Czarno na białym

Niepospolite ruszenie

Pokażemy kolejki, które przejdą do historii, bo historycznie rekordowa była frekwencja w tych wyborach - prawie 22 miliony Polaków, czyli ponad 74 procent uprawnionych do głosowania... swój głos oddało. Ten ostatni wpadł do wyborczej urny około trzeciej w nocy już 16 października. Wielogodzinne kolejki przed lokalami wyborczymi - i w Polsce i za granicą - to jednak nie tylko liczba głosujących - to też obrazy i emocje, które stały się symbolem obywatelskiej mobilizacji i - jak pokazują ostateczne już wyniki wyborów - dowodem na to, że Polacy opowiedzieli się za zmianą. O przyczynach tego NIEpospolitego ruszenia - Łukasz Karusta.