Wsparcie z ZUS. Takie wnioski nie będą rozpatrywane

[object Object]
Emilewicz o rozszerzeniu pakietu ankryzysowegotvn24
wideo 2/10

Osoby, które chcą złożyć online elektroniczny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski wysyłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

"Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane" - czytamy w komunikacie ZUS.

"Tych, którzy przesłali swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób" - dodano.

ZUS przypomina, że aktualnie wnioski można składać: drogą elektroniczną (przez PUE ZUS), w formie papierowej (za pośrednictwem poczty) oraz osobiście w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa").

Lawina wniosków

Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że złożono dokładnie 487 709 wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w pakiecie antykryzysowym. Zdecydowana większość z nich - 437 tys. 796 - wpłynęła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 49 tys. 913 wniosków zostało złożonych w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

Większość wniosków - aż 353 054 - dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne. Złożono również 74 280 wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 5518 wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - 1300 zł brutto. O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 44 588 wniosków, a o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS - 4944 wniosków. Kolejne 5325 wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pomoc dla firm

Obowiązujący od 1 kwietnia pakiet antykryzysowy, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach. Sejm w nocy ze środy na czwartek uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa m.in. rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych", o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

KORONAWIRUS - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. RAPORT TVN24.PL >

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl, ZUS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości