Katolicy obchodzą Boże Ciało. Ulicami przejdą procesje

Polska

Głównym elementem obchodów Bożego Ciała są procesje eucharystycznetvn24
wideo 2/2

W czwartek przypada Boże Ciało, czyli uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Głównym punktem obchodów są procesje eucharystyczne, które przejdą ulicami polskich miast i wsi. - Uczestnictwo w procesji to jest publiczne wyznanie wiary - podkreślił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że uroczystość Bożego Ciała jest przede wszystkim uroczystością, w której oddaje się cześć Chrystusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie ołtarza.

- Można powiedzieć, że w ten sposób my także stajemy się tymi, którzy wypełniają te słowa Chrystusa, który mówi do nas: "Oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata". Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus dał nam swoje ciało i swoją krew na pokarm duchowy, abyśmy idąc drogą życia mieli nie tylko świadomość jego obecności pośród nas, ale żebyśmy rzeczywiście żyli Chrystusem, przyjmując jego ciało i jego krew - zaznaczył prymas.

Jego zdaniem uczestnictwo w procesji Bożego Ciała jest publicznym manifestowaniem wiary.

- To jest publiczne wyznanie wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza, a potem w obecność Jezusa Chrystusa w naszym ludzkim, codziennym życiu, w obecność Boga w sprawach własnych, trudnych, ale ta obecność, która przenika naszą codzienność każdego dnia, którą przeżywany, że przeżywamy ją w nie samotności, nie przeżywamy tego w izolacji, ale możemy przeżywać z Bogiem, co wyznajemy także idąc w procesjach Bożego Ciała - podkreślił abp Polak.

Geneza święta

Boże Ciało to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. Zostało ustanowione po objawieniach Julianny z Cornillon (1193-1258) z Francji. W 1209 roku wielokrotnie ukazywała się jej jasna tarcza księżyca z zarysowaną na jego tle ciemną plamą. Zinterpretowano to, jako znak, że wśród świąt kościelnych brakuje dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Kolonii w Niemczech. Podczas nich niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV wieku procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i w Polsce.

Papież Jan XXII w 1317 roku ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła, a jego termin wyznaczył na czwartek w oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające 60 dni po Wielkanocy.

Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary. Na czele procesji niesiona jest zawsze monstrancja z Najświętszym Sakramentem.

Boże Ciało w Polsce

W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Jako pierwszy obchody tego święta w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 roku biskup Nanker.

Przed rozbiorami w procesji stołecznej kapłanowi niosącemu monstrancję z Najświętszym Sakramentem towarzyszył król i najwyżsi dostojnicy państwowi. Uczestnictwo wiernych w procesji łączyło się z manifestacją uczuć narodowych.

W okresie II Rzeczypospolitej procesje Bożego Ciała w Warszawie były niezwykle uroczyście celebrowane. Z kolei w pierwszych latach po II wojnie światowej (1945-48) w warszawskiej procesji prymasowi towarzyszyli przedstawiciele komunistycznych władz, chcący w ten sposób zyskać uznanie społeczeństwa.

17 lutego 1967 roku Konferencja Plenarna Episkopatu Polski zmodyfikowała obrzędy procesji Bożego Ciała wprowadzając nowe modlitwy przy każdym z czterech ołtarzy oraz czytania z czterech Ewangelii, tematycznie związane z Eucharystią.

W III Rzeczpospolitej, w latach 1991-95, w procesjach Bożego Ciała w Warszawie obok prymasa Polski kardynała Józefa Glempa brali udział członkowie najwyższych władz państwowych z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą.

Boże Ciało w Polsce jest dniem wolnym od pracy.

Autor: ads//plw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24