TVN24 | Polska

Znajomości Mrożka i Żeromskiego nie sprawdzą? MEN skierowało do konsultacji projekt okrojenia egzaminów

TVN24 | Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Wiceminister Maciej Kopeć o zmianach na egzaminach
Wiceminister Maciej Kopeć o zmianach na egzaminach
wideo 2/3
Wiceminister Maciej Kopeć o zmianach na egzaminach

Znajomość "Artysty" Sławomira Mrożka i "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego nie będzie wymagana na egzaminie ósmoklasisty. Cięcia dotyczyć mają także matur. Do 27 listopada można zgłaszać uwagi do propozycji zmian w wymaganiach egzaminacyjnych.

W piątek, 20 listopada oficjalnie rozpoczęły się prekonsultacje propozycji zmian w wymaganiach na egzaminach zewnętrznych, które będą obowiązywały w 2021 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej, które jest autorem projektu, na uwagi czeka do 27 listopada. Następnie zostaną przekazane zespołom pracującym nad zmianami.

Okrojenie egzaminu ósmoklasisty i matury to - jak mówi minister edukacji Przemysław Czarnek - kwestia "incydentalna". Szef MEN zdecydował o złagodzeniu wymagań wobec uczniów, którzy podejdą do egzaminów najbliższej wiosny. Dla ich młodszych kolegów póki co nic się nie zmienia.

- Mamy pełną świadomość tego, że wcześniej strajk nauczycielski wyłączył nauczanie całkiem, a później pandemia i nauczanie zdalne wiosną - i teraz nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa - sprawiły, że uczniowie nie byli w stanie, i to nie ze swojej winy, opanować całego materiału - mówił w czwartek Czarnek.

Czego na egzaminie nie będzie?

Dokumenty, które w piątek opublikowało MEN, nie wskazują wprost, co zostało pominięte w dotychczasowych wymaganiach. Żeby dowiedzieć się, czego nie będzie na egzaminach, trzeba przeanalizować je strona po stronie, a jest ich kilkaset i zawierają bardzo szczegółowe informacje.

Najłatwiej zacząć od listy lektur w szkołach podstawowych. Stąd wiemy, że MEN proponuje na przykład, by na egzaminie ósmoklasisty nie była wymagana znajomość "Artysty" Sławomira Mrożka oraz "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. A do tego forma wypowiedzi pisemnej na tym egzaminie zostanie ograniczona do dwóch - rozprawki lub opowiadania.

W przypadku egzaminu z matematyki ósmoklasiści będą mieli okrojone zadania z zakresu m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej.

Co z maturzystami?

Minister Czarnek proponuje zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Do tej pory musieli do niego podejść wszyscy uczniowie, choć egzamin ten nie miał progu zdawalności.

Ci, którzy zdecydują się zdawać jednak rozszerzoną maturę - według ministerstwa - będą mieli ograniczony o około 20-30 procent zakres materiału.

Z naszych ustaleń wynika, że absolwenci, którzy w maju 2021 roku zdecydują się na poprawianie któregoś z egzaminów z lat poprzednich, też będą podchodzili do testu w okrojonej wersji.

Ostateczna wersja w grudniu

Nowe wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu i będą miały formę rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Marek/PAP

Pozostałe wiadomości