TVN24 | Polska

Sędzia Juszczyszyn nie dostanie wglądu do wszystkich list poparcia kandydatów do KRS

TVN24 | Polska

Autor:
asty/pm
Źródło:
PAP
Juszczyszyn nie otrzyma wglądu do wszystkich list poparcia kandydatów do KRS
wideo 2/4
Juszczyszyn nie otrzyma wglądu do wszystkich list poparcia kandydatów do KRS

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało w środę, że sędziemu Sądu Okręgowego w Olsztynie Pawłowi Juszczyszynowi mogą być zaprezentowane jedynie załączniki związane z kandydaturami zgłoszonymi przez obywateli. Oznacza to, że sędzia nie otrzyma wglądu do wszystkich list poparcia kandydatów do KRS.

Chociaż sędzia Paweł Juszczyszyn domagał się wglądu do wszystkich list poparcia kandydatów do KRS, będzie mógł dokonać oględzin wyłącznie podpisów poparcia udzielonych przez obywateli jednej sędzi: Teresy Kurcyusz-Furmanik.

Pozostali (poza sędzią Kurcyusz-Furmanik) członkowie KRS zostali zgłoszeni w innym trybie - przez sędziów. Musieli zebrać po 25 podpisów poparcia.

Kancelaria Sejmu pokaże listy poparcia tylko jednej sędzi KRSTVN24

"Jedynie załączniki związane z kandydaturami zgłoszonymi przez obywateli"

W środę wieczorem Centrum Informacyjne Sejmu w komunikacie przekazało, że Kancelaria Sejmu 8 stycznia 2020 roku wystąpiła o przeprowadzenie dowodu w prowadzonym postępowaniu przez Sądu Okręgowy w Olsztynie, poprzez oględziny oryginału dokumentów zgłoszeń oraz list poparcia sędziów kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, w swojej siedzibie w Warszawie.

Zdaniem służb prasowych Sejmu - udostępnienie list poparcia tylko jednego sędziego "pozwala zadośćuczynić postanowieniu Sądu przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, którymi Kancelaria Sejmu jest związana".

"Dlatego też należy podkreślić, że sędziemu Sądu Okręgowego w Olsztynie mogą być zaprezentowane jedynie załączniki związane z kandydaturami zgłoszonymi przez obywateli" - napisano w komunikacie CIS.

Doktor Paweł Kowalski o wizycie sędziego Juszczyszyna w SejmieTVN24

Kancelaria obawia się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

W oświadczeniu podkreślono, że "Kancelaria Sejmu, jako administrator danych 3124 obywateli, których dane osobowe widnieją w rzeczonych dokumentach, musi wywiązać się z obowiązku zapewnienia ich ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem czy też przypadkową utratą lub uszkodzeniem".

"SO w Olsztynie został poinformowany, że fizyczne przekazanie wykazu obywateli, którzy udzielili poparcia danemu kandydatowi na członka KRS, spowodowałoby, że dane te stałyby się częścią akt toczącego się postępowania sądowego, a więc byłyby jawne dla każdej ze stron. To z kolei uprawdopodabnia naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Z tych powodów zaproponowano zapoznanie się z tymi dokumentami w siedzibie Kancelarii Sejmu" - wyjaśniono w komunikacie.

CIS przypomniało ponadto, że w sprawie udostępnienia list poparcia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa Kancelaria Sejmu wystąpiła z wnioskiem o zajęcie stanowiska w tej kwestii do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

"Postanowienie pozostaje w obrocie prawnym"

"PUODO - jako organ nadzorczy, którego postanowienia z dnia 29 lipca 2019 r. zobowiązały Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. W otrzymanym od PUODO piśmie zaznaczono, że przekazanie kprzez Kancelarię Sejmu dokumentów, o których mowa w postanowieniu, dot. procedury zgłaszania kandydatów na członków KRS, oznaczałoby naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych pod administracyjną karą pieniężną" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Sejmu.

Zwrócono też uwagę, iż "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 grudnia 2019 r. oddalił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie wykonania wyżej wymienionego postanowienia Prezesa UODO".

"Oznacza to, że postanowienie to pozostaje w obrocie prawnym i Kancelaria Sejmu jako adresat obowiązana jest do jego respektowania dopóty, dopóki postanowienie nie zostanie uchylone lub zmienione w taki sposób, aby było możliwe wykonanie postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2019 r." - podkreślono w stanowisku CIS.

Sędzia Paweł Juszczyszyn chce ujawnienia list poparcia członków KRS TVN24

Ustalona przez sąd data "przyjęta i będzie respektowana"

Zapewniono też, że data wglądu do dokumentów przez sędziego Juszczyszyna, ustalona przez sąd na 21 stycznia 2020 r., jest "przyjęta i będzie respektowana przez Kancelarię Sejmu".

Kancelaria Sejmu jesienią odmówiła Sądowi Okręgowemu w Olsztynie nadesłania list poparcia do KRS, argumentując, że administruje w tej sprawie danymi osobowymi 3124 obywateli i jest zobowiązana do ochrony tych danych.

Podniesiono także, że dane są zgromadzone na papierze gazetowym i ich przesłanie do sądu w Olsztynie lub nawet kopiowanie groziłoby uszkodzeniem tych dokumentów. Sąd Okręgowy w Olsztynie chciał się zapoznać z listami poparcia do KRS podczas rozpoznawania sprawy apelacyjnej od wyroku sądu w Lidzbarku Warmińskim wydanym przez sędziego z nominacji nowej KRS. Sprawę tę w apelacji prowadził sędzia Paweł Juszczyszyn.

W związku z wnioskiem o udostępnienie list poparcia do nowej KRS Ministerstwo Sprawiedliwości cofnęło sędziemu Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego (kończy jedynie sprawy, które mu wcześniej przydzielono), a prezes jego macierzystego Sądu Rejonowego w Olsztynie na miesiąc zawiesił go w orzekaniu.

Źródło: PAP

Autor:asty/pm

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości