Polska

Szef NIK chce uchylenia własnego immunitetu. "Nie popełniłem żadnego przestępstwa"

Polska

Szef NIK chce uchylenia własnego immunitetu
tvn24Kwiatkowski stawił się przed sejmową komisją

Sejmowa komisja zarekomenduje Izbie uchylenie immunitetu prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Prokuratura z Katowic chce mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w NIK. O uchylenie własnego immunitetu wnosił sam Kwiatkowski. - Chcę wyjaśnić zarzuty przed niezawisłym sądem - podkreślił.

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych opowiedziała się za uchyleniem immunitetu. Kwiatkowski się na to zgodził.

- Chcę wyjaśnić nieprawdziwe i niesłuszne zarzuty przed niezawisłym sądem. Nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa. Mam nadzieję, że prokuratura natychmiast skieruje sprawę do sądu, który będzie mógł ustalić prawdę - oświadczył prezes NIK.

- To ja jestem najbardziej zainteresowany ustaleniem prawdy przez niezawisły sąd, bo to ja od roku muszę słuchać publicznych ataków, które godzą we mnie i w moich bliskich, bez możliwości obrony - dodał. Zaznaczył, że nie zgadza się z zarzutami prokuratury.

- Od rozstrzygania, czy doszło do złamania przepisów w Polsce jest niezawisły, niezależny od każdej władzy sąd - tak Kwiatkowski odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy poda się do dymisji.

- Minęło 13 miesięcy odkąd wystąpiłem do Sejmu z wnioskiem o uchylenie mi immunitetu. Dzisiaj komisja przychyliła się do mojego wniosku. Żałuję, że podjęcie tak prostej w gruncie rzeczy decyzji zajmuje Sejmowi tyle czasu - dodał.

Drugie podejście

Obecny wniosek ws. immunitetu Kwiatkowskiego (ma go jako prezes NIK) przesłała w czerwcu Prokuratura Krajowa.

Prokuratura chce mu stawiać zarzuty nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska NIK, a także podżegania do przestępstwa nadużycia władzy w związku z konkursem na dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

Sprawę ujawnili w sierpniu zeszłego roku dziennikarze śledczy portalu tvn24.pl

To druga próba uchylenia immunitetu Kwiatkowskiego. W sprawie pierwszego wniosku z 2015 r. Sejm poprzedniej kadencji nie zajął stanowiska. Sejm dostał wtedy wnioski o uchylenie immunitetów Kwiatkowskiego oraz ówczesnego posła i szefa klubu PSL Jana Burego. Dowodami w sprawie obu są m.in. podsłuchane rozmowy telefoniczne.

Bury usłyszał zarzuty po ubiegłorocznych wyborach, w których nie uzyskał mandatu i przestał chronić go immunitet. Według prokuratury miał on nakłaniać Kwiatkowskiego do przekroczenia uprawnień i manipulowania wynikami konkursów. Po pierwszym wniosku Kwiatkowski na pewien czas wyłączył się z prac Izby; sam wniósł do Sejmu o uchylenie mu immunitetu. Zapewniał, że "zawsze postępował uczciwie" i mówił, że nie ma powodu do dymisji.

Kwiatkowski wniósł w środę o uchylenie mu immunitetu także w innej sprawie - na wniosek policji w Łodzi, która chce pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za wykroczenie drogowe. Jak podawały media, w lutym br. miał on przekroczyć prędkość niemal o 70 km/h. Także i ten wniosek komisja zaopiniowała pozytywnie.

Potrzebna zgoda Sejmu

Sejm uchyla immunitety osób nim objętych bezwzględną większością głosów. Odwołuje prezesa NIK, jeżeli zrzekł się on stanowiska lub jeśli Sejm uzna, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby. Pozostałe możliwości prawne odwołania to: skazanie go prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa lub prawomocne orzeczenie "kłamstwa lustracyjnego" albo też jeśli Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk.

Formalnego zakazu sprawowania funkcji prezesa przez osobę z prokuratorskimi zarzutami ustawa o NIK nie zawiera. Sześcioletnią kadencję prezesa NIK Kwiatkowski zaczął w 2013 r.

14 września Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności NIK w 2015 r. Ustawa o NIK nie precyzuje, jakie są tego konsekwencje. Jak mówił Kwiatkowski, nieprzyjęcie sprawozdania to wciąganie Izby w "grę polityczną".

Według "Rzeczpospolitej", PiS pracuje nad nową ustawą o NIK, która ma m.in. umożliwić wprowadzenie do Izby osoby pełniącej obowiązki prezesa.

Autor: ts//rzw / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości