Zredukować ubóstwo i zlikwidować głód do 2030 roku. Deklaracja krajów G20 w Materze

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Reforma i wzmocnienie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Światowej Organizacji Handlu (WTO), multilateralizm w odpowiedzi na kryzys pandemii - takie globalne wyzwania wskazał we wtorek w Materze włoski minister Luigi Di Maio. Redukcja ubóstwa, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacja głodu do 2030 roku - to główne cele zapisane w deklaracji wydanej na zakończenie obrad ministrów spraw zagranicznych i rozwoju krajów G20.

W spotkaniu w historycznym mieście na południu Włoch uczestniczyło 32 przedstawicieli krajów G20 - Rosja i Korea Południowa przysłały swoich wiceministrów spraw zagranicznych. Zdalnie w obradach udział wzięli ministrowie z Chin, Brazylii i Australii.

Obecni byli szefowie mających siedzibę w Rzymie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowego Programu Żywnościowego (WFP) i Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), z którymi omówiona została sprawa walki z głodem na świecie i wyznaczonym cel jego likwidacji do 2030 roku.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO

Otwierając obrady włoski minister Luigi Di Maio oświadczył, że pandemia ukazała potrzebę "wspólnej międzynarodowej odpowiedzi na kryzysy wykraczające poza granice narodowe". - Multilateralizm i współpraca mają kluczowe znaczenie, by odpowiedzieć na globalne wyzwania - mówił. Położył nacisk na to, że aby działania te były skuteczne, niezbędne jest przywództwo ONZ.

"Potrzeba ochrony globalnych dóbr publicznych"

Szef MSZ Włoch wśród najważniejszych wyzwań wskazał przeciwdziałanie negatywnemu sanitarnemu, społecznemu i gospodarczemu wpływowi pandemii oraz krzewienie ożywienia - zrównoważonego, włączającego i odpornego.

Ponadto podkreślił, że pandemia ukazała kruchość handlu międzynarodowego. Musi on być - oznajmił - wolny, równy i oparty na poszanowaniu wspólnych reguł po to, by możliwe było pokonanie skutków obecnego kryzysu, a gospodarki krajów uczynić "bardziej ekologicznymi i cyfrowymi". - G20 musi dalej udzielać silnego wsparcia reformie Światowej Organizacji Handlu - dodał.

Jako kolejny cel wymienił osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez realizację "ambitnych planów" przez rosnącą liczbę państw. - Na G20 spoczywa szczególna odpowiedzialność za krzewienie tego postępu - przypomniał.

Di Maio zwrócił także uwagę na konieczność reformy Światowej Organizacji Zdrowia, by ją wzmocnić i skoordynować działania na poziomie globalnym. - Potrzeba ochrony globalnych dóbr publicznych, w tym zdrowia, to pierwsza lekcja, jaką wyciągnęliśmy z pandemii - zauważył.

"Wielostronna współpraca, by zatrzymać globalny kryzys sanitarny"

Uczestniczący w obradach amerykański sekretarz stanu Antony Blinken oświadczył, że "potrzebna jest wielostronna współpraca, by zatrzymać globalny kryzys sanitarny". Dodał, że trzeba wysłać więcej szczepionek krajom potrzebującym w ramach programu COVAX. Jak dodał, USA wspierają go sumą dwóch miliardów dolarów.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w rozmowie z dziennikarzami w Materze wyraził opinię, że w czasach globalnego kryzysu ważne jest to, by do stołu obrad zasiadali przedstawiciele Chin i Rosji. Ostrzegł zarazem, że "szczepionkowa dyplomacja" tych krajów ma na celu "osiągnięcie korzyści geostrategicznych w krótkim terminie", a nie ochronę globalnego zdrowia.

Deklaracja na zakończenie obrad

Redukcja ubóstwa, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacja głodu do 2030 roku - to główne cele zapisane w deklaracji wydanej na zakończenie obrad ministrów spraw zagranicznych i rozwoju krajów G20.

W dokumencie ogłoszonym po obradach w Materze położono nacisk na konieczność działań na rzecz spójności socjalnej, zniesienia różnic społecznych i gospodarczych, krzewienia równości płci i inicjatyw na rzecz młodzieży, włączającego wzrostu ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy obrad zobowiązali się do przestrzegania priorytetu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i położenia kresu wszelkim formom niedożywienia.

- Mimo różnic i dystansu między niektórymi krajami G20, zgadzamy się wszyscy co do tego, że musimy współpracować w sprawie zmian klimatycznych – oświadczył Luigi Di Maio. Minister dodał, że tematem dyskusji było też zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 i krzewienie inkluzywnego, odpornego na kryzysy ożywienia.

Autor:asty/kab

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości