Prezydent w ONZ: trzeba zapobiegać kryzysom, a nie tylko reagować na nie 

Źródło:
TVN24
Prezydent Andrzej Duda na forum ONZ o potrzebie rozwoju infrastruktury
Prezydent Andrzej Duda na forum ONZ o potrzebie rozwoju infrastrukturyUnited Nations
wideo 2/4
Prezydent Andrzej Duda na forum ONZUnited Nations

Prezydent Andrzej Duda podkreślał na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że "nasz świat ma do czynienia z szeregiem kryzysów globalnych, które znacząco wpływają na systemy infrastruktury". Przemawiając podczas sesji dotyczącej zrównoważonego rozwoju wskazywał, że to właśnie rozwój infrastruktury może być sposobem reagowania na kryzysy. 

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W czwartek na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ wziął udział w sesji na temat budowania globalnej odporności i promowania zrównoważonego rozwoju przez powiązania infrastrukturalne.

- Nasz świat ma do czynienia z szeregiem kryzysów globalnych, które znacząco wpływają na systemy infrastruktury - mówił polski prezydent. - Każdy kraj doświadczył zakłóceń wynikających z pandemii, wojen, konfliktów, zmian klimatu oraz katastrof naturalnych. Zaburzone łańcuchy dostaw blokują trasy transportowe, brak bezpieczeństwa energetycznego i komunikacyjnego wpływają na społeczeństwa i gospodarki całego świata. Głęboko wierzę, że wiele z tych wyzwań można zredukować poprzez budowanie regionalnych powiązań infrastruktury - stwierdził. I dodał, że "jest to kluczowy instrument dla budowy odporności, co jest zadaniem nie do przecenienia dla globalnego rozwoju". 

ZOBACZ TEŻ: Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku

Prezydent o "kluczowym instrumencie dla budowy odporności"

 - Naszym celem powinno być zapobieganie kryzysom, a nie tylko reagowanie na nie. Jestem dumny, że Polska rozpoczęła i prowadziła negocjacje w zakresie rezolucji Zgromadzenia do promocji zrównoważonego rozwoju przez kolektywność na poziomie regionalnym i interregionalnym. Ta wspólna transregionalna inicjatywa Polski, Bułgarii, Chorwacji, Salwadoru, Estonii, Węgier, Japonii, Łotwy, Litwy oraz Rumunii była współsponsorowana przez ponad 80 krajów reprezentujących wszelkie regiony świata - powiedział.

- Nasze wspólne działania przyczyniły się do bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego Unii Europejskiej głównie poprzez szereg projektów infrastrukturalnych oraz poprawione powiązania regionalne. Członkowie Inicjatywy Trójmorza byli pośród najszybciej rozwijających się w całej Unii. Jesteśmy motorem europejskiej gospodarki i doskonałą lokacją inwestycyjną w obecnych, niestabilnych czasach - ocenił Andrzej Duda.

Duda: potrzeba inwestycji w infrastrukturę zjawiskiem globalnym

- Wierzymy, że infrastruktura jest trzonem funkcjonowania każdego społeczeństwa i gospodarki, jest też absolutnie niezbędna do zapewnienia wsparcia ratującego życie. Zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne jest zjawiskiem globalnym, a największe potrzeby występują zazwyczaj w krajach o niskich dochodach - mówił dalej prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że "nigdy w historii nie było realizowanych tyle projektów budowy infrastruktury, co obecnie". - Skorzystajmy z tej okazji, aby nadać priorytet rozwojowi infrastruktury jako sposobowi reagowania na kryzysy, przygotowania się na przyszłość i budowania krytycznej odporności - zaapelował.

- Ponieważ system Narodów Zjednoczonych przygotowuje się do Trzeciej Konferencji ONZ w sprawie rozwijających się krajów śródlądowych, Czwartej Konferencji w sprawie małych wyspiarskich państw rozwijających się oraz Szczytu w sprawie przyszłości, niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy dołożyli większych starań, aby osiągnąć ten cel - dodał na zakończenie.

Autorka/Autor:mjz//mm

Źródło: TVN24