Izba Cywilna Sądu Najwyższego pyta o odrzucenie odwołania sędziego Żurka

TVN24

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN odrzuciła odwołanie sędziego Żurka (wideo z 09.03.2019 r.)tvn24
wideo 2/7

Czy decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o odrzuceniu odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa jest ważna i obowiązująca? Takie pytanie sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przedstawili składowi siedmiu sędziów tej izby.

Decyzją prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i członkini obecnej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmary Pawełczyk-Woickiej sędzia Waldemar Żurek, rzecznik poprzedniej KRS, został w końcu sierpnia zeszłego roku przeniesiony z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sędzia Żurek odwołał się od tej decyzji do Krajowej Rady Sądownictwa, która umorzyła postępowanie w jego sprawie. Z kolei od decyzji KRS sędzia wniósł odwołanie do Sądu Najwyższego, a w listopadzie zeszłego roku do Izby Cywilnej trafił jego wniosek o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Izby Dyscyplinarnej SN.

Odrzucone odwołanie sędziego Waldemara Żurka. Czytaj więcej>

8 marca w Sądzie Najwyższym zapadły dwa postanowienia dwóch izb w sprawie sędziego Waldemara Żurka.

Dwie decyzje w sprawie sędziego Żurka

Przed południem 8 marca Izba Kontroli Nadzwyczajnej odrzuciła odwołanie sędziego Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej przeniesienia go do innego wydziału krakowskiego sądu.

Po południu tego samego dnia Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła do 20 marca posiedzenie w sprawie wyłączenia sędziów Izby Kontroli SN od rozpoznawania tego odwołania. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego podjęła decyzję w jednoosobowym składzie, który stanowił sędzia Aleksander Stępkowski, mianowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na sędziego SN 20 lutego. Sędzia Stępkowski nie był objęty wnioskiem o wyłączenie, gdyż do pełnienia urzędu sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej został powołany już po złożeniu wniosku przez sędziego Żurka. Posiedzenie w tej sprawie zostało wyznaczone dzień wcześniej - 7 marca.

Posiedzenie Izby Cywilnej w składzie trojga sędziów, które odbyło się 8 marca po południu, zostało wyznaczone 7 lutego. Jak informował rzecznik prasowy SN, w podjętym wtedy postanowieniu Izba Cywilna postanowiła odroczyć swoje posiedzenie, a postanowienie podjęto na podstawie akt sprawy, pozostających do 8 marca włącznie "do dyspozycji sędziów orzekających w przedmiocie wniosku o wyłączenie".

"Zagadnienie prawne" do rozstrzygnięcia

W środę Izba Cywilna powróciła do rozpatrywania wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

- Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania sędziego Żurka od uchwały KRS, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej wniosku o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, postanowił odroczyć rozpoznanie wniosku i przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne - poinformował Polską Agencję Prasową Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Według komunikatu zamieszczonego na stronie Sądu Najwyższego zagadnienie do rozstrzygnięcia dotyczy tego, "czy postanowienie o odrzuceniu wniesionego do Sądu Najwyższego odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, mimo uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały Krajowej Rady Sądownictwa obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego i niedokończenia postępowania przed Naczelnym Sadem Administracyjnym do chwili doręczenia aktu powołania, istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym i kończy postępowanie wszczęte wniesieniem tego odwołania".

Zadano także pytanie, "czy znaczenie dla rozstrzygnięcia zagadnienia określonego w punkcie 1 ma okoliczność, że Naczelny Sąd Administracyjny przed doręczeniem aktu powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie art. 388 § 1 w związku z art. 39821 k.p.c. i z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 84)?".

Autor: akr//rzw//kwoj / Źródło: PAP