Prezydent Andrzej Duda proponuje zmiany w ustawie o Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Skierował projekt nowelizacji do Sejmu

Autor:
mart/
tam
Źródło:
PAP
"Przestępstwo pedofilii to nie jest kwestia grzechu, zgorszenia. To jest kwestia ohydnej zbrodni" (07.12.2020)
"Przestępstwo pedofilii to nie jest kwestia grzechu, zgorszenia. To jest kwestia ohydnej zbrodni" (07.12.2020)TVN24
wideo 2/9
TVN24"Przestępstwo pedofilii to nie jest kwestia grzechu, zgorszenia. To jest kwestia ohydnej zbrodni" (07.12.2020)

Prezydent skierował projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii do Sejmu - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Andrzej Duda proponuje zmiany dotyczące między innymi dostępu komisji do akt i dokumentów różnych organizacji, w tym Kościoła. Postuluje też zmianę nazwy na Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

O inicjatywie ustawodawczej prezydenta poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Jak powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka, proponowane przepisy są wynikiem współpracy Kancelarii Prezydenta z Komisją ds. Pedofilii i stanowią realizację postulatów komisji.

- Zmiany, które proponuje prezydencka inicjatywa, mają bardzo szeroki zakres i uzupełniają, a właściwie doprecyzowują całą procedurę, w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Wprowadzone tam są szerokie gwarancje i dla osoby wskazanej jako sprawca, ale przede wszystkim dla ofiar. Cała ta instytucja jest nakierowana na sprawiedliwość dla tych, którzy zostali takimi przestępstwami w dzieciństwie pokrzywdzeni - powiedziała Paprocka.

Ofiary księży pedofilów walczą o sprawiedliwość i zadośćuczynienie
Ofiary księży pedofilów walczą o sprawiedliwość i zadośćuczynienieTVN24

Zmiany proponowane przez prezydenta

Jak wskazano w uzasadnieniu, podstawowym celem projektu jest uzupełnienie obowiązujących regulacji w zakresie prowadzenia przez komisję postępowania wyjaśniającego. Prezydent proponuje istotną zmianę w dostępie Komisji do informacji i dokumentów uzyskiwanych w związku z realizacją przez nią ustawowych zadań. Zgodnie z projektem m.in. organy państwa, organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe, kościoły, związku wyznaniowe na wniosek komisji będą zobowiązane do przekazania w terminie 30 dni informacji i dokumentów żądanych przez komisję.

Jest to zmiana, o która komisja apelowała od dawna. W lutym i marcu ub.r. komisja wystąpiła do wszystkich polskich diecezji o przekazanie jej dokumentów dotyczących postępowań sądowo-kanonicznych i administracyjno-kanonicznych. Nie otrzymała jednak żądanych dokumentów. Przewodniczący Komisji argumentował wówczas, że organ ten nie ma narzędzi, które zapewniłyby dostęp do ważnych akt znajdujących się w sądach kościelnych i kuriach biskupich.

Czytaj też: Państwowa Komisja ds. pedofilii: przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego W projekcie prezydenta proponuje się też zmianę nazwy komisji. Jak argumentuje prezydent w uzasadnieniu projektu, za zmianą nazwy przemawia dodatkowo to, iż ta powinna zawierać w sobie jasne, czytelne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy przesłanie - celem jest ochrona przed wykorzystaniem seksualnym małoletnich poniżej lat 15 w każdej formie. W konsekwencji pełna nazwa komisji ma otrzymać brzmienie: Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Obecnie pełna nazwa komisji brzmi: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Projekt umożliwia też komisji przystąpienie do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania. Jedynym warunkiem jest zgoda pokrzywdzonego lub osoby wykonującej prawa pokrzywdzonego. Jednocześnie przewiduje się możliwość wycofania przez te osoby zgody w każdym czasie.

Projekt prezydenta zakłada też zrównanie praw osoby pokrzywdzonej z prawami sprawcy. Chodzi o umożliwienie odwołania osobie poszkodowanej od decyzji komisji o odmowie wpisu do tzw. rejestru pedofili. Dotychczas bowiem tylko sprawca mógł odwołać się od decyzji o wpisie do rejestru. - Do tej pory było tak, że tylko sprawca mógł się odwołać od naszej decyzji, a osoba skrzywdzona nie miała takiej możliwość. To ulega zmianie. To jest niezwykle ważne bo występowała do tej pory dysproporcja stron - powiedział przewodniczący Komisji Błażej Kmieciak.

"Przed nami jeszcze kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat wojny w Kościele, gdy chodzi o pedofilię"
"Przed nami jeszcze kilkanaście, a może kilkadziesiąt lat wojny w Kościele, gdy chodzi o pedofilię"TVN24

Kancelaria uzasadnia zmiany

Minister Paprocka uzasadniając potrzebę zmian podkreśliła, że z jednej strony chodzi o sprawiedliwość, a z drugiej - ważne są zadania Komisji związane z prewencją. - W tym zakresie projekt wprowadza wyodrębniony raport sporządzany przez Komisję nie rzadziej niż co trzy lata, który ma zawierać rekomendacje - dodała.

- Kierując tę inicjatywę do Sejmu, pan prezydent wyraża nadzieję, że te zmiany przede wszystkim zwiększą efektywność działalności komisji przy jednoczesnym zagwarantowaniu przede wszystkim osobie poszkodowanej, ale również osobie wskazanej jako sprawca ich konstytucyjnych praw, a także przyczyni się do realizacji zasad sprawiedliwości naprawczej i zadośćuczynienia krzywdzie doznanej przez osoby poszkodowane wykorzystaniem seksualnym w okresie dzieciństwa - dodała prezydencka minister.

Przewodniczący Komisji zadowolony z projektu prezydenta

Z kolei przewodniczący Komisji Błażej Kmieciak komentując proponowane zmiany powiedział, że projekt prezydenta to dokładnie to, o co chodziło Komisji na podstawie doświadczeń z osobami skrzywdzonymi. Jego zdaniem proponowane przepisy są kompleksową propozycją pozwalającą na przywrócenie sprawiedliwości w sprawach przedawnionych i uzupełniającą obowiązującą ustawę o niezbędne elementy.

Czytaj też: Raport państwowej komisji do spraw pedofilii. Przewodniczący Błażej Kmieciak o wynikach prac Państwowa Komisja ds. pedofilii utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. Do zadań tego organu należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mart/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości