Senat usunął zmiany w Kodeksie wyborczym, przyznał większe pieniądze dla przedsiębiorców

TVN24 | Polska

Autor:
asty/pm
Źródło:
PAP
Senat za poprawkami do pakietu antykryzysowegoTVN24
wideo 2/5
TVN24Senat za poprawkami do pakietu antykryzysowego

Senat wykreślił zmiany w Kodeksie wyborczym i usunął nowe przepisy odnoszące się do Rady Dialogu Społecznego z noweli specustaw dotyczących walki z koronowirusem. Opowiedział się również za przyznaniem większych środków przedsiębiorcom. Głosowania nad pakietem przepisów odbyły się we wtorek nad ranem.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

KORONAWIRUS – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. RAPORT TVN24.PL >>>

Senat głosował w nocy z poniedziałku na wtorek nad pakietem trzech rządowych specustaw, które dotyczą walki z epidemią COVID-19. Senatorowie zagłosowali za poprawkami do ustawy dotyczącej wsparcia dla firm, przyjęli także poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych i jedną do ustawy rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju.

Teraz ustawy wrócą do Sejmu, który jeszcze we wtorek ma rozpatrzyć senackie poprawki.

Nocna dezynfekcja budynku parlamentuTVN24

Senatorowie zagłosowali między innymi za przyznaniem 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia ze środków Unii Europejskiej i obligatoryjnymi cotygodniowymi testami dla pracowników służby zdrowia. Senat opowiedział się również za większym wsparciem dla pracodawców - tak zwanym postojowym dla przedsiębiorców do wysokości 75 procent średniej krajowej, zwolnieniem z opłacania składki ZUS na trzy miesiące dla małych i średnich przedsiębiorstw i pożyczkami dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych.

Senat za usunięciem zmian w Kodeksie wyborczym

Senatorowie przegłosowali poprawkę skreślającą przyjętą w Sejmie zmianę Kodeksu wyborczego, umożliwiającą głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Za poprawką głosowało 47 senatorów, przeciw było 29.

Senat skreślił także przyjęte przez posłów zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe i stanowiące, że jednym z powodów odwołania członka RDS ma być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym - "sprzeniewierzenie się działaniom Rady" i doprowadzenie do "braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu".

Za poprawkami skreślającymi te przepisy głosowało odpowiednio 46 i 44 senatorów, a przeciw było 29 i 30 senatorów.

Obligatoryjne testy dla pracowników służby zdrowia

Senat przyjął również poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dziesięć poprawek zostało przyjętych, dwie senatorowie odrzucili. Za podjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia nowelizacji z poprawkami głosowało 76 senatorów, za było 73, żaden nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się trzech senatorów.

Przyjęte poprawki mają częściowo charakter doprecyzowujący, uzupełniający, korygujący odesłanie do niewłaściwych artykułów. Jedna z kluczowych dotyczy tego, by raz w tygodniu obowiązkowo testami diagnostycznymi na wykrycie SARS-CoV-2 objąć personel podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych, jak również pracowników placówek handlowych.

Badania mają być finansowane z budżetu państwa i wykonywane w ściśle określonym terminie - od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii aż do 60 dni po jego odwołaniu.

Kolejna przyjęta poprawka przewiduje, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwać ma specjalny dodatek w wysokości 50 procent wynagrodzenia. Koszty tego dodatku miałyby być również finansowane przez rząd.

Wprowadzono też między innymi poprawkę, że to podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę nad osobą podejrzaną lub chorą na COVID-19 ma przekazywać do sanepidu informacje o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Senatorowie opowiedzieli się również za przyznaniem 20 miliardów złotych na ochronę zdrowia ze środków Unii Europejskiej.

Większe wsparcie dla pracowników i przedsiębiorców

Jedna z poprawek wprowadzonych przez Senat przewiduje, że przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych - spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniej niż o 15 procent lub nie mniej niż o 25 procent obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przysługuje tak zwane postojowe - pracownikowi przysługują od przedsiębiorcy finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia, w wysokości 75 procent dotychczasowego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 75 procent przeciętnego wynagrodzenia, oraz finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 25 procent dotychczasowego wynagrodzenia.

Zgodnie z tą poprawką, w następstwie wystąpienia COVID-19, pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników: wykonujących pracę w warunkach zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia koronawirusa, objętych przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wskazano tam także, że przedsiębiorca, musi spełniać określone kryteria - między innymi nie zalegać w regulowaniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Inne poprawki z kilkudziesięciu przyjętych przez izbę wyższą zakładają, że do osób prowadzących działalność agroturystyczną stosuje się Prawo przedsiębiorców, dają możliwość zwolnienia z opłacania składki ZUS na trzy miesiące dla małych i średnich przedsiębiorstw i pożyczki dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych.

Wsparcie dla rodziców dzieci do 12. roku życia

Senat zaproponował też jedną poprawkę do ustawy rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 75 senatorów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Miała ona charakter legislacyjny - naprawiała błędne odesłanie.

Senatorowie zdecydowali również, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 12. roku życia lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 18 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Autor:asty/pm

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: