jak powinna wyglądać inauguracja nowego roku szkolnego. - W wytycznych wyraźnie mówimy o tym, że należy ograniczyć przebywanie całej szkoły, wszystkich uczniów, pracowników w jednym miejscu, a więc i rozpoczęcie roku szkolnego także te reguły powinny obejmować – powiedział.

Wskazał, że w pierwszej kolejności należy zorganizować spotkanie z uczniami, którzy dopiero rozpoczynają zajęcia w danej placówce i jeszcze nie znają nauczycieli.

- Trzeba zorganizować tego typu spotkania, ale nie muszą one być przecież inauguracją, na którą jednocześnie przychodzą wszyscy uczniowie. Można przecież klasy podzielić na kilka grup tak, aby nie stykali się ze sobą, przychodzili w jakimś odstępie czasowym i dzięki temu zachowali większe bezpieczeństwo – powiedział Piontkowski.

Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało ponadto poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Zawiera on zbiór dobrych praktyk i wskazówek, jak organizować naukę hybrydową lub zdalną. Podpowiada m.in., jak prowadzić zajęcia wf-u na odległość i jak oceniać uczniów podczas nauki zdalnej.

Poradnik opracowano na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. MEN podaje, że dyrektorzy i nauczyciele znajdą w nim wskazówki dotyczące organizacji nauki zdalnej, a także pracy szkolnej biblioteki w reżimie sanitarnym, przygotowania zajęć wychowania fizycznego i organizacji praktycznej nauki zawodu.

W poradniku zalecono m.in., aby podczas nauki zdalnej stosować różne metody, a także ustalić limit lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym. Ponadto, by zapewnić uczniom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami online oraz udostępnić grafik takich konsultacji. Rekomenduje się też, by dyrektor monitorował naukę zdalną, w tym weryfikował materiały udostępniane uczniom do nauki i obserwował działania nauczyciela.

W sekcji poświęconej nauce hybrydowej wskazano, by wychowawca pozostawał w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitorował realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach online. Zalecono też, by nauczyciele współpracowali ze sobą w zespołach przedmiotowych: ustalali treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy).

Poradnik zawiera też zasady oceniania uczniów podczas kształcenia na odległość. Zapisano w nim m.in., że nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w internecie, np. na platformie edukacyjnej lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną. Nauczyciel – zgodnie z zaleceniami z poradnika – powinien archiwizować prace domowe poszczególnych uczniów i przechowywać je do wglądu.

"Zestaw dobrych praktyk przygotowano także dla wychowawców i nauczycieli przedmiotowych. Osobne miejsce w materiale zajmują wskazówki i porady, które dotyczą kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i współpracy z rodzicami takich uczniów, a także organizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Zestaw dobrych praktyk znajdą w materiale także specjaliści zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną" – informuje resort edukacji.

Autor:pp/dap

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości