TVN24 | Polska

Rzecznik dyscyplinarny podjął czynności wyjaśniające wobec sędziów z Krakowa

TVN24 | Polska

Autor:
asty
Źródło:
PAP
Sędzia Włodzimierz Wróbel o nieuznawanej Izbie Dyscyplinarnej
TVN24Sędzia Włodzimierz Wróbel o nieuznawanej Izbie Dyscyplinarnej

Na stronie rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba poinformowano w piątek, że po zawiadomieniu prezes krakowskiego Sądu Okręgowego podjęto czynności wyjaśniające w sprawach sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie – chodzi między innymi o publiczne kwestionowanie skuteczności powołania I prezes Sądu Najwyższego oraz umocowania Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.

"W oparciu o treść zawiadomień prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych podjął i prowadzi czynności wyjaśniające w sprawach dotyczących uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez ustalonych sędziów SO w Krakowie przewinień dyscyplinarnych" – poinformowano w piątek na stronie rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO

Napisano, że przewinienia dyscyplinarne polegają na "podjęciu we wrześniu i w pierwszej połowie października br. bezprawnych działań w postaci publicznego kwestionowania skuteczności powołania Małgorzaty Manowskiej na stanowisko sędziego SN oraz podważania legalności jej wyboru na stanowisko I prezes SN, a w dalszej kolejności na podejmowaniu działań kwestionujących umocowanie konstytucyjnych organów państwa – Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego" - napisano w opublikowanym komunikacie.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schabtvn24

Sprawa krakowskich sędziów - jak dodano w tym komunikacie - dotyczy również "podżegania sędziów do łamania przepisów prawa m.in. w drodze odmowy orzekania z innymi sędziami, których kandydatury zostały przedstawione Prezydentowi RP przez KRS, powołaną na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r., a także na publicznym kwestionowaniu art. 190 ust. 1 konstytucji określającego zasadę powszechnej mocy obowiązującej i ostatecznego charakteru wyroków TK".

Krakowscy sędziowie odmawiają orzekania z osobami wybranymi przez nową KRS

W komunikacie przekazano również, że ponadto "przedmiot prowadzonych czynności wyjaśniających stanowi zagadnienie ewentualności uchybienia godności urzędu przez ustalonych sędziów SO w Krakowie w zakresie zaistniałego 20 września br. popełnienia wykroczenia z art. 63a Kodeksu wykroczeń oraz jego upublicznieniu i pochwały w mediach społecznościowych, a także kontynuowania bezprawnych działań pomimo wezwań do ich zaprzestania". Przywołany przepis Kodeksu wykroczeń stanowi, że "kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny". "Podżeganie i pomocnictwo są karalne" - dodaje przepis. We wrześniu informowano, że 11 krakowskich sędziów odmówiło orzekania w składach, w których zasiądą sędziowie wybrani przez nową KRS. Zarazem zapowiedzieli oni "podjęcie środków prawnych w celu uniknięcia wadliwości wydanych z ich udziałem wyroków".

Sędziowie przenoszeni do innych wydziałów i odsunięci od orzekania

W reakcji na ich oświadczenie prezes krakowskiego SO Dagmara Pawełczyk-Woicka zdecydowała, że nie będą oni losowani do składów wieloosobowych.

„Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Ferek został odsunięty od orzekania przez koleżankę Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – Dagmarę Pawełczyk-Woicką za to, że uznał za nieistniejącą decyzję sporządzoną przez osobę powołaną na stanowisko sędziowskie z udziałem upolitycznionej neoKRS” – przekazało na Twitterze Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Działania podjęte zostały w stosunku do trójki z tych sędziów - Maciej Czajka został przeniesiony z wydziału karnego do wydziału cywilnego, a sędzię Beata Morawiec i Katarzyna Wierzbicka - z wydziału odwoławczego do wydziału pierwszoinstancyjnego sądu okręgowego.

Jak informowało w październiku Stowarzyszenia Sędziów "Themis", pod apelem o przywrócenie sędziów Morawiec, Wierzbickiej i Czajki na ich poprzednie stanowiska podpisało się ponad 800 sędziów z kraju i z zagranicy i ponad tysiąc innych osób. Według prezes SO wobec sędziów, którzy złożyli oświadczenie powinno toczyć się postępowanie dyscyplinarne. Informowała ona, że wniosła do rzecznika dyscyplinarnego o przeprowadzenie wobec nich postępowania wyjaśniającego.

Autor:asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości