Stopa bezrobocia – jak się ją oblicza?

Autor:
red.
Źródło:
stat.gov.pl
Glapiński: proszę doceniać, że bezrobocie w Polsce nie istnieje
Glapiński: proszę doceniać, że bezrobocie w Polsce nie istnieje
wideo 2/4
Glapiński: proszę doceniać, że bezrobocie w Polsce nie istnieje

Stopa bezrobocia definiowana jest jako procent udziału bezrobotnych w ilości ludności czynnej zawodowo. Przy czym do osób aktywnych zawodowo wlicza się zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. Badaniem stopy bezrobocia w Polsce zajmuje się Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Stopa bezrobocia to procent udziału bezrobotnych w ilości ludności czynnej zawodowo.Stopa bezrobocia może być wyliczana w oparciu o metodę zakładającą, że bezrobotny to osoba zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy lub przyjmującą relację osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym.Naturalna stopa procentowa określa poziom bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy.

Co to jest stopa bezrobocia?

Stopa bezrobocia to pojęcie określające wielkość statystyczną. Jest to procent udziału bezrobotnych w ilości ludności czynnej zawodowo, do której wlicza się zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne

Wstępny poziom miesięcznego wskaźnika bezrobocia w Polsce wylicza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczną jego wersję podaje Główny Urząd Statystyczny.

Jak obliczyć stopę bezrobocia?

Wyróżnia się dwie zasadnicze metody pomiaru bezrobocia. Pierwsza z nich zakłada, że bezrobotnym jest osoba, która jest aktualnie zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy. Jest to tzw. stopa bezrobocia rejestrowanego. Druga metoda zakłada, że stopą bezrobocia jest relacja osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

W Polsce stosowana jest metoda wyliczania stopy bezrobocia w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego. GUS podaje jednak także wskaźnik bezrobocia z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności tzw. BAEL. Realizowane jest ono w cyklu kwartalnym i pozwala ustalić tzw. stopę procentową wg BAEL.

Naturalna stopa bezrobocia

Naturalna stopa bezrobocia, nazywana także bezrobociem naturalnym, określa jej wskaźnik w warunkach równowagi na rynku pracy. Definiuje się ją jako odsetek osób stanowiących siłę roboczą obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy płacy realnej, a tym samym są bezrobotni z własnej woli. Przyjmuje się, że naturalna stopa bezrobocia w gospodarce nie osiąga nigdy poziomu zero. 

Stopa bezrobocia w Polsce

Bezrobocie w Polsce, według danych GUS, w październiku 2021 roku osiągnęło poziom 5,5 proc., co oznacza spadek względem września o 0,1 proc. 

Największe bezrobocie w Polsce szacuje się na lata 1999 – 2004, w lutym 2003 roku osiągnęło zaś ono poziom 20,7 proc. 

Autor:red.

Źródło: stat.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: konkret24

Pozostałe wiadomości