Prof. Chazan będzie pracował dla ministra zdrowia. "Ten zespół jest dobrze dobrany"

Aktualizacja:
Prof. Chazan będzie pracował dla ministra. "Ten zespół jest dobrze dobrany"
Prof. Chazan będzie pracował dla ministra. "Ten zespół jest dobrze dobrany"
tvn24
tvn24Minister zdrowia powołał zespół ds. opracowania projektu standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej

Prof. Bogdan Chazan, były dyrektor warszawskiego szpitala im. Świętej Rodziny, został członkiem zespołu powołanego przez ministra zdrowia. Zespół ma opracować projekt standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na poniedziałkowej konferencji prasowej oświadczył, że MZ przy decydowaniu o składzie zespołu brało pod uwagę "fachowość, zaangażowanie, także reprezentatywność różnych organizacji". - Myślę, że ten zespół jest dobrze dobrany - ocenił.

Podkreślił, że "jakość opieki okołoporodowej to rzecz niezwykle wrażliwa". - Myślę, że liczba fachowców, a także osób reprezentujących różne organizacje społeczne tutaj stanowi niezłą rękojmię tego, że wypracują coś naprawdę bardzo dobrego - stwierdził.

Prof. Chazan członkiem zespołu

Minister zdrowia w piątek powołał zespół ds. opracowania projektu standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, których podstawą mają być obecne regulacje. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że minister zdrowia zapewnił ją, iż standardy opieki okołoporodowej będą podnoszone.

Jednym z członków nowo powstałego zespołu został prof. Bogdan Chazan z Poradni Zdrowego Rodzicielstwa, były dyrektor szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia nie będzie już określał standardów postępowania medycznego, a jedynie standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. Dotychczasowe standardy będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, ale nie dłużej niż do końca 2018 r. Zmiana ta wywołała wiele kontrowersji i obaw, że doprowadzi to do pogorszenia jakości opieki nad kobietą w ciąży.

W piątek opublikowano zarządzenie ministra Konstantego Radziwiłła dotyczące powołania zespołu, który ma opracować projekt rozporządzenia ws. standardów organizacyjnych opieki w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Podstawą prac zespołu będzie aktualne rozporządzenie ws. standardów opieki okołoporodowej.

Odmowa aborcji

O prof. Chazanie zrobiło się głośno trzy lata temu. Powołując się na klauzulę sumienia, odmówił wtedy przeprowadzenia aborcji w kierowanym przez niego warszawskim szpitalu, choć płód był ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Dziecko po urodzeniu nie miało szans na przeżycie.

Chazan nie wskazał też kobiecie, choć zobowiązywały go do tego przepisy, innego lekarza lub placówki, gdzie można zabieg wykonać.

W październiku 2016 roku rodzice po raz pierwszy przed kamerami opowiedzieli o tym, co przeżyli.

Skład zespołu

Przewodniczącą nowego zespołu została wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. W jego składzie znaleźli się także kierownik Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka prof. Michał Troszyński oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii dr n. med. Wojciech Puzyna.

Zespół tworzą również konsultanci krajowi, przedstawiciele towarzystw medycznych, resortu zdrowia i samorządów zawodowych (lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych). W pracach będą także uczestniczyć przedstawiciele środowiska społecznego, m.in. Fundacji "Rodzić po Ludzku", Fundacji Ius Medicinae i Stowarzyszenia na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia.

Nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie ws. standardów nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych. Resort zdrowia podkreślał że standardy medyczne są opracowywane przez towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów i nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji najczęściej występujących w medycynie, tymczasem zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. MZ zwraca uwagę, że standardy medyczne opracowane przez towarzystwa naukowe minister będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu.

Obecne standardy opieki okołoporodowej zostały przyjęte pod koniec 2012 r. Wskazano w nich m.in., że personel medyczny powinien szanować prywatność i poczucie intymności kobiety oraz omówić z nią sposoby radzenia sobie z bólem. Położne i lekarze powinni zachęcać rodzącą do poruszania się podczas pierwszego okresu porodu oraz do przyjmowania takich pozycji, które są dla niej wygodne i przynoszą jej ulgę w odczuwaniu bólu.

W połowie ubiegłego roku weszły w życie także standardy opieki okołoporodowej w ciąży z powikłaniami. Określają one m.in. postępowanie w przypadku poronienia, urodzenia dziecka niezdolnego do życia oraz obarczonego letalnymi schorzeniami. Są to również sytuacje, gdy kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka. Kilka miesięcy później weszły w życie też standardy postępowania w łagodzeniu bólu porodowego. Miały one poprawić dostępność do znieczulenia podczas porodu m.in., dzięki zmianie wymogów dotyczących bezpośredniego nadzoru anestezjologa.

Autor: KB/mtom / Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości