Minister zapowiada: centrala NFZ do likwidacji. Zastąpi ją....nowy urząd

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiada m.in. likwidację centrali NFZ
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiada m.in. likwidację centrali NFZ
tvn24
tvn24Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiada m.in. likwidację centrali NFZ

Likwidacja centrali NFZ, przekazanie kompetencji i samodzielności wojewódzkim oddziałom funduszu oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń - to niektóre z planów, jakie przewiduje projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia.

- Chcemy zaproponować i poddać debacie publicznej likwidację centrali NFZ. Chcemy, aby w miejsce tego urzędu powstał urząd, który będzie nadzorował funkcjonowanie regionalnych oddziałów NFZ - poinformował w piątek minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Projekt ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego zakłada, że wojewódzkie oddziały funduszu będą bardziej samodzielne, a kontrolę nad nimi będzie sprawować nowy Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych. Będzie on m.in. zatwierdzał plany finansowe, które będą tworzone w oddziałach wojewódzkich.

Będą premiować efektywność
Będą premiować efektywnośćtvn24

Wyceny przez niezależne agencje

Minister podkreślił, że kluczowym elementem w tym obszarze jest reforma NFZ. Jak poinformował, zawiera ona pięć zasadniczych elementów. Pierwszym jest likwidacja centrali NFZ i zastąpienie jej urzędem, który będzie nadzorował funkcjonowanie regionalnych oddziałów NFZ. Drugi punkt to "wyprowadzenie wyceny świadczeń poza obszar płatnika". Wycena będzie przeprowadzona przez Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych - niezależną agencję, a płatnik nie będzie miał wpływu na wycenę. Trzeci punkt zmian to weryfikacja jakości leczenia i premiowanie tych, którzy leczą najefektywniej, najszybciej i najbezpieczniej. Jednostki, które nie odsyłają pacjentów i podejmują się kompleksowego leczenia mają być premiowane. Czwarty element to stworzenie i realne wykorzystanie regionalnych map zapotrzebowania zdrowotnego. - Dziś planowanie usługi odbywa się z poziomu centrali (...). Chcemy przenieść dużą część kompetencji na regiony - powiedział minister. Piąty element zmiany to budowanie spójnego systemu planowania inwestycji medycznych w regionie. Zdaniem ministra obecnie nie ma "map zapotrzebowania", samorządy nie wiedzą, ile i jakiego sprzętu mają na swoim terenie etc. "Mapy zapotrzebowania" i wspólna polityka inwestycyjna pozwolą na racjonalne wydawanie pieniędzy i ułatwią życie pacjentom.

Minister tłumaczył etapy nowej reformy
Minister tłumaczył etapy nowej reformytvn24

Kontakt bezpośredni

Arłukowicz poinformował też, że "proponowana reforma systemu ochrony zdrowia będzie poddana nie tylko konsultacjom społecznym". - Za pośrednictwem poczty elektronicznej swoje zdanie w tej sprawie będzie mógł wyrazić każdy - zapowiedział minister zdrowia. I dodał: - Chcemy wysłuchać głosów wszystkich, którzy chcą głos w tej sprawie zabrać. Obok toczących się konsultacji wewnątrzrządowych, formalnej procedury, która przebiegać musi, chcemy, aby ta debata toczyła się w sposób przejrzysty i publiczny. Chcemy, aby wszyscy mogli wypowiedzieć się na temat tego, jak system ochrony zdrowia po tylu latach - trochę wspólnego narzekania, tysięcy pomysłów na naprawę - zbudować na następne lata - powiedział minister. Zaznaczył, że z resortem będzie można w tej sprawie skontaktować się bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwagi na temat obecnego sposobu funkcjonowania NFZ, a także proponowanych zmian, można kierować na adres reformanfz@mz.gov.pl. - Ten adres będzie analizowany przez ludzi, którzy pracują nad zmianami, nad założeniami. Będziemy odnosili się także publicznie do zgłaszanych uwag. My tej bardzo głębokiej zmiany systemowej nie chcemy przeprowadzić chaotycznie, nie chcemy ścigać się z czasem (...) Wsłuchamy się w głosy samorządowców, pacjentów, środowisk lekarskich, pielęgniarskich. Wsłuchamy się w głosy opozycji i koalicji - zapewnił minister. Powołane mają zostać też zespoły ekspertów złożone z "ludzi, którzy oddzielają politykę od reformy systemu ochrony zdrowia".

Autor: nsz,mn/iga / Źródło: PAP, TVN24

Pozostałe wiadomości