Sondaż w krajach NATO. Polska przoduje

Źródło:
tvn24.pl

NATO przeprowadziło sondaż wśród obywateli wszystkich 30 krajów Sojuszu. Ponad 70 procent respondentów opowiedziało się za pozostaniem w NATO. Odsetek ten jest jeszcze większy w przypadku Polski.

Na potrzeby sondażu przepytano łącznie 28 871 osób z 30 krajów NATO. Po 1000 z każdego państwa, z wyłączeniem Czarnogóry, Albanii i Macedonii Północnej, gdzie na pytania odpowiadało po 500 osób.

W sondażu zadano kilkanaście pytań. Zostały przedstawione uśrednione wyniki z całego Sojuszu, a w niektórych również oddzielne z poszczególnych krajów.

Czy uważasz, że twój kraj jest bardziej bezpieczny dzięki temu, że współpracuje z państwami zrzeszonymi w NATO?

60 procent - jest bardziej bezpieczny, 20 procent - jest mniej bezpieczny, 20 procent - nie wiem.

W Polsce to kolejno 79 procent, 8 procent i 13 procent. 

Jak ważne jest NATO dla przyszłości bezpieczeństwa twojego państwa?

37 procent - bardzo ważne, 35 procent - w jakiś sposób ważne, 13 procent - ani ważne, ani nieważne, 5 procent - niezbyt ważne, 3 procent - zupełnie nieważne, 7 procent - nie wiem.

W Polsce: 60 procent, 27 procent, 6 procent, 2 procent, 1 procent, 4 procent.

Jeśli mógłbyś głosować nad członkostwem swojego kraju w NATO, jak byś zagłosował? 

72 procent - głosowałbym za pozostaniem mojego państwa w NATO, 13 procent - głosowałbym za wyjściem mojego państwa z NATO, 14 procent - nie wiem.

W Polsce: 90 procent, 5 procent, 5 procent.

tvn24.pl

Czy zgadzasz się z następującym twierdzeniem? Mój kraj powinien bronić innego kraju NATO, jeśli ten zostanie zaatakowany. 

67 procent - zgadzam się, 16 procent - ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 11 procent - nie zgadzam się, 6 procent - nie wiem.

W Polsce: 84 procent, 9 procent, 5 procent, 3 procent.

tvn24.pl

Czy zgadzasz się z następującym stwierdzeniem? Nasze członkostwo w NATO powoduje, że atak ze strony innego kraju jest mniej prawdopodobny. 

62 procent - zgadzam się, 16 procent - ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 16 procent - nie zgadzam się, 6 procent - nie wiem.

W Polsce: 83 procent, 8 procent, 5 procent, 3 procent.

tvn24.pl

Które z tych twierdzeń najlepiej odzwierciedla twój pogląd na wydatki twojego kraju na obronność?

40 procent - powinien wydawać więcej, 38 procent - powinien wydawać tyle, ile teraz, 12 procent - powinien wydawać mniej, 10 procent - nie wiem.

W Polsce: 59 procent, 30 procent, 6 procent, 4 procent.

Czy rosyjska agresja na Ukrainę ma wpływ na bezpieczeństwo twojego kraju?

23 procent - tak, bardzo, 45 procent - tak, w pewnym stopniu, 18 procent - nie, niezbyt, 7 procent - zupełnie nie, 7 procent - nie wiem.

W Polsce: 39 procent, 44 procent, 7 procent, 5 procent, 5 procent.

Prawdopodobieństwo wojny. Które z tych twierdzeń jest zgodne z twoim poglądem?

70 procent - jestem zaniepokojony możliwością wybuchu wojny w krajach NATO, 19 procent - nie jestem zaniepokojony możliwością wybuchu wojny w krajach NATO, 12 procent - nie wiem.

W Polsce: 55 procent, 23 procent, 22 procent.

Czy wierzysz, że media w twoim kraju pokazują prawdę na temat inwazji na Ukrainę?

17 procent - tak, bardzo, 37 procent - tak, w pewnym stopniu, 24 procent - nie, niezbyt, 16 procent - nie, zupełnie, 7 procent - nie wiem.

W Polsce: 19 procent, 44 procent, 19 procent, 9 procent, 9 procent.

Jaka jest twoja opinia na temat Rosji?

68 procent - negatywna, 19 procent - ani negatywna, ani pozytywna, 9 procent - pozytywna, 3 procent - nie wiem.

Jak - jeśli w ogóle - twoja opinia o Rosji zmieniła się przez ostatni rok?

68 procent - patrzę na Rosję mniej przychylnie, 7 procent - patrzę na Rosję bardziej przychylnie, 21 procent - moja opinia się nie zmieniła, 4 procent - nie wiem.

Jaka jest twoja opinia na temat Chin?

52 procent - negatywna, 32 procent - ani negatywna, ani pozytywna, 12 procent - negatywna, 4 procent - nie wiem.

Jak - jeśli w ogóle - twoja opinia o Chinach zmieniła się przez ostatni rok?

47 procent - patrzę na Chiny mniej przychylnie, 10 procent - patrzę na Chiny bardziej przychylnie, 38 procent - moja opinia się nie zmieniła, 6 procent - nie wiem.

Autorka/Autor:ads\mtom

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomas Kalnins/EPA/PAP

Tagi:
Raporty: