Zasiłek dla bezrobotnych 2022. Ile wynosi, komu przysługuje i jak długo można go otrzymywać?

Źródło:
gov.pl, psz.praca.gov.pl, isap.sejm.gov.pl
Dyrektor PIE o wchodzeniu na rynek pracy
Dyrektor PIE o wchodzeniu na rynek pracyTVN24
wideo 2/4
Dyrektor PIE o wchodzeniu na rynek pracyTVN24

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka, to świadczenie przyznawane osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy. Od 1 czerwca 2022 roku podstawowa kwota zasiłku wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa. Aby bezrobotny miał prawo do zasiłku, musi jednak spełniać kilka warunków.

Podstawowa kwota zasiłku wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa.„Kuroniówka” przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację pracowały co najmniej 365 dni, osiągając minimalne wynagrodzenie krajowe.Zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać przez okres 180 lub 365 dni.

Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, jego wysokość oraz okres pobierania tego świadczenia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest ustalana raz w roku. Obecnie obowiązującą wysokość zasiłku określiło obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r. (M. P. poz. 486). Kwota, jaką otrzyma osoba bezrobotna, zależy od jej stażu pracy i od 1 czerwca 2022 roku wynosi:

dla osób, które przepracowały mniej niż pięć lat: 80 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1043,28 zł brutto (855,36 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 819,28 zł brutto (681,44 zł netto) po trzech miesiącach;

dla osób, które pracowały od pięciu do 20 lat: 100 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1304,10 zł brutto (1058,13 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1024,10 zł brutto (840,70 zł netto) po trzech miesiącach;

dla osób, które przepracowały więcej niż 20 lat: 120 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1564,91 zł brutto (1260,90 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1228,91 zł brutto (1000,06 zł netto) po trzech miesiącach.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na okres sześciu lub 12 miesięcy w zależności od stopy bezrobocia, jaka panuje w danym powiecie. Im wyższe jest bezrobocie na terenie powiatu, tym dłuższy jest okres pobierania zasiłku przez osobę bezrobotną.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawą do otrzymania „kuroniówki” jest rejestracja w urzędzie pracy. Aby móc to zrobić, trzeba być oczywiście osobą bezrobotną, czyli niezwiązaną stosunkiem pracy w żadnym wymiarze – na umowę zlecenie, o dzieło, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej ani umową o pracę. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnego, jest udowodnienie, że przez minimum rok w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy było się zatrudnionym i otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Otrzymanie świadczenia jest możliwe, nawet jeśli osoba bezrobotna nie pracowała w oparciu o umowę o pracę, pod warunkiem że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota równa lub wyższa od minimalnego krajowego wynagrodzenia.

Co ważne, do stażu pracy wlicza się czas:

– w którym była pobierana renta z tytułu niezdolności do pracy, – spędzony na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, – odbywania zasadniczej służby wojskowej, – pobierania renty rodzinnej – jedynie w przypadku, gdy nastąpił zbieg prawa do renty rodzinnej z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej.

Przez urząd pracy nie jest jednak brany pod uwagę okres, w którym pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Rejestracja bezrobotnego może odbywać się na dwa sposoby: w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania lub online za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, znajdującego się na stronie praca.gov.pl.

Wybierając osobistą rejestrację w urzędzie pracy, należy mieć przy sobie:

– dowód osobisty lub paszport; – oświadczenie potwierdzające miejsca zameldowania; – świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy i wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje, np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; – świadectwa pracy od wszystkich dotychczasowych pracodawców, – zaświadczenia lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeżeli osoba rejestrująca się takie posiada).

Rejestracja w urzędzie pracy online może odbyć się pod warunkiem, że osoba bezrobotna będzie posiadała Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Po udanym przesłaniu wniosku i wymaganych załączników, bezrobotny otrzymuje dostęp do konta w praca.gov.pl, decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku.

Kiedy nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Mimo pozytywnego przejścia przez proces rejestracji jako bezrobotny, można nie otrzymać prawa do otrzymania „kuroniówki”. Zasiłku dla bezrobotnych nie otrzyma osoba, która:

– została zwolniona dyscyplinarnie w okresie sześciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy; – jest w trakcie odbywania praktyki absolwenckiej i pobiera z tego tytułu świadczenie wynoszące więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę; – otrzymała od ostatniego pracodawcy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę; – nie podjęła szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac czy innej formy pomocy w zatrudnieniu, na które została skierowana z urzędu pracy; – rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem bądź za porozumieniem stron w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy,

W przypadku ostatniego wyłączenia wyjątki od tej zasady stanowią sytuacje, gdy:

– porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, – osoba ubiegająca się o zasiłek rozwiązała stosunek pracy z powodu zmiany miejsce zamieszkania, – pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków.

Autorka/Autor:red.

Źródło: gov.pl, psz.praca.gov.pl, isap.sejm.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w piątek na objęcie przez Szymona Miderę stanowiska prezesa banku PKO BP. Zgoda KNF była warunkiem obcięcia funkcji prezesa przez Miderę, powołanego 26 marca na stanowisko wiceprezesa zarządu banku.

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla portu lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022-2045. "Dziś, przy obecnej siatce połączeń, port jest na granicy przepustowości i pilnie wymaga rozbudowy" - podano w komunikacie.

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Źródło:
PAP

Średnie wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wynosi niemal 7,8 tysiąca złotych brutto, w budownictwie ponad 8,1 tysiąca złotych, a w branży wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną jest to niemal 11,1 tysiąca złotych brutto - wynika z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" przygotowanego przez Grafton Recruitment.

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Źródło:
tvn24.pl

Od 14 czerwca do 14 lipca kierowców podróżujących po autostradzie A2 i przejeżdżających przez Słubice mogą czekać utrudnienia w ruchu w związku z Euro 2024 w Niemczech - ostrzega policja. "U naszych zachodnich sąsiadów będą prowadzone wzmożone kontrole podróżnych" - przypomina.

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

Źródło:
tvn24.pl

- Max pozwala nam wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe. To jest duże szczęście, to jest prezent - stwierdziła Marta Malikowska, aktorka i jurorka 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny "Max is here. More stories to tell".

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Źródło:
tvn24.pl

Budowa przydomowej elektrowni wiatrowej będzie mogła zostać objęta dofinansowaniem do 30 tysięcy złotych w ramach programu "Moja Elektrownia Wiatrowa", który rusza w poniedziałek, 17 czerwca.

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 150 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to trzy czwartego stopnia. Każda z nich po niemal 232 tysiące złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 14 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed otwieraniem linków dołączonych do fałszywych informacji o ogromnych podwyżkach cen energii. Resort zwrócił uwagę, od 1 lipca będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Źródło:
tvn24.pl

Polska Izba Handlu protestuje przeciw skali podwyżki płacy minimalnej w 2025 roku. Zdaniem organizacji będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych.

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

Źródło:
tvn24.pl

Nowy raport potwierdza odczucia wielu potencjalnych nabywców domów i określa niektóre duże miasta jako "niemożliwie niedostępne" - wskazał portal stacji CNN. Podał też listę 10 metropolii, na które z finansowego punktu widzenia praktycznie nie można sobie pozwolić.

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Źródło:
CNN

Wszystkie stacje własne spółki MOL Polska są już po rebrandingu, tym samym 70 procent sieci operuje pod marką MOL, a kolejnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych - poinformował MOL w komunikacie prasowym. Spółka będzie też rozwijać sieć punktów koncepcyjnych Fresh Corner z jedzeniem dla kierowców.

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

Źródło:
PAP

PKO BP, Pekao, Santander, ING Bank Śląski, Millennium, Alior, Credit Agricole, Pocztowy - te banki zaplanowały prace serwisowe na najbliższy weekend. W niektórych przypadkach lepiej wyposażyć się w zapas gotówki.

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Źródło:
tvn24.pl

Inflacja w maju 2024 roku wyniosła 2,5 procent w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 procent. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Udziałowcy Tesli zatwierdzili gigantyczny pakiet wynagrodzeń w wysokości 56 miliardów dolarów dla Elona Muska. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, obecnie na miejscu numer 3, powiększy swój wyceniany na 200 mld dolarów majątek. Jednocześnie po drugiej stronie Atlantyku rozgorzała burza wokół pakietu wynagrodzeń dla Kena Murphy'go, prezesa Tesco, który ma otrzymać dodatkowe 10 milionów funtów.

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Źródło:
Reuters, The Guardian

Chińska platforma sprzedażowa Shein może mieć problem z dostaniem się do indeksu największych spółek notowanych w Wielkiej Brytanii. To ciąg dalszy kłopotów platformy po tym, jak kolejne europejskie rządy zapowiadają regulacje, mające ukrócić jej działalność. Zajęcie się "nieuczciwą konkurencją" ze strony chińskich platform zapowiada także Polska.

Kolejne kłopoty Shein w Europie. "To byłaby zdrada wobec pracowników i planety"

Źródło:
tvn24.pl

Dopłaty do kupna używanych samochodów elektrycznych powinny ruszyć jesienią 2024 roku - podała prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak. Dodała, że na ten cel ma trafić blisko 1,6 miliarda złotych.

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Źródło:
PAP

"Ukryta wada konstrukcyjna silnika może zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności za opóźniony lot" - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To odpowiedź na pytanie polskiego sądu, który musi rozstrzygnąć sprawę opóźnionego lotu z Krakowa do Chicago.

Ważne orzeczenie TSUE w sprawie odszkodowań za opóźniony lot z Krakowa

Ważne orzeczenie TSUE w sprawie odszkodowań za opóźniony lot z Krakowa

Źródło:
PAP

- Uwolnienia handlu w niedziele chcą galerie handlowe i Ryszard Petru - oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny pracy i polityki społecznej, gość "Faktów po Faktach" w TVN24. To odpowiedź na pytanie o dzisiejszą debatę w Sejmie nad projektem Polski 2050, dotyczącym zmian w zakazie handlu w niedziele. Ministra skomentowała również propozycję rządu w kwestii podwyżek dla budżetówki i minimalnego wynagrodzenia na 2025 rok.

Dziemianowicz-Bąk o powrocie handlu w niedziele: chcą tego galerie i Ryszard Petru

Dziemianowicz-Bąk o powrocie handlu w niedziele: chcą tego galerie i Ryszard Petru

Źródło:
tvn24.pl

Doświadczenia pandemiczne, większa świadomość zdrowia psychicznego, szansa na karierę w wielu dziedzinach - to wszystko czynniki sprawiające, że psychologia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Liczba studentów wzrosła w ostatnich latach o ponad 60 proc. Większość uczelni otrzymała jednak negatywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. A problemy nie kończą się wraz z uzyskaniem dyplomu.

Coraz więcej chętnych na studia psychologiczne. "Rośnie dostępność, ale nie jakość kształcenia"

Źródło:
tvn24.pl

Od 14 czerwca otrzymanie dotacji w programie Czyste Powietrze będzie możliwe do pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów. Przy czym trzeba będzie przeprowadzić audyt energetyczny.

Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze

Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze

Źródło:
PAP

Elon Musk twierdzi, że akcjonariusze Tesli są na dobrej drodze do zatwierdzenia jego pakietu wynagrodzeń o wartości 56 miliardów dolarów - donosi Reuters. Ma to być wyraz uznania dla jego przywództwa oraz zachęta do skupienia przez Muska uwagi na produkcji pojazdów elektrycznych Tesli. Wynik zostanie ogłoszony na spotkaniu w siedzibie Tesli w Teksasie.

Najbogatszy człowiek świata z największą pensją na ziemi. Na stole dziesiątki miliardów dolarów

Najbogatszy człowiek świata z największą pensją na ziemi. Na stole dziesiątki miliardów dolarów

Źródło:
Reuters