Polscy żołnierze w jednym szeregu z Litwinami i Ukraińcami. Powstaje LITPOLUKRBRIG

Utworzono LITPOLUKRBRIG (nagranie z 2014 roku)
Utworzono LITPOLUKRBRIG (nagranie z 2014 roku)
TVN 24
Powitanie ukraińskiej delegacji w MONTVN 24

Ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy - Tomasz Siemoniak, Juozas Olekas i Wałerij Hełetej - podpisali w piątek w Belwederze, w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego, umowę o utworzeniu wspólnej, trójnarodowej brygady (LITPOLUKRBRIG).

Podpisanie umowy to przejaw naszego zaangażowania w bezpieczeństwo regionu - powiedział tuż przed podpisaniem dokumentu prezydent Komorowski. Wyraził ubolewanie, że nie udało się powołać brygady wcześniej. Jak dodał, teraz trzeba nadrabiać stracony czas.

Prezydent zaznaczył, że jednostka ma przyczynić się do transferu wiedzy do ukraińskich sił zbrojnych. - Chcemy pomoc udzielaną Ukrainie nakierować na modernizację - podkreślił.

"Wysiłek utrzymania pokoju"

Polska, Litwa i Ukrainy zaplanowały, że jednostka będzie wykorzystywana do udziału w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO, UE, a także w ramach koalicji doraźnie tworzonych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami, zawartymi pomiędzy państwami wystawiającymi siły.

Jej głównymi zadaniami będą m.in.: współudział w międzynarodowym wysiłkach na rzecz utrzymania pokoju, zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i stworzenie podstaw do powołania na bazie brygady Grupy Bojowej UE.

Do sfinalizowania projektu konieczne jest jeszcze uzgodnienie porozumienia technicznego między trzema krajami. Wraz z jego podpisaniem otwarta zostanie droga do prac polsko-litewsko-ukraińskich grup roboczych, których celem będzie budowa struktury brygady.

Powolny proces

Proces formowania jednostki rozpoczął się w czerwcu 2007 r., gdy w Brukseli ministrowie obrony Litwy, Polski i Ukrainy zdecydowali o utworzeniu wspólnego batalionu. Jesienią 2008 r. zdecydowano, że będzie to jednak większa jednostka - brygada. List intencyjny w sprawie utworzenia LITPOLUKRBRIG przedstawiciele resortów obrony trzech państw podpisali w listopadzie 2009 r. Zaangażowanie w tworzenie i działanie brygady miało wspierać starania Ukrainy o integrację z NATO, zacieśnić współpracę wojskową tych trzech państw i stworzyć podstawy do powołania na bazie brygady kolejnej Grupy Bojowej UE. Datę podpisania umowy o utworzeniu polsko-litewsko-ukraińskiej brygady kilkukrotnie przekładano.

Dowództwo w Lublinie

Zgodnie z planem pododdziały wydzielane do brygady z Litwy, Polski i Ukrainy pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji.

Na kwaterę główną dowództwa jednostki wyznaczono Lublin. Funkcjonuje tam obecnie polska część dowództwa, która liczy ok. 50 żołnierzy. Docelowo ma do nich dołączyć po kilkunastu oficerów z Litwy i Ukrainy. W Lublinie jest też batalion dowodzenia, liczący ok. 250 żołnierzy.

Kluczowe stanowiska w brygadzie mają po kolei obsadzać oficerowie z trzech tworzących jednostkę państw. Pełną gotowość operacyjną LITPOLUKRBRIG ma osiągnąć za dwa lata.

Autor: mk/kka/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MON | mjr Robert Siemaszko