Polska w unijnej czołówce wydatków na alkohol. Najnowsza analiza Eurostatu

Pieniądze

alko-16.jpg

Blisko 130 miliardów euro - tyle na napoje alkoholowe w 2016 roku wydały gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej. Jak dodaje Eurostat, to więcej niż środki przeznaczane na edukację. W czołówce rankingu wydatków na alkohol w stosunku do domowego budżetu znalazła się Polska.

Warto zaznaczyć, że dane nie obejmują wydatków na napoje alkoholowe w restauracjach i hotelach.

W komunikacie zamieszczonym w poniedziałek, Europejski Urząd Statystyczny wskazuje, że gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej średnio na napoje alkoholowe przeznaczały w ubiegłym roku 1,6 proc. swoich domowych budżetów.

Chodzi o kwotę prawie 130 miliardów euro, co odpowiada 0,9 proc. PKB Unii Europejskiej i wynosi średnio 250 euro, czyli ponad 1 tys. zł, na jednego mieszkańca Wspólnoty.

Eurostat podaje, że roczne wydatki gospodarstw domowych na napoje alkoholowe są w przybliżeniu równe wydatkom na produkty medyczne, urządzenia i sprzęt. Jednocześnie są nieco wyższe niż wydatki na edukację w 2016 roku.

Kraje bałtyckie dominują

Największą część swoich wszystkich wydatków na napoje alkoholowe przeznaczały gospodarstwa domowe w Estonii (5,6 proc.), na Łotwie (4,8 proc.) i Litwie (4,2 proc.). Tuż za podium znalazła się Polska i Czechy - po 3,6 proc. Na kolejnych miejscach zaś Węgry i Finlandia (oba po 2,9 proc.).

Na drugim biegunie sklasyfikowano Hiszpanię i Włochy. Jak wynika z danych Eurostatu, wydatki tamtejszych gospodarstw domowych w 2016 roku wyniosły odpowiednio 0,8 proc. i 0,9 proc.

Procentowy udział wydatków gospodarstw domowych na napoje alkoholowe w 2016 rokuEurostat

Największy wzrost w 10-letnim okresie odnotowano na Cyprze, z 1,6 proc. w 2006 roku do 2,0 proc. w 2016 roku. Jeszcze mocniej wskaźnik wzrósł w Czechach, z 3,2 do 3,6 proc. Natomiast wydatki na napoje alkoholowe w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych znacznie spadły na Litwie (z 5,2 proc. w 2006 roku do 4,2 w 2016 roku), Bułgarii, Łotwie oraz Finlandii (po 0,5 proc.).

Podkreślono, że w latach 2006-2016 udział napojów alkoholowych w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych utrzymywał się na stabilnym poziomie w zdecydowanej większości państw członkowskich.

Autor: mb//dap / Źródło: tvn24bis.pl