80 procent 15- i 16-latków piło alkohol w 2019 roku. Jak jest teraz? Badań nie ma

Źródło:
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pomarańczowa Linia, Komenda Główna Policji, tvn24.pl
Dlaczego nastolatkowie sięgają po alkohol. Rozmowa we "Wstajesz i wiesz"
Dlaczego nastolatkowie sięgają po alkohol. Rozmowa we "Wstajesz i wiesz"TVN24
wideo 2/4
Dlaczego nastolatkowie sięgają po alkohol. Rozmowa we "Wstajesz i wiesz"TVN24

W maju na Śląsku pijany 14-latek leżał na chodniku i nie dawał oznak życia. W czerwcu w Łasku pomocy specjalistów potrzebowała leżąca w przydrożnym rowie pijana 13-latka. Zaledwie tydzień później na pomoście w Ostrowie Wielkopolskim znaleziono 15-latkę z prawie 5 promilami alkoholu we krwi. Nastolatka była nieprzytomna, po przewiezieniu do szpitala nie oddychała samodzielnie. Jak wielu nastolatków pije? Brakuje wiarygodnych danych na temat. A te dane, które są, mówią coraz mniej - na co wpływ miała pandemia COVID-19.

Źródła problemu picia alkoholu przez dzieci i młodzież od lat są niezmienne i dobrze znane: ogromna dostępność alkoholu, przyzwolenie wielu dorosłych na picie alkoholu przez nieletnich, szeroka reklama budująca m.in. obraz piwa jako napoju bezpiecznego i kojarzącego się z relaksem i zabawą. Od 2020 roku doszła do tego pandemia COVID-19, która miała wpływ na ograniczenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Alkohol wśród młodych

Tymczasem ostatnie ogólnopolskie badania dotyczące spożycia substancji psychoaktywnych wśród młodzieży przeprowadzone zostały w 2019 roku w ramach międzynarodowego projektu "European School Survey Project on Alcohol and Drugs" (ESPAD).

Wyniki były wówczas alarmujące. Przynajmniej raz alkohol piło 80 proc. uczniów w wieku 15-16 lat oraz 92,8 proc. uczniów w wieku 17-18 lat. Dla większości nie był to jednorazowy kontakt z alkoholem, ponieważ do jego picia w ostatnich 30 dniach przed badaniem przyznało się 46,7 proc. uczniów młodszej i 76,1 proc. uczniów starszej grupy.

Bardzo często nie był to też kontakt umiarkowany. Do upicia choć raz w życiu przyznało się 33,3 proc. 15-16-latków oraz 56,6 proc. 17-18-latków. Zaś do upicia w ostatnich 30 dniach przed badaniem 11,3 proc. 15-16-latków oraz 18,8 proc. 17-18-latków.

ZOBACZ TEŻ: 15-latka z prawie pięcioma promilami trafiła do szpitala. Zarzut dla sprzedawczyni

Picie, by zapomnieć, zapominanie o piciu

Od badań z 2019 roku minęły trzy trudne, pandemiczne lata, pełne lockdownów, restrykcji i nauki zdalnej. O problemie picia alkoholu przez dzieci i młodzież na początku tegorocznego lata znów stało się głośno. 31 maja na Śląsku pijany 14-latek leżał na chodniku i nie dawał oznak życia. 18 czerwca w Łasku pomocy specjalistów potrzebowała leżąca w przydrożnym rowie pijana 13-latka. Zaledwie tydzień później na pomoście w Ostrowie Wielkopolskim znaleziono 15-latkę z prawie 5 promilami alkoholu we krwi. Nastolatka była nieprzytomna, po przewiezieniu do szpitala nie oddychała samodzielnie.

To tylko kilka głośnych przypadków, jednak o tym, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na spożywanie alkoholu przez niepełnoletnich, w rzeczywistości wiemy niewiele. Brak jest danych ogólnopolskich o skali tego zjawiska w czasie pandemii i po zniesieniu obostrzeń. Kolejne takie badania zaplanowane są dopiero na 2023 rok, a ich wyniki poznamy na początku 2024 roku.

Jednocześnie pandemia sprawiła, że trudniej jest interpretować fragmentaryczne dane, które w tym czasie były zbierane. Przykładem mogą być statystyki dotyczące osób poniżej 18. roku życia zarejestrowanych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu. W 2018 roku w placówkach takich zarejestrowanych było 425 niepełnoletnich pijących szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu. W 2019 roku było ich już 517 (wzrost o 21,6 proc.), ale w 2020 roku już tylko 355 (spadek o 31,3 proc.).

Jak ocenia Robert Frączek, Główny Specjalista ds. Profilaktyki z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ten znaczący spadek w 2020 r. tłumaczyć można właśnie "wybuchem pandemii, która spowodowała to, że znacznie mniej osób zgłaszało się do placówek lecznictwa odwykowego".

Podobna sytuacja występuje w przypadku danych posiadanych przez policję, jak udostępniona przez rzecznika Komendy Głównej Policji statystyka dotycząca liczby przestępstw, o których popełnienie podejrzani są nieletni. Przed pandemią w 2019 roku naliczono 10359 podejrzanych nieletnich, aby w już pandemicznym 2020 roku liczba ta gwałtownie spadła do 8285 podejrzanych nieletnich, a w 2021 roku do 8038. Jednocześnie liczba podejrzanych nietrzeźwych nieletnich wynosiła odpowiednio 178 w 2019, 136 w 2020 i 165 w 2021 roku.

W jakim stopniu tak widoczna zmiana oznacza, że pandemiczne restrykcje ograniczyły liczbę przestępstw powodowanych przez nieletnich, a w jakim, że spadła ich wykrywalność przez policję? Pandemia sprawiła, że wiemy jeszcze mniej o piciu alkoholu przez dzieci i młodzież oraz tego konsekwencjach.

Problemy z monitorowaniem tego problemu zaczęły się z resztą jeszcze przed pandemią, czego świadectwem mogą być publikowane na stronie internetowej policji statystyki dotyczące małoletnich (osób w wieku powyżej 13., ale poniżej 18. roku życia) pod wpływem alkoholu. Statystyki te przestały być publikowane: ostatnie dostępne dane są za rok 2017, po 9 kolejnych latach wykazywania systematycznego spadku liczby ujawnionych przez policję osób nietrzeźwych poniżej 18. roku życia. Komenda Główna Policji nie udzieliła odpowiedzi na prośbę o komentarz w tej sprawie. Biorąc jednak pod uwagę alarmujące wyniki badania ESPAD z 2019 roku, można dojść do wniosku, że kluczowe są w tym przypadku słowa "ujawnionych przez policję".

ZOBACZ TEŻ: Dlaczego nastolatkowie sięgają po alkohol? "Skądś dzieci biorą przykład"

Alkohol w pandemii

Eksperci zwracają uwagę na różne aspekty tego, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na problem spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież. - Czas pandemii zmienił warunki życia społecznego młodzieży: przyniósł izolację, naukę w trybie zdalnym w warunkach domowych, utrudnił a tym samym ograniczył bezpośrednie kontakty z rówieśnikami - wymienia Robert Frączek z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

- W trakcie pandemii zmieniły się więc okoliczności picia alkoholu. Wcześniej młodzież piła głównie na imprezach i spotkaniach, a tych w pandemii było mniej. Można więc przypuszczać, że część niestety sięga po alkohol w samotności, co z perspektywy zapobiegania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży i ograniczania skali problemów związanych z piciem alkoholu jest niekorzystne - zauważa ekspert.

Nie brakuje głosów, że problem picia alkoholu przez młodzież nasilił się w trakcie pandemii. - Zauważyliśmy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń dotyczącą upijających się nastolatków od 2020 roku. Przede wszystkim zmienia się proporcja w liczbie telefonów - przyznaje Beata Morawska-Jóźwiak z Pomarańczowej Linii, funkcjonującej specjalnie jako wsparcie dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.

Na Pomarańczową Linię w praktyce zgłaszane są różne problemy, m.in. wychowawcze lub dotyczące picia alkoholu przez dorosłych, ale w tym roku od kwietnia do czerwca dominowały mimo to właśnie zgłoszenia dotyczące picia alkoholu przez dzieci i młodzież. - My łączyliśmy to z pandemią i "rozprężeniem" po pierwszej fali - ocenia Beata Morawska-Jóźwiak.

Robert Frączek zwraca przy tym uwagę, że problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież nie zamyka się w liczbach zatruć, uzależnień czy przestępstw. Równie ważna jest kwestia strat, które mają bezpośredni związek z sięganiem po alkohol, a nie zawsze są z nim łączone. - Te straty mogą dotknąć młodych ludzi nawet po niewielkiej ilości alkoholu, a są to takie sytuacje jak utonięcia, popisywanie się i wypadki, większe ryzyko niechcianych kontaktów seksualnych, bójek - wymienia.

Problemy alkoholowe

Nasilenie się problemu spożywania alkoholu przez nieletnich nie musi więc oznaczać, że zaczęli oni pić więcej. - Skala problemów osób młodych, które trafiają do specjalistycznych miejsc pomocy, na pewno nie maleje. Trafiają tam jednak osoby z różnymi problemami, nie tylko tymi, które mogą doprowadzić w przyszłości do rozwoju uzależnienia od substancji psychoaktywnych - podkreśla Robert Frączek.

Czas pandemii dodatkowo skomplikował bowiem młodym ludziom i tak niełatwy okres dojrzewania. - Wszystkie te nieoczekiwane zmiany dla młodych ludzi stały się przyczyną nasilenia występowania problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym zaburzeń depresyjnych. Po pandemii jednym ze sposobów radzenia sobie młodzieży z problemami jest używanie substancji psychoaktywnych, na przykład picie alkoholu i spożywanie leków bez recepty - dodaje.

Na ten problem zwraca uwagę także Marta Zin-Sędek z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. - Jak wskazują eksperci problemem jest nie tylko zdiagnozowane uzależnienie od używania substancji, ale rosnąca ilość dzieci i młodzieży wskazujących na różne problemy zdrowia psychicznego, na przykład depresję - zauważa. - To chyba jedno z większych wyzwań jakie stoi przed państwem, by w sposób pilny rozbudować system pomocy psychiatrycznej i wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - podkreśla ekspertka.

Domysły i interpretacje

Wiele wskazuje więc na to, że pandemia COVID-19 niezależnie od tego, jak wpłynęła na ilość wypijanego przez młodych alkoholu, dodatkowo skomplikowała powodowane tym problemy. Obok negatywnych skutków zdrowotnych, ryzykownych zachowań i groźby uzależnienia nasiliły się problemy psychiczne młodzieży, często również powiązane z alkoholem.

Tym większe znaczenie w tej sytuacji ma dobrze funkcjonujący system pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży. System taki byłoby jednak łatwiej budować mając rzeczywistą wiedzę o skali i charakterystyce ich problemów. Na kompleksowe, ogólnopolskie dane trzeba niestety poczekać. Póki co, wpływ pandemii na spożycie alkoholu przez młodych w dużym stopniu pozostaje w sferze domysłów i interpretacji.

ZOBACZ TEŻ: Pijany nastolatek zatrzymany za kierownicą. Kluczyki ukradł krewnemu

Autorka/Autor:mm

Źródło: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pomarańczowa Linia, Komenda Główna Policji, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła w TVN24 o Trzeciej Drodze i jej wyniku w wyborach do europarlamentu. Stwierdziła, że jej rezultat to "dowód empiryczny", że w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych "Donald Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze".

Nowacka: Hołownia ma dowód empiryczny, że Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze

Nowacka: Hołownia ma dowód empiryczny, że Tusk pomógł i rzucił koło ratunkowe Trzeciej Drodze

Źródło:
TVN24

Próba "nieudolnego zniekształcania" badania na wykrywaczu kłamstw i oskarżenie o korupcję. W tle wątek podsłuchiwania Zygmunta Solorza - to zarzuty wobec Marka Chrzanowskiego, byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego - poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", która opisała, co znalazło się w akcie oskarżenia przeciwko Chrzanowskiemu. W tekście podkreślono, że "korupcyjna propozycja, która przewodniczący KNF złożył bankierowi Leszkowi Czarneckiemu, nie miała i nie ma precedensu".

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

"Korupcyjna propozycja, która nie miała i nie ma precedensu". Co zarzuca się byłemu szefowi KNF?

Źródło:
PAP

Kogo Prawo i Sprawiedliwość wystawi w wyborach prezydenckich? Lista ponoć jest gotowa. Może na niej zabraknąć Mateusza Morawieckiego i nie będzie też żadnej kobiety, bo jak wyjaśnia prezes partii Jarosław Kaczyński, "na czas wojny, to nie jest dobry wybór". Materiał magazynu "Polska i Świat".

Porządki w PiS i oczekiwanie na ogłoszenie kandydata na prezydenta

Porządki w PiS i oczekiwanie na ogłoszenie kandydata na prezydenta

Źródło:
TVN24

Odkryliśmy, że z kart kredytowych Ministerstwa Sprawiedliwości opłacane były reklamy i promocja polityków Suwerennej Polski w mediach społecznościowych. Gdy je przeanalizowaliśmy, to okazało się, że nie do końca mieszczą się one w ogólnym profilu resortu sprawiedliwości - przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Bodnar: z kart kredytowych ministerstwa opłacano reklamy i promocję polityków Suwerennej Polski

Bodnar: z kart kredytowych ministerstwa opłacano reklamy i promocję polityków Suwerennej Polski

Źródło:
PAP

Trwają prace nad przyśpieszeniem orzekania rozwodu w Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości ma na stole dwie propozycje. Rozwód u notariusza albo w Urzędzie Stanu Cywilnego - informuje "Rzeczpospolita". Eksperci są przychylni temu rozwiązaniu, ale obawiają się szybkich rozwodów na przykład po kłótni małżeńskiej.

Rozwód w błyskawicznym tempie. Nowy plan Ministerstwa Sprawiedliwości

Rozwód w błyskawicznym tempie. Nowy plan Ministerstwa Sprawiedliwości

Źródło:
"Rzeczpospolita"

Grupa około 30 północnokoreańskich żołnierzy ponownie przekroczyła granicę lądową między Koreami - poinformowało we wtorek Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS). Jak dodano, wojskowi wycofali się natychmiast po strzałach ostrzegawczych ze strony wojska Korei Południowej.

Żołnierze Korei Północnej ponownie przekroczyli granicę, padły strzały ostrzegawcze

Żołnierze Korei Północnej ponownie przekroczyli granicę, padły strzały ostrzegawcze

Źródło:
PAP

IMGW ostrzega przed upałem. W części kraju przez najbliższe dni będą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a temperatura wzrośnie powyżej 30 stopni Celsjusza. Miejscami dzień zapowiada się również burzowo.

IMGW ostrzega. Nadchodzi skwar, a z nim burze

IMGW ostrzega. Nadchodzi skwar, a z nim burze

Źródło:
IMGW

Przewodniczący Rady Europejskiej ogłosił, że przywódcom Unii Europejskiej nie udało się w poniedziałek porozumieć ws. obsady czterech najwyższych stanowisk w Unii. Charles Michel podkreślił jednak, że negocjacje zmierzają w dobrym kierunku. Szefowie państw i rządów powrócą na oficjalny szczyt w przyszłym tygodniu.

Bez porozumienia w sprawie obsady najwyższych unijnych stanowisk

Bez porozumienia w sprawie obsady najwyższych unijnych stanowisk

Źródło:
PAP

Wystawiona w Zachęcie pracownia polsko-białoruskiej artystki Jany Shostak została zniszczona dzień po otwarciu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie rozmawiał z niemieckim kanclerzem "o niedopuszczalnym incydencie". Z kolei sejmik województwa małopolskiego, w którym większość ma PiS, próbował - już po raz drugi - wybrać marszałka. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 18 czerwca.

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć

Źródło:
PAP, TVN24, Eurosport

Import awokado z Meksyku do Stanów Zjednoczonych został wstrzymany - donosi meksykański dziennik "El Universal". Powodem ma być incydent dotyczący bezpieczeństwa. Dwaj amerykańscy inspektorzy mieli być przetrzymywani i pobici - przekazała gazeta.

USA bez meksykańskich awokado. To odpowiedź na niebezpieczny incydent

USA bez meksykańskich awokado. To odpowiedź na niebezpieczny incydent

Źródło:
PAP

15-letni chłopak na quadzie wjechał w zamkniętą bramę wjazdową do przedszkola. W stanie ciężkim trafił do szpitala.

"15-latek jechał quadem bez kasku. Uderzył w zamkniętą bramę przedszkola"

"15-latek jechał quadem bez kasku. Uderzył w zamkniętą bramę przedszkola"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Stołeczni wodociągowcy wspólnie ze służbami biorą udział w ćwiczeniach Sokrates-24, które potrwają do wtorku. Ich celem jest sprawdzenie skuteczności działań spółki w razie zagrożeń.

"Całe Filtry obstawione wojskiem uzbrojonym po zęby i policją"

"Całe Filtry obstawione wojskiem uzbrojonym po zęby i policją"

Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl, Kontakt 24

Nie żyje belgijska sopranistka Jodie Devos. Zmarła w wieku 35 lat, zmagała się z nowotworem piersi. Wykonywała między innymi dzieła Mozarta, Rossiniego czy Verdiego w największych europejskich operach. Sopranistka i dyrygentka Barbara Hannigan napisała: "Była piękną artystką pełną życia". Ostatni raz wystąpiła w kwietniu.

Nie żyje 35-letnia sopranistka Jodie Devos

Nie żyje 35-letnia sopranistka Jodie Devos

Źródło:
classicfm.com

Siedem osób zginęło, a kilkanaście innych zostało rannych, gdy autobus wiozący pielgrzymów zapalił się w drodze z corocznego festiwalu - podała w poniedziałek policja w Zimbabwe.

Siedmiu pielgrzymów zginęło w płonącym autobusie, 14 rannych

Siedmiu pielgrzymów zginęło w płonącym autobusie, 14 rannych

Źródło:
PAP

Ponad 20 członków NATO osiągnie w tym roku cel Sojuszu, jakim jest przeznaczenie co najmniej 2 procent PKB na obronność – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, podkreślając, w jaki sposób sojusznicy zwiększyli wydatki wojskowe od czasu, gdy Rosja odebrała Krym Ukrainie w 2014 roku.

Stoltenberg: wzrost wydatków na obronę w NATO największy od dziesięcioleci

Stoltenberg: wzrost wydatków na obronę w NATO największy od dziesięcioleci

Źródło:
PAP, Reuters

846 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Gubernator rosyjskiego obwodu rostowskiego poinformował o ukraińskim ataku dronów na składy ropy naftowej znajdujące się w mieście Azow. Wcześniej, według mediów, doszło także do ataku na jeden z największych zakładów metalurgicznych w Rosji. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

Co się wydarzyło w Ukrainie w ostatnich godzinach

Co się wydarzyło w Ukrainie w ostatnich godzinach

Źródło:
PAP, Reuters

- To rasizm w czystej postaci. To jest również (...) naruszenie dóbr osobistych. Mam nadzieję, że te osoby, które są ofiarami takich działań politycznych, będą miały swoich pełnomocników, którzy zajmą się tą sprawą - mówiła dr Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, o zdjęciach przedstawiających czarnoskóre osoby opublikowanych przez polityków Suwerennej Polski i PiS w sieci. Krytykują przy tym politykę migracyjną rządu.

Wrzucają zdjęcia osób o innym kolorze skóry i krytykują rząd. "To jest rasizm w czystej postaci"

Wrzucają zdjęcia osób o innym kolorze skóry i krytykują rząd. "To jest rasizm w czystej postaci"

Źródło:
TVN24

Mieszkańcy jednego z bloków komunalnych w Piasecznie dostali astronomiczne rachunki za ogrzewanie. Jedna z mieszkanek za 13-metrowe mieszkanie musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. - Jesteśmy załamani - mówi Barbara Kosmala. Problemy pojawiły się, gdy wzrosły ceny gazu. Gmina zapewnia, że rozpatrzy indywidualne wnioski mieszkańców i wypracuje formułę ulg.

Za ogrzewanie 13-metrowego mieszkania komunalnego musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Sąsiedzi podobnie

Za ogrzewanie 13-metrowego mieszkania komunalnego musi zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Sąsiedzi podobnie

Źródło:
tvnwarszawa.pl, Kontakt 24, TVN24

Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie rozmawiał z niemieckim kanclerzem "o niedopuszczalnym incydencie z udziałem niemieckiej policji i rodziny migrantów po naszej stronie granicy". Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że po tym, jak niemiecka policja zatrzymała cudzoziemców, przewiozła ich do Polski w okolice Osinowa Dolnego koło Cedyni i tam pozostawiła. Rzecznik niemieckiej policji w komentarzu dla "Faktu" powiedział, że sytuacja "wyglądała nieco inaczej".

Incydent przy polsko-niemieckiej granicy. Tusk: będę rozmawiał z Scholzem, sprawa musi być wyjaśniona

Incydent przy polsko-niemieckiej granicy. Tusk: będę rozmawiał z Scholzem, sprawa musi być wyjaśniona

Źródło:
TVN24, PAP, Fakt.pl

Tak, wspieram Zełenskiego i naród Ukrainy i nadal będę to robić - podkreślił Rod Stewart. Brytyjski piosenkarz odniósł się w ten sposób do gwizdów, które pojawiły się na jego piątkowym koncercie w Niemczech, gdy wyraził poparcie ukraińskiego prezydenta.

Rod Stewart broni swojego wsparcia dla Ukrainy. "Nadal będę to robić"

Rod Stewart broni swojego wsparcia dla Ukrainy. "Nadal będę to robić"

Źródło:
BBC

Nie żyje producent muzyczny Paul Spencer, znany jako Dario G. Miał 53 lata. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina.

Nie żyje producent muzyczny Dario G

Nie żyje producent muzyczny Dario G

Źródło:
tvn24.pl, BBC

Corades yanacocha - tak nazwany został nowy gatunek motyla odkryty m.in. przez polskich naukowców pod Quito, stolicą Ekwadoru. Na ślad nowego owada badacze natknęli się podczas przeglądania zdjęć na portalu internetowym. "Trudno jest zrozumieć, jak przez tak długi czas okazały, jaskrawo ubarwiony gatunek motyla uchował się przed okiem badaczy" - czytamy na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wpadli na trop nowego gatunku motyla dzięki zdjęciu w internecie

Wpadli na trop nowego gatunku motyla dzięki zdjęciu w internecie

Źródło:
uj.edu.pl

Zaginęła 39-letnia Natalia Panocha-Raczkiewicz z podpoznańskiego Gortatowa. O nagłym zniknięciu kobiety rodzina zaalarmowała policję, która opublikowała komunikat na swojej stronie. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby posiadające wiedzę o tym, gdzie przebywa zaginiona.

Kontakt nagle się urwał. Poszukiwania 39-letniej Natalii spod Poznania

Kontakt nagle się urwał. Poszukiwania 39-letniej Natalii spod Poznania

Źródło:
DDTVN, TVN24

W miejscowości Zgagowo koło Sierpca (Mazowsze) mieszkańcy znaleźli bociana z urazem skrzydła, który błąkał się w pobliżu ruchliwej drogi. Zaopiekował się nim dzielnicowy. Do czasu odzyskania sił ptak zamieszkał ogrodzie policjanta.

Ranny bocian chodził w pobliżu ruchliwej drogi. Zamieszkał w ogrodzie u dzielnicowego

Ranny bocian chodził w pobliżu ruchliwej drogi. Zamieszkał w ogrodzie u dzielnicowego

Źródło:
PAP

Przestępstwem nie będzie naruszenie zasad użycia broni w określonych przypadkach - wynika z projektu ustawy wspierającej działania wojska, policji i SG opublikowanego na stronach rządowych. W projekcie przewidziano także m.in. definicję "operacji wojskowej prowadzonej w czasie pokoju" w kraju.

Projekt ustawy w sprawie użycia broni przez polskie służby. Zawiera cztery typy sytuacji

Projekt ustawy w sprawie użycia broni przez polskie służby. Zawiera cztery typy sytuacji

Źródło:
PAP

Na Pabianickie Centrum Medyczne nałożono karę w wysokości 550 tysięcy złotych w związku z odmową legalnej aborcji - przekazała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Dodała, że NFZ jest w "końcowej fazie" postępowania kontrolnego także w dwóch innych placówkach. - Obawiam się, że tam też nałożenie kary będzie zasadne - mówiła szefowa resortu.

Na szpital nałożono karę za odmowę aborcji. NFZ przeprowadza kolejne kontrole

Na szpital nałożono karę za odmowę aborcji. NFZ przeprowadza kolejne kontrole

Źródło:
PAP

Z majowego badania wynika, że pozycję lidera najniższych cen utrzymał Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego w tej sieci wyniósł 245,40 zł - informuje ASM Sales Force Agency. Jak dodają autorzy najnowszego "Badania i Raportu Koszyk Zakupowy", już tylko w pięciu sieciach tak zwany koszyk zakupowy kosztuje mniej niż 300 złotych.

Oto najtańsze sklepy w Polsce

Oto najtańsze sklepy w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w przepisach o ruchu drogowym. Chodzi o dodanie zapisu dotyczącego utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę poza obszarem zabudowanym. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku.

Za to wykroczenie stracisz prawo jazdy. Będą nowe przepisy

Za to wykroczenie stracisz prawo jazdy. Będą nowe przepisy

Źródło:
PAP

W poniedziałek sejmik województwa małopolskiego, w którym większość ma PiS, próbował - już po raz drugi - wybrać marszałka. Po wielokrotnych przerwach sesja ma zostać dokończona dwa dni później. Przez wewnętrzne tarcia w partii rekomendowany przez Jarosława Kaczyńskiego poseł Łukasz Kmita nie uzyskał dotąd poparcia radnych własnego ugrupowania. Nie pomógł apel byłej premier Beaty Szydło ani osobisty nadzór sekretarza generalnego PiS. - Jesteśmy o włos od kompromisu - deklaruje poseł Kmita w rozmowie z tvn24.pl.

Nie pomógł apel byłej premier i osobisty nadzór sekretarza PiS. Radni wciąż nie wybrali marszałka

Nie pomógł apel byłej premier i osobisty nadzór sekretarza PiS. Radni wciąż nie wybrali marszałka

Źródło:
tvn24.pl

Na Babiej Górze odkryto dwa nieznane dotąd naukowcom gatunki jastrzębców, roślin należących do rodziny astrowatych. Zostały uznane za gatunki endemiczne, a więc występujące tylko tam. Łacińskie określenie jednego z nich pochodzi od nazwy Babiogórskiego Parku Narodowego, który w tym roku obchodzi swoje 70-lecie.

Mamy w Polsce dwa nowe gatunki endemiczne

Mamy w Polsce dwa nowe gatunki endemiczne

Źródło:
PAP

"Przyszłym pokoleniom zabrano lekarzy", "rząd nie chce, żeby w Polsce było więcej lekarzy" - piszą w sieci internauci, krytykując likwidację kierunków lekarskich na niektórych uczelniach. Takie decyzje jeszcze jednak nie zapadły. Trwa audyt. Naczelna Rada Lekarska tłumaczy, że bardziej niż ilość liczy się jakość kształcenia.

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

"Likwidują kierunki lekarskie"? Jaki problem ma dziewięć uczelni

Źródło:
Konkret24

Niebezpieczna bakteria wywołująca paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego (STSS) rozprzestrzenia się w rekordowym tempie w Japonii. Tylko do czerwca odnotowano więcej przypadków niż w całym poprzednim roku - niemal tysiąc. Eksperci ostrzegają, że obecnie nawet trzy na dziesięć przypadków zakażeń kończy się śmiercią pacjenta.

Rekordowy poziom zakażeń śmiertelnie groźną bakterią. "Większość zgonów następuje w ciągu 48 godzin"

Rekordowy poziom zakażeń śmiertelnie groźną bakterią. "Większość zgonów następuje w ciągu 48 godzin"

Źródło:
CNN, Japan Times

Od przeszło roku w Polsce działa powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców. U kobiet HPV najczęściej przyczynia się do zachorowania na raka szyjki macicy, a u mężczyzn - na raka krtani. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki, która może skutecznie zapobiec wielu nowotworom, przyjęło ponad 180 tysięcy dzieci spośród 900 tysięcy, które do końca roku zyskają taką możliwość.

Od roku można bezpłatnie zaszczepić się przeciwko HPV. Ile dzieci skorzystało z programu?

Od roku można bezpłatnie zaszczepić się przeciwko HPV. Ile dzieci skorzystało z programu?

Źródło:
Ministerstwo Zdrowia, PAP
Jedne spółki przelewają miliony, inne odmawiają. Co dalej z Polską Fundacją Narodową?

Jedne spółki przelewają miliony, inne odmawiają. Co dalej z Polską Fundacją Narodową?

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Nie żyje Anders Bodegård, szwedzki slawista i tłumacz, który na język szwedzki przełożył m.in. poezję Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Ewy Lipskiej, a także reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Informację o jego śmierci przekazała Fundacja Wisławy Szymborskiej.

"Szymborska mówiła, że bez niego nie przyznano by jej Nagrody Nobla". Nie żyje Anders Bodegård

"Szymborska mówiła, że bez niego nie przyznano by jej Nagrody Nobla". Nie żyje Anders Bodegård

Źródło:
Wisława Szymborska/Facebook, tvn24.pl

Ulewy nawiedziły Salwador. Intensywne opady utrzymują się od soboty nad całym krajem, powodując podtopienia i śmiertelnie groźne osuwiska. Gwałtowna aura przyczyniła się do śmierci 11 osób, a meteorolodzy ostrzegają, że pogoda może się pogorszyć.

W ulewach zginęło 11 osób. Deszcz ma padać jeszcze mocniej

W ulewach zginęło 11 osób. Deszcz ma padać jeszcze mocniej

Źródło:
PAP, Reuters, Prensa Latina

W poniedziałek wieczorem podczas antyrządowego protestu w Jerozolimie w pobliżu domu premiera Benjamina Netanjahu doszło do starć z policją. W wyniku incydentów zatrzymanych zostało dziewięć osób, a trzy inne zostały ranne. Według mediów jednym z zatrzymanych jest Noam Dan, którego bliski jest przetrzymywany jako zakładnik w Strefie Gazy.

Protestujący przedarli się przez policyjną blokadę blisko rezydencji Netanjahu

Protestujący przedarli się przez policyjną blokadę blisko rezydencji Netanjahu

Źródło:
PAP

Władimir Putin zwolnił czterech wiceministrów obrony i mianował ich następców - podała agencja Reutera. Wśród nowych urzędników resortu obrony znalazła się między innymi krewna Putina, Anna Ciwilewa, która według rosyjskich mediów jest córką jego kuzyna.

Putin przemeblowuje rosyjski resort obrony. Krewnej powierzył urząd wiceministra

Putin przemeblowuje rosyjski resort obrony. Krewnej powierzył urząd wiceministra

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

"Ród smoka" powrócił. Wyczekiwany przez fanów pierwszy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu ukazał się w HBO i na platformie Max w poniedziałek o trzeciej nad ranem. Są już pierwsze recenzje. Jak "Syna za syna" oceniają krytycy i dziennikarze?  

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

Źródło:
tvn24.pl