Wpływowy w Rosji, chce pojednania z Polakami. Cyryl I w Warszawie


Erudyta, który często wypowiada się w sprawach rosyjskiej polityki, spotyka się z prezydentem i premierem, a także dąży do pojednania Polaków i Rosjan. Patriarcha Moskwy i całej Rusi - Cyryl I - dziś, o godz. 13 przybędzie do Polski. W trakcie jego wizyty ma zostać podpisane wspólne przesłanie Kościołów prawosławnego w Rosji i katolickiego w Polsce wzywające oba narody do pojednania i wzajemnego przebaczenia.

Podjęcie tematu pojednania Polaków z Rosjanami przez Cerkiew jest pozbawione wszelkiej polityki - podkreślił jeszcze przed przyjazdem do Polski patriarcha. Dodał, że wspólny dokument Kościołów będzie historycznym krokiem ku pojednaniu.

Jak podkreślił patriarcha, we wspólnym dokumencie dwa Kościoły zapowiadają, że "są gotowe wybaczyć grzechy przeszłości, są gotowe wezwać swoje narody do pisania nowej karty historii". - Czy to się uda, zależeć będzie od tego, jak ludzie przyjmą tę inicjatywę - ocenił Cyryl w rozmowie wyemitowanej w czwartek rano w radiowej Jedynce. Patriarcha ocenił, że w wielowiekowej historii kontaktów Rosji i Polski "było wiele bólu, ale i wiele radości". - Nierzadko każdy z nas w swoim sąsiedzie widział przyczynę wszystkich nieszczęść. Sądzę, że przyszedł czas, abyśmy wszyscy pomyśleli o tym, że należy zmienić ton stosunków między naszymi państwami, między naszymi narodami - powiedział Cyryl. Dodał, że pomiędzy Rosją a Polską poprawiają się stosunki gospodarcze, pojawiają się projekty energetyczne.

Zaucha: Cyryl I robi wszystko, by otworzyć Cerkiew
Zaucha: Cyryl I robi wszystko, by otworzyć Cerkiewtvn24

Chce pojednania Polaków i Rosjan

Cyryl I uważany jest za liberała i zwolennika większego udziału Cerkwi w polityce. Jego konserwatywni oponenci wytykają mu ekumenizm i rzekomą sympatię do katolicyzmu. Komentatorzy podkreślają, że po objęciu przez Cyryla urzędu patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cerkiew stała się bardziej otwarta na kontakty z Kościołem katolickim i Zachodem. Patriarcha dąży także do poprawy relacji z Kościołem katolickim w Polsce, wzywa do pojednania Polaków i Rosjan.

W czerwcu 2010 r. przyjechał na miejsce katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem, by uczcić pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiar. Odprawił tam litiję - nabożeństwo za zmarłych. Patriarcha wyraził przekonanie, że "Rosję i Polskę czeka lepsza przyszłość, w tym w sferze stosunków dwustronnych".

W tym samym czasie, podczas pobytu w Katyniu, Cyryl podkreślał, że "miejsce to powinno być miejscem świętych wspomnień, które pomogą nam jasno zrozumieć sens procesu historycznego, a jednocześnie - miejscem wspólnej modlitwy".

W lipcu tego roku, podczas uroczystości poświęcenia w lesie katyńskim cerkwi Zmartwychwstania Chrystusa, patriarcha powiedział, że "Katyń to tragedia dwóch narodów: rosyjskiego i polskiego". Wyraził też nadzieję, że uroczystość ta jest "kolejnym krokiem ku zbliżeniu narodów rosyjskiego i polskiego". Nawiązał wówczas też do jego zbliżającej się wizyty w Polsce. Powiedział, że cieszy się, iż w najbliższym czasie będzie mógł odwiedzić miejsce pielgrzymek wyznawców prawosławia na Górze Grabarce. Podkreślił też, że cieszy go również możliwość spotkania z władzami polskiego Kościoła rzymskokatolickiego i władzami Rzeczypospolitej Polskiej.

Erudyta. W kontakcie z prezydentem i premierem

W Rosji Cyryl cieszy się opinią osoby o szerokiej erudycji, fundamentalnej wiedzy i błyskotliwym intelekcie. W Europie ma reputację hierarchy, zdolnego zarówno do skutecznej obrony tożsamości rosyjskiej Cerkwi, jak i rozwoju stosunków z Zachodem, w tym z Kościołem katolickim, który zna bardzo dobrze. Włada biegle trzema językami: angielskim, francuskim i niemieckim. Cyryl często zabiera głos w kwestiach dotyczących rosyjskiej polityki. Często też spotyka się z prezydentem i premierem. W styczniu, po protestach przeciwko fałszerstwom przy urnach wyborczych w głosowaniu z 4 grudnia, patriarcha wezwał rosyjskie władze do wysłuchania opozycji, domagającej się wolnych i uczciwych wyborów. Ostrzegł, że Rosji nie stać na kolejną rewolucję.

Biskup, arcybiskup, metropolita

Cyryl (Włodzimierz Michajłowicz Gundiajew) urodził się 20 listopada 1946 roku w Leningradzie. Po ukończeniu szkoły średniej studiował w seminarium duchownym, a następnie w Akademii Duchownej w Leningradzie. W roku 1970 ukończył studia i uzyskał tytuł kandydata nauk teologicznych. Już wcześniej wstąpił do klasztoru, a potem został przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów. W kolejnych latach został rektorem Seminarium i Akademii Duchownej w Leningradzie. Później zyskał godność biskupa, a następnie - arcybiskupa. W latach 80. abp Cyryl objął katedrę smoleńską i wiaziemską, a potem - smoleńską i kaliningradzką. Następnie kierował Wydziałem Zagranicznym Patriarchatu Moskiewskiego i został stałym członkiem Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W 1991 roku abp Cyryl otrzymał godność metropolity smoleńskiego i kaliningradzkiego. Doktor honoris causa warszawskiej ChAT

Cyryl gościł w Polsce w 2004 roku jako metropolita smoleński i kaliningradzki, a jednocześnie kierownik Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, kiedy to został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie.

Abp Cyryl był przedstawicielem wielu międzynarodowych teologicznych konferencji naukowych, w imieniu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego prowadził dialog z przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego, wchodził w skład zagranicznych delegacji RKP.

Metropolita Cyryl angażował się też w prace mediów prawosławnych w Rosji. M.in. prowadził programy telewizyjne oraz był głównym redaktorem periodyków.

Od 3 lat rządzi Cerkwią w Rosji

Po śmierci patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Aleksego II w grudniu 2008 r. Cyryl pełnił funkcję strażnika patriarszego tronu, czyli tymczasowej głowy RKP. Na urząd patriarchy moskiewskiego i całej Rusi został wybrany przez Sobór Lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 27 stycznia 2009 r., zaś jego uroczysta intronizacja odbyła się 1 lutego tego samego roku. Patriarcha Cyryl prowadzi cotygodniowy program "Słowo pasterza". Odbył wizyty duszpasterskie do większości eparchii Kościoła, w tym tych położonych poza Rosją europejską (Syberia, Sachalin). Za swoje pierwszoplanowe zadanie uważa kontynuowanie aktywności poprzednika, Aleksego II, w zakresie odbudowy zniszczonych w ZSRR świątyń i reaktywowania parafii. Uzyskał m.in. zgodę władz Moskwy na budowę 200 nowych cerkwi w Moskwie. W 2010 Rosyjski Instytut Biograficzny ogłosił patriarchę człowiekiem roku w Rosji w kategorii "religia", uzasadniając tę decyzję jego "ogromnym wkładem w duchowe odrodzenie Rosji". Patriarch jest też autorem publikacji książkowych, rozpraw i artykułów prasowych o tematyce teologicznej.

Autor: MON / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości