Więcej urlopu, krótszy tydzień pracy i podwyżki. Co proponują partie

Źródło:
TVN24 Biznes
26.04.2023 | Nowy Kodeks pracy już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany
26.04.2023 | Nowy Kodeks pracy już obowiązuje. Oto najważniejsze zmianyKatarzyna Górniak | Fakty TVN
wideo 2/16
26.04.2023 | Nowy Kodeks pracy już obowiązuje. Oto najważniejsze zmianyKatarzyna Górniak | Fakty TVN

Zmiany w płacy minimalnej, skrócenie tygodnia pracy, zwiększenie wymiaru urlopu oraz podwyżki - proponują główne ugrupowania startujące w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Sprawdzamy, jakie obietnice dla pracowników składają Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

W ciągu ostatnich lat doszło do kilku istotnych zmian w prawie pracy, jednak duża część była wykonaniem przepisów unijnych. Na początku kwietnia weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, która wcześniej była możliwa jedynie na podstawie przepisów covidowych, z kolei od końca kwietnia wydłużony został urlop rodzicielski, pojawiły się dodatkowe przerwy w pracy, pracownicy zyskali też nowy rodzaj urlopu - tak zwany urlop opiekuńczy. 

Co obecnie proponują nam ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych?

PiS proponuje dofinansowanie do pracy zdalnej dla młodych z mniejszych miejscowości

Jak pisze w swoim programie Prawo i Sprawiedliwość, pracodawca, zatrudniający osobę młodą, będzie mógł liczyć na dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy zdalnej. Będzie to zachęta do zatrudniania i aktywizacji osób młodych, m.in. z mniejszych miejscowości i wsi.

Dofinansowanie będzie przyznawane pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego lub poszukującego pracy do 30. roku życia albo osobie sprawującej opiekę nad osobą zależną (np. osobą starszą). Dofinansowanie otrzymają również osoby, które ukończyły nie więcej niż  45. lat oraz wychowują co najmniej jedno dziecko. Warunkiem przyznania dofinansowania będzie zadeklarowanie przez osobę zatrudnianą, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (głównie będą to małe miasteczka i wsie). Dofinansowanie będzie wypłacane w wysokości 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na pracodawcy, który otrzymał dofinansowanie, będzie ciążył obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres  12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres  18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

W programie napisano, że osoby młode, korzystające z Centralnej Bazy Ofert Pracy, uzyskają dostęp do setek tysięcy nowych ofert pracy zamieszczonych w bazie, co przełoży się na duże ułatwienia w znajdowaniu pracy.

"Będziemy zwiększać środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz nauczycieli" - napisano.

KO o "babciowym" i podwyżkach dla nauczycieli

Jeśli chodzi o prawa pracownicze, to Koalicja Obywatelska deklaruje, że osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego.

"Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" - napisano w programie wyborczym.

Wskazano, że podniesione zostaną wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. "Nie mniej niż 1500zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji. Przywrócimy autonomię i prestiż zawodu nauczyciela" - zaznaczono.

Podkreślono, że zlikwidują tzw. "pułapkę rentową": osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty. 

"Odciążymy pracujących opiekunów osób niesamodzielnych. Wprowadzimy Bon Opiekuńczy w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów" - napisano.

Koalicja Obywatelska podkreśliła w programie wyborczym, że stworzy system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne. 

Dodano, że w ramach programu "Aktywna mama" wypłacą 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. "babciowe". 

Trzecia Droga zapowiada francuski PIT i podwyżki wynagrodzeń pracowników służby publicznej

Koalicja Trzecia Droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, zapowiadają, że zlikwidują różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zwracając uwagę na to, że kobiety łączą role rodzinne z zawodowymi.

Zaznaczono też, że nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni pracownicy służby publicznej wykonują ważną społecznie pracę, ale większość z nich nie otrzymuje za nią godnego wynagrodzenia. "W pierwszym uchwalonym przez nasz rząd budżecie wprowadzimy dla nich podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji. Następnie przedstawimy plan stopniowego podwyższania ich pensji" - zadeklarowano.

Postulatem Trzeciej Drogi są również dwie handlowe niedziele w miesiącu oraz dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

W programie pojawił się też rodzinny PIT (na wzór francuski) - "im więcej dzieci tym mniejsze podatki - rodziny 3+ nie zapłacą podatku dochodowego".

Zadeklarowano również stworzenie systemu wsparcia z Funduszu Pracy dla tych, którzy chcą pracować w branży transportowej.

Nowa Lewica chce likwidacji umów śmieciowych i więcej urlopu

Nowa Lewica w swoim programie wyborczym zauważa, że każdy zasługuje na normalny urlop, ubezpieczenie zdrowotne i bezpieczeństwo.

"Zlikwidujemy patologie rynku pracy, jakimi są umowy śmieciowe i wymuszone samozatrudnienie. Zagwarantujemy pełnię praw pracowniczych osobom pracującym na rzecz platform cyfrowych. Zakażemy darmowych staży i wprowadzimy minimalną stawkę godzinową dla stażystów. Obejmiemy przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę także umowy o pomocy przy zbiorach".

Dodano, że pracownicy zyskają prawo do informacji o luce płacowej w ich zakładzie pracy oraz, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100 proc. płacy.

"Najniższe wynagrodzenie w sferze budżetowej będzie wynosić nie mniej niż 130 proc. wynagrodzenia minimalnego w gospodarce. Płace w budżetówce będą automatycznie waloryzowane dwa razy do roku o inflację, a tabele płac regularnie poddawane negocjacjom ze związkami zawodowymi".

Partia Nowa Lewica zapowiada, że będzie stopniowo dążyć do tego, by minimalne wynagrodzenie w Polsce osiągnęło poziom 66 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku. W programie zadeklarowała również, że umowy cywilnoprawne będą wliczane do stażu emerytury. 

Partia chce również wprowadzić 35-godzinny tydzień pracy - najpierw skrócenie czasu pracy o 2 godziny w tygodniu, potem o 5. Dni urlopowe mają z kolei wzrosnąć do 35.

Postulatem partii jest też to, aby w ogłoszeniach o pracę była informacja o najniższym przewidzianym dla danego stanowiska wynagrodzeniu. Wprowadzi również obowiązkowe i naliczane automatycznie odsetki za opóźnienia w wypłatach pensji w wysokości 0,5 proc. miesięcznych zarobków dziennie. Partia proponuje co najmniej dwie wolne niedziele w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę.

Konfederacji proponuje powiązanie kwoty wolnej PIT z wysokością płacy minimalnej

Partia wylicza w swoim programie, że każdy pracujący Polak oddaje przeciętnie państwu około 40 proc. swoich dochodów w formie PIT, składek na ZUS i składek na NFZ.

Konfederacja proponuje między innymi powiązanie kwoty wolnej PIT z wysokością płacy minimalnej poprzez ustawowe przyjęcie kwoty wolnej na poziomie 12-krotności płacy minimalnej.

Bezpartyjni Samorządowcy o urlopach macierzyńskich i tacierzyńskich

Bezpartyjni Samorządowcy zapowiadają w programie elastyczny mechanizm urlopu macierzyńskiego oraz tacierzyńskiego na wzór litewski.

"W systemie litewskim urlop może być podzielony między rodziców: na przykład matka może wziąć 52 tygodnie urlopu, a pozostałe 74 tygodnie mogą być podzielone między nią a ojcem dziecka. Oba rodzaje urlopu nie mogą być wykorzystywane równolegle. W czasie urlopu zarówno matka, jak i ojciec mają prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku rodzicielskiego, którego wysokość zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych" - wyjaśniono.

Dodano, że pracownicy korzystający z ww. urlopu będą podlegali ochronie przed zwolnieniem ze względów związanych z macierzyństwem lub ojcostwem. Pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika w tym okresie, chyba że istnieje uzasadniona przyczyna niezwiązana z rodzicielstwem. Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego pracownicy będą mieli prawo do powrotu na stanowisko pracy, zaś pracodawca nie będzie mógł utrudniać powrotu pracownika do pracy po urlopie rodzicielskim.

"Pozostawimy rodzicom wybór, w jakim wymiarze godzin i w jakiej formie chcą pracować po urodzeniu dziecka oraz w trakcie wychowywania małych dzieci. Ponadto samorządy, w ramach szerzej niż obecnie rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzą miejsca pracy wspólnej z opieką nad dziećmi dla mam i ojców chcących rozwijać swoje kompetencje i biznesy. Nie można dopuścić do tego, aby rodzice tracili pozycję na rynku pracy tylko i wyłącznie dlatego, że decydują się na potomstwo" - napisano w programie wyborczym.

Ruch proponuje też zerową stawkę podatku PIT dla wszystkich. "Podatek dochodowy ze stawką zero procent to rozwiązanie, dzięki któremu Polacy otrzymają wynagrodzenia wyższe o ok. 15 proc. każdego miesiąca" - wyjaśniono. 

Czytaj też: "Wybory kobiet". Program "Czas Decyzji: DEBATA" w TVN24

Autorka/Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Z pięćdziesięciu sześciu inwestycji ujętych w Krajowym Planie Odbudowy około czterdzieści jest zagrożonych albo niezrealizowaniem w całości, albo wykreśleniem z planu - wyliczył Łukasz Kościjańczuk z firmy doradczej CRIDO. Jak dodał, w takiej sytuacji Polska nie otrzyma refinansowania Unii Europejskiej, ponieważ warunkiem wypłaty środków jest zakończenie i zamknięcie inwestycji w terminie. - Straciliśmy dwa lata - ocenił.

Zagrożone inwestycje z KPO. "Straciliśmy dwa lata"

Zagrożone inwestycje z KPO. "Straciliśmy dwa lata"

Źródło:
PAP

Jest szansa, że przedsiębiorcy będą płacić miesięczną składkę zdrowotną w stałej kwocie. Drugi pomysł jest taki, że to firma wybierze, czy jej wysokość liczyć od przychodu czy od dochodu - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Rewolucja w składce zdrowotnej. Są dwa pomysły

Rewolucja w składce zdrowotnej. Są dwa pomysły

Źródło:
PAP

Zniszczone fabryki. Drogi rozerwane na strzępy. Elektrownie wyłączone z użytku. Eksport stali zdziesiątkowany. Fala uchodźców opuszczających kraj. Ukraina - najbiedniejsze państwo w Europie - zapłaciła pod względem ekonomicznym wysoką cenę za dwuletnią wojnę z Rosją prowadzoną niemal w całości na jej własnym terytorium. Tymczasem Rosja ma tak małe zadłużenie, że nawet sankcje nie wyrządziły jej większych szkód. Przynajmniej na razie - czytamy w analizie dziennika "The Guardian".

Ukraińska gospodarka w tarapatach, Rosja z pozornym dobrobytem

Ukraińska gospodarka w tarapatach, Rosja z pozornym dobrobytem

Źródło:
"The Guardian"

Co z nowym podatkiem dla posiadaczy samochodów spalinowych, który ma być jednym z warunków otrzymania funduszy unijnych? Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka wyjaśnił, że w kwestii kamieni milowych "cały czas pracuje ministerstwo funduszy i tam będą pewne zmiany".

Co z nowym podatkiem dla posiadaczy aut? Minister odpowiada

Co z nowym podatkiem dla posiadaczy aut? Minister odpowiada

Źródło:
PAP

Tanie zboża na giełdach to efekt manipulacji Rosjan, sprzedających zboże po dumpingowych cenach - uważa szefowa Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Według niej sytuacja na giełdach światowych nie poddaje się normalnym analizom, a prognozy są zaburzane przez działania Władimira Putina.

Zaskakująca sytuacja na rynku. "Zaburzane przez działania Putina"

Zaskakująca sytuacja na rynku. "Zaburzane przez działania Putina"

Źródło:
PAP

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski powiedział, że na spotkaniu ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli będzie żądał ograniczenia tak zwanego Zielonego Ładu. - Te rozwiązania nie mają akceptacji wśród rolników - podkreślił. Siekierski zapowiedział rozpoczęcie rozmów z protestującymi rolnikami.

Minister rolnictwa: chcemy w czwartek rozpocząć rozmowy

Minister rolnictwa: chcemy w czwartek rozpocząć rozmowy

Źródło:
tvn24.pl

Średnia krajowa, czyli przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wyniosła w styczniu 2024 roku 7768,35 złotego i wzrosła o 12,8 procent rok do roku. "Rzeczywistość może być jednak bardziej ponura" - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. 

Średnia krajowa 2024. Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Średnia krajowa 2024. Tyle wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

W marcu 2024 roku nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w komunikacie. Wskazał, że emerytury wzrosną o 12,12 procent. W górę pójdą również inne świadczenia.

Podwyżki dla emerytów i nie tylko. Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji

Podwyżki dla emerytów i nie tylko. Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji

Źródło:
tvn24.pl

Trzeba się udać do urzędu miasta i zapytać o warunki otrzymania mieszkania komunalnego, bo każda gmina w szerokim zakresie może je kształtować samodzielnie. Możliwe jest, że na przykład w Słupsku szybciej dostaniemy mieszkanie niż Warszawie, bo to zależne jest od miasta - wyjaśnia w rozmowie z biznesową redakcją portalu tvn24.pl Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Podkreśla, że większość programów mieszkaniowych kierowanych jest do młodych ludzi. - A zapotrzebowanie na mieszkania komunalne dotyczy głównie osób w średnim wieku i starszych - stwierdza.

Sto tysięcy chętnych w kolejce. "Najdłużej oczekiwała osoba, która złożyła wniosek szesnaście lat temu"

Sto tysięcy chętnych w kolejce. "Najdłużej oczekiwała osoba, która złożyła wniosek szesnaście lat temu"

Źródło:
tvn24.pl

Firma Berkshire Hathaway zamknęła 2023 rok z zyskiem na poziomie 96,2 miliarda dolarów, co jest znaczną zmianą w porównaniu z 2022 rokiem, gdy odnotowała stratę w wysokości 22,8 miliarda dolarów. Konglomerat Warrena Buffetta pobił też rekord pod względem posiadanej gotówki - wskazał portal stacji CNN.

"Wyrocznia z Omaha" siedzi na rekordowym stosie gotówki

"Wyrocznia z Omaha" siedzi na rekordowym stosie gotówki

Źródło:
CNN

Mijają dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Dla wielu obywateli Ukrainy schronieniem stała się Polska. Blisko milion osób z tego kraju przebywających w Polsce posiada aktywny numer PESEL. Umożliwia on uchodźcom między innymi podjęcie pracy czy dostęp do świadczeń.

Polska drugim domem. Blisko milion osób otrzymało numer PESEL

Polska drugim domem. Blisko milion osób otrzymało numer PESEL

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Rada nadzorcza PZU odwołała Beatę Kozłowską-Chyłę z funkcji prezesa - podano w komunikacie. Do czasowego wykonywania obowiązków prezesa oddelegowano Anitę Elżanowską.

Zmiany na szczycie PZU

Zmiany na szczycie PZU

Źródło:
PAP

Rozmawiamy i także staramy się rozwiązywać problemy - stwierdził po rozmowach z protestującymi rolnikami minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Dodał przy tym, że to są problemy, które "wynikają z zaszłości". Zapowiedział, że podczas najbliższego spotkania w Brukseli chce rozmawiać o tym, aby Unia Europejska partycypowała w pokryciu części kosztów strat, które ponieśli polscy rolnicy w wyniku napływu niekontrolowanych towarów z Ukrainy.

Minister spotkał się z rolnikami. "Nie chcemy, żeby za to płaciła głównie jedna grupa zawodowa"

Minister spotkał się z rolnikami. "Nie chcemy, żeby za to płaciła głównie jedna grupa zawodowa"

Źródło:
tvn24.pl

Trwa rozliczenie PIT za 2023 rok. Osoby pozostające w związkach małżeńskich mogą złożyć swoją deklarację podatkową wspólnie z mężem lub żoną, o ile spełniają odpowiednie warunki. Warto się zainteresować taką opcją, bo można osiągnąć pewne korzyści podatkowe.

PIT 2024. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie są zasady? Kiedy się opłaca?

PIT 2024. Wspólne rozliczenie małżonków. Jakie są zasady? Kiedy się opłaca?

Źródło:
tvn24.pl

Fundusze unijne były wydatkowane nieprawidłowo, powstały poważne podejrzenia korupcji - tak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, mówi o funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl odnosi się też do kwestii programu "Laptop dla ucznia", polskiego auta elektrycznego, a także do działania Krajowego Zasobu Nieruchomości. - Bałagan zarządczy był ogromny - stwierdza.

Izera, laptopy i odwołane zarządy. Ministra: bałagan był ogromny

Izera, laptopy i odwołane zarządy. Ministra: bałagan był ogromny

Źródło:
tvn24.pl

Portugalska Praia da Falésia to najpiękniejsza plaża 2024 roku - wynika z rankingu Travellers' Choice Awards. Na kolejnych miejscach znalazły się miejsca z włoskiej Lampedusy i hiszpańskiego San Sebastian.

Wybrano najpiękniejszą plażę 2024 roku

Wybrano najpiękniejszą plażę 2024 roku

Źródło:
PAP

Sąd zatwierdził zakaz siadania na Schodach Hiszpańskich w Rzymie. Decyzja została podjęta w związku z odwołaniem adwokata, który otrzymał grzywnę w wysokości 180 euro, gdy usiadł na stopniach w proteście przeciwko zakazowi.

Usiadł na słynnych schodach i dostał karę. Jest decyzja sądu

Usiadł na słynnych schodach i dostał karę. Jest decyzja sądu

Źródło:
PAP

Ukraina proponuje Polsce składający się z pięciu kroków plan, którego celem ma być odblokowanie granicy. "Plan wzajemnego zrozumienia" ogłosił w piątek ukraiński premier Denys Szmyhal.

Ukraina proponuje Polsce "Plan wzajemnego zrozumienia"

Ukraina proponuje Polsce "Plan wzajemnego zrozumienia"

Źródło:
PAP

Poseł Konfederacji zapytał, czy rząd planuje zrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Jest odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany? Ministerstwo odpowiada

Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany? Ministerstwo odpowiada

Źródło:
tvn24.pl, PAP

"Bezpieczny kredyt 2 procent" cieszył się dużą popularnością również wśród obcokrajowców. Banki podpisały ponad 3 tysiące umów z obywatelami innych krajów. Na tej liście dominują obywatele Ukrainy oraz Białorusi. Informacje w tej sprawie przekazał minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Obcokrajowcy skusili się na kredyty z programu PiS. Dominuje jeden kraj

Obcokrajowcy skusili się na kredyty z programu PiS. Dominuje jeden kraj

Źródło:
tvn24.pl

Biuro podróży Itaka zrezygnowało z jednej z wycieczek oferowanych z wylotem z lotniska w Radomiu. Wkrótce wykonywanie lotów do Egiptu zakończy również biuro Anex Tour. Do końca sezonu zimowego w ofercie portu na południu Mazowsza pozostaną dwa połączenia regularne - do Rzymu i do Larnaki na Cyprze. Mimo zmian w siatce lotów spółka Polskie Porty Lotnicze, która zarządza lotniskiem Warszawa-Radom, nie ma obaw o realizację prognoz na ten rok.

Cięcie tras z Radomia

Cięcie tras z Radomia

Źródło:
tvn24.pl