TVN24 | Polska

Apel do Dudy i Trzaskowskiego o podjęcie "zobowiązania poprawy bezpieczeństwa najmłodszych obywateli"

TVN24 | Polska

Autor:
mjz
Źródło:
tvn24.pl
Policyjne statystyki dotyczące przemocy w rodzinietvn24
wideo 2/2
tvn24Policyjne statystyki dotyczące przemocy w rodzinie (wideo z 26.06.2019 roku)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wysłała do Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego pisma z apelem o uwzględnienie w ich programach wyborczych postulatów dotyczących "szeroko pojętej ochrony praw każdego dziecka, w szczególności prawa do życia wolnego od przemocy". Chodzi o opracowanie Narodowej Strategii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Fundacja wyraża nadzieje, że kandydaci podejmą "zobowiązanie poprawy bezpieczeństwa najmłodszych obywateli naszego kraju".

Apel został wystosowany pierwszego lipca, kiedy było już jasne, że do drugiej tury weszli Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Wcześniej podobne pismo - wtedy do 11 kandydatów - fundacja skierowała jeszcze przed pierwszą turą.

"Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jako organizacja od blisko 30 lat zajmująca się przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci, zwraca się z ponownym apelem, by w Pana programie wyborczym, jako kandydata na urząd Prezydenta RP, uwzględnione zostały postulaty dotyczące szeroko pojętej ochrony praw każdego dziecka, w szczególności prawa do życia wolnego od przemocy. Polska od lat podejmuje prace nad poprawą przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy" - napisali w apelu przedstawiciele fundacji.

"W większości jednak przypadków nie odnoszą się one specyficznie do dzieci, nastawione są bardziej na karanie za już popełnione czyny niż na zapobieganie występowaniu przemocy, pozostają rozproszone w wielu aktach prawnych. Tak skonstruowane przepisy nie stanowią spójnego, dobrze skoordynowanego systemu i świadczą o braku kompleksowej strategii rozwiązywania problemu krzywdzenia dzieci. Wyniki badań pokazują, że wciąż 41% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich osób dorosłych" - czytamy.

"Apelujemy, by uwzględnił Pan stworzenie takiej strategii w swoim programie" - napisano w apelu do obu kandydatów.

Potrzeba opracowania Narodowej Strategii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci

Fundacja przekonuje, że "opracowanie Narodowej Strategii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci powinno opierać się na dogłębnej diagnozie skali i mechanizmów zjawiska przemocy wobec dzieci". "Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od lat prowadzi liczne badania i analizy tego problemu, prowadzi placówki pomocy dzieciom poszkodowanym przestępstwem lub zagrożonych krzywdzeniem, i ich rodzinom, zbiera dobre praktyki z kraju i zagranicy w zakresie rozwiązywania problemu krzywdzenia dzieci' - czytamy dalej w apelu.

W piśmie skierowanym do obu kandydatów fundacja zwraca się z prośbą o uwzględnienie w ich wyborczych programach działań, które "poprawiłyby bezpieczeństwo i dobrostan dzieci". Jak wyliczają przedstawiciele fundacji, są to: wzmocnienie koordynacji działań mających na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci poprzez wprowadzenie w ramach struktur pomocy społecznej, wzorem innych krajów, wyspecjalizowanych służb ochrony dzieci, a także "upowszechnienie opartych na dowodach programów profilaktycznych skierowanych zarówno do dzieci, jak i rodziców, zwłaszcza w zakresie powszechnych szkolnych programów profilaktyki dzieci".

"Zobowiązanie poprawy bezpieczeństwa najmłodszych obywateli naszego kraju"

Następnie fundacja wskazuje na potrzebę "poddawania wnikliwej systemowej analizie każdego przypadku śmierci dziecka czy poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku krzywdzenia lub z przyczyn niewyjaśnionych". Jak pisze, ma to na celu sprawdzenie "skuteczności wdrożonych procedur i rozwiązań" i "zaproponowanie ewentualnych usprawnień".

Fundacja apeluje także o "wprowadzenie prawnego wymogu ustanowienia w każdej instytucji, w której przebywają dzieci, polityki ochrony dzieci, zawierającej m.in. procedury interwencji, zasady bezpiecznej relacji personel-dziecko, zasady rekrutacji, a także plany edukacji dla pracowników, rodziców i dzieci".

"Mamy nadzieję, że rekomendowane rozwiązania zostaną uwzględnione w Pana programie wyborczym i podejmie Pan zobowiązanie poprawy bezpieczeństwa najmłodszych obywateli naszego kraju" - zwraca się fundacja w pismach do każdego z kandydatów.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały "bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości". "Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem" - czytamy na stronie fundacji.

Autor:mjz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock