TVN24 | Polska

Stan wyjątkowy. Dwa rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

TVN24 | Polska

Autor:
akr,
karol
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Generał Koziej: jeszcze bym się wstrzymał z wprowadzaniem stanu wyjątkowego TVN24
wideo 2/28
TVN24Generał Koziej: jeszcze bym się wstrzymał z wprowadzaniem stanu wyjątkowego

W czwartek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia: Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego oraz MSWiA w sprawie zakazu noszenia broni na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w części miejscowości województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy z Białorusią, o co wnioskował wcześniej rząd. Zostało ono tego samego dnia opublikowane w Dzienniku Ustaw. Stan wyjątkowy w Polsce ma obowiązywać przez 30 dni i objąć 183 miejscowości: 115 w województwie podlaskim oraz 68 w województwie lubelskim. W poniedziałek prezydenckim rozporządzeniem ma zająć się Sejm. Może je uchylić.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Jeszcze tego samego dnia po godzinie 22 w Dzienniku Ustaw pojawiły się dwa kolejne rozporządzenia dotyczące stanu wyjątkowego. Jednym z nich jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

ZOBACZ CAŁE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW >>>

Resort spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił w komunikacie, że "obostrzenia, jakie zostały wprowadzone, to:

- zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym, - zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, - obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, - zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar), - zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy, - ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji".

Wyjątki od zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym

W rozporządzeniu wskazano także na wyjątki od obowiązującego całą dobę zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Nie dotyczy on między innymi osób, które wykażą, że na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na objętym nim obszarze lub stale wykonują na nim pracę zarobkową.

Mowa także o osobach, które są osobami uczącymi się na tym obszarze lub ich opiekunami, studiują na tym obszarze, a ich przebywanie na nim jest związane z pobieraniem nauki, odbywaniem studiów lub sprawowaniem opieki, a także o osobach, które "są dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie lub umożliwienie korzystania z wychowania przedszkolnego lub form opieki nad tymi dziećmi".

Spod zakazu wyłączono także osoby, które wykażą, że "są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych, a ich przebywanie na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, jest związane z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych" oraz osoby, które wykażą, że "przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym, chrzcinach, weselu lub pogrzebie".

Ograniczenia dotyczącego zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie stosuje się natomiast do "osób przemieszczających się pojazdami ratownictwa medycznego i innych służb interwencyjnych", a także "osób przemieszczających się bezpośrednio do podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...) w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych" i "funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe".

W rozporządzeniu napisano również, że osoby objęte zakazem przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązującym całą dobę, "mają obowiązek opuszczenia obszaru objętego stanem wyjątkowym do godz. 24.00 w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia".

Zakaz noszenia broni na terenie objętym stanem wyjątkowym

Drugim opublikowanym późnym wieczorem w czwartek dokumentem jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni.

ZOBACZ CAŁE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTARCJI >>>

"W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) ogranicza się prawo posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez zakazanie ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym" - czytamy.

Wskazano przy tym, że ograniczenie to "nie dotyczy broni:

1)   posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia, 2) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony, 3) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników ochrony, 4) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych, 5) posiadanej przez osoby, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – oraz amunicji do tej broni".

1. Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: 1) ochrony osobistej; 2) łowieckich; 3) sportowych; 4) kolekcjonerskich; 5) pamiątkowych.

Cudzoziemcy niewymienieni w art. 39 ust. 1 mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem przepisu art. 39 ust. 2 i przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 3.

Autor:akr, karol

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: eurosport

Pozostałe wiadomości