Polska

Ziobro odwołał sędziów. KRS żąda wyjaśnień

Polska

[object Object]
Zbigniew Ziobro odwołał we wtorek prezesów sześciu sądówtvn24
wideo 2/35

Krajowa Rada Sądownictwa chce wyjaśnień od ministra sprawiedliwości, dlaczego odwołał we wtorek prezesów sądów w kilku miastach. KRS zwróciła się do resortu o podanie szczegółowych powodów tych decyzji.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało we wtorek na swojej stronie internetowej informację o odwołaniu prezesów sądów okręgowych w Białymstoku, Elblągu, Gdańsku i Suwałkach oraz rejonowych w Augustowie i Białymstoku. W ich miejsce resort powołał już nowych prezesów.

W specjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej ministerstwa przekazano, że "dokonano szczegółowej analizy ewidencji spraw i podstawowych wskaźników" w sądach w pierwszym półroczu tego roku. Na podstawie tej analizy resort miał podjąć decyzję o odwołaniach dotychczasowych i nominacjach nowych prezesów.

Krajowa Rada Sądownictwa chce wyjaśnień

KRS w opublikowanym w środę oświadczeniu informuje, że zwróciła się już do ministra sprawiedliwości z żądaniem podania szczegółowych powodów tych decyzji. Rada podaje, że odwołanie sędziów opiera się co prawda na znowelizowanej niedawno ustawie o sądach powszechnych, ale ta budzi z kolei wątpliwości KRS, co do jej zgodności z Konstytucją.

"Dotychczas odwołanie prezesa sądu przed upływem kadencji, było możliwe wyłącznie po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia Rady była dla Ministra Sprawiedliwości wiążąca. Wspomniane odwołania prezesów sądów Minister Sprawiedliwości przeprowadził na podstawie znowelizowanej ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która nie została zawetowana przez Prezydenta RP. Zwalnia ona Ministra Sprawiedliwości z obowiązku zasięgnięcia opinii Rady, ale istnieją poważne wątpliwości, czy jest zgodna z Konstytucją" - czytamy w komunikacie KRS.

Odwołania "w celu poprawienia wyników"

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało we wtorek, że odwołania są wynikiem przeprowadzonej analizy. Resort sprawdzał, jak sądy radzą sobie z tempem rozpatrywania spraw i jak duże mają z tego powodu zaległości. "Wynika z niej, że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest załatwianych i wciąż rosną tam zaległości" - zaznaczyło ministerstwo.

Również prezesi pozostałych sądów zostali odwołani ze względu na zbyt małą efektywność w rozpatrywaniu spraw. Jedynie prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan został odwołany z powodu "przewinienia służbowego". Resort poinformował, że "rozpowszechnił informacje z narady sędziowskiej, objętej ścisłą tajemnicą", dlatego podjęto decyzję o odwołaniu go "w trybie pilnym".

Znowelizowana ustawa daje ministrowi nowe uprawnienia

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów, na przykład KRS.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" - bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia. Wcześniej Stowarzyszenie "Iustitia" apelowało do sędziów, by "nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach".

Autor: mnd/adso / Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości