Z kraju

Wyższe wynagrodzenia i emerytury. Rząd poparł budżet Szałamachy

Z kraju

ShutterstockRząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2017 rok

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2017 rok oraz strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017–2020. Projekt przewiduje, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5 proc.

Ministrowie zaakceptowali i przesłali do Sejmu projekt budżetu - poinformowała premier Beata Szydło. Dokument zaakceptowany wstępnie przez rząd pod koniec sierpnia zakłada, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 324,1 mld zł, wydatki - 383,4 mld zł, deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. PKB według założeń rządu ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9 proc. PKB, a inflacja - 1,3 proc.

Wzrost wynagrodzeń

Projekt przewiduje też, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego - w ujęciu nominalnym o 5,5 proc. Przyszły budżet uwzględnia również środki europejskie. Wpływy z nich określono na 60,2 mld zł, wydatki - na 69,8 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich ustalono na poziomie 9,6 mld zł. W myśl konstytucji rząd musi przyjąć i przesłać do Sejmu projekt budżetu najpóźniej na trzy miesiące przed początkiem roku budżetowego.

"W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu państwa. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach" - głosi komunikat resortu.

Ministerstwo zapowiada również zmiany dotyczące wieku emerytalnego oraz podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1000 zł. Ma zostać również wprowadzona gwarantowana podwyżka waloryzacyjna o 10 zł.

Budżet Szałamachy

Minister finansów Paweł Szałamacha ocenił niedawno, że przyjęty pod koniec sierpnia budżet'17 jest "ambitny i realistyczny", bo umożliwia realizację polityki społecznej i gospodarczej rządu, a zarazem jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów. Podczas prezentacji budżetu na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego Szałamacha mówił m.in., że w 2017 roku nie ma żadnego zagrożenia dla programu Rodzina 500 plus ani np. dla programu bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75 lat. Możliwe też będzie, według ministra, obniżenie wieku emerytalnego od IV kwartału 2017 r.

Więcej z podatków

W projekcie ustawy budżetowej uwzględniono planowane jednorazowe dodatki pieniężne dla najgorzej uposażonych emerytów i rencistów, zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową, podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych i większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dochody, jak mówił minister, mają być wyższe m.in. dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Podczas posiedzenia rząd zajmie się też planem dotyczącym limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2017-2019.

"Rada Ministrów przyjęła wniosek w sprawie wypłaty 70 proc. zaliczek dopłat bezpośrednich za 2016 r., przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi"- napisano w komunikacie.

Premier Beata Szydło o projekcie budżetu (25.08.2016):

Premier Szydło o projekcie budżetu
Premier Szydło o projekcie budżetuTVN24 BiS

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości