TVN24 | Świat

Wiceprezes TSUE oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia dotyczącego Izby Dyscyplinarnej

TVN24 | Świat

Autor:
akw
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Wiceprezes TSUE oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej
Wiceprezes TSUE oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia w sprawie Izby DyscyplinarnejTVN24
wideo 2/8
TVN24Wiceprezes TSUE oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Rosario Silva de Lapuerta oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia z 14 lipca 2021 roku. Nakazano w nim natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dotyczących kwestionowanej jako niezależny organ sądowy Izby Dyscyplinarnej.

Decyzja wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, która w Polsce weszła w życie 14 lutego 2020 roku.

TSUE 14 lipca zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej, która rozpoczęła działalność w Sądzie Najwyższym na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 roku. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o Unii Europejskiej, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie do 16 sierpnia, że zastosuje się ona do decyzji i wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, oraz ostrzegła, że "w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę".

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że w odpowiedzi do Komisji Europejskiej przekazano, że Polska będzie kontynuowała zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Wskazano, że w planach jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci.

CZYTAJ WIĘCEJ: Odpowiedź rządu do Komisji Europejskiej w sprawie orzeczeń TSUE

5 sierpnia pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska wydała dwa zarządzenia ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej. To oznaczało zmianę stanowiska pierwszej prezes SN. Początkowo Manowska podjęła decyzję, która doprowadziła do tego, że - wbrew stanowisku europejskiego trybunału - sędziowie Izby Dyscyplinarnej orzekali w sprawach dyscyplinarnych.

Reporter TVN24, Michał Tracz o karach dla Polski w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej
Reporter TVN24, Michał Tracz o karach dla Polski w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej TVN24

Komisja Europejska zwraca uwagę na Izbę Dyscyplinarną

W marcu tego roku Komisja Europejska wysłała skargę do TSUE w sprawie działań Izby Dyscyplinarnej i wniosła o nałożenie środków tymczasowych do czasu wydania ostatecznego wyroku.

Komisja uznała między innymi, że dalsze funkcjonowanie Izby ogranicza niezależność sędziów w Polsce. Chodzi o stosowanie takich środków jak uchylanie immunitetów w sprawach karnych, zawieszanie w obowiązkach lub ograniczanie wynagrodzenia, co narusza niezawisłość sędziowską. Według Komisji to poważne uderzenie w niezależność sądownictwa w całej Unii.

Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet między innymi sędziemu Igorowi Tulei, czy sędziemu Markowi Pietruszyńskiemu.

W początkach września Komisja Europejska informowała, że zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca.

Autor:akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock