Kobiety będą mogły podawać komunię, pomagać podczas mszy i odczytywać nauki. Episkopat publikuje dokument

Autor:
akr//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Od 12 grudnia kapłanom podczas mszy będą mogły pomagać również kobiety
Od 12 grudnia kapłanom podczas mszy będą mogły pomagać również kobietyTVN24
wideo 2/3
TVN24Od 12 grudnia kapłanom podczas mszy będą mogły pomagać również kobiety

Za nieco ponad tydzień wejdzie w życie dekret Konferencji Episkopatu Polski, który pozwala na udzielenie posługi stałego lektoratu i akolitatu również kobietom. Oznacza to, że będą one mogły pomagać podczas liturgii, odczytywać Pismo Święte i w szczególnych okolicznościach udzielać komunii wiernym. W piątek episkopat przedstawił treść dokumentu oraz wymagania dla kandydatów i kandydatek do dopuszczenia do posługi.

Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła w piątek dekret dotyczący stałego lektoratu i akolitatu, udzielanego także kobietom. Prawnej promulgacji dekretu, czyli ogłoszenia go będącego zwykle warunkiem wejścia w życie, KEP dokonała poprzez zamieszczenie go na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

Dekret wejdzie w życie 12 grudnia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Kobiety będą mogły udzielać komunii

"Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń" został wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca 2021 roku.

W dokumencie czytamy, że w związku z Listem Apostolskim w formie motu proprio "Spiritus Domini" papieża Franciszka "o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego na temat dopuszczenia osób płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu i akolitatu", KEP ustala wiek i przymioty osób, mających przyjąć posługę stałego lektoratu i akolitatu.

Akolitą jest osoba ustanowiona do pomocy kapłanowi i diakonowi w sprawowaniu liturgii. Może ona w szczególnych sytuacjach udzielać komunii świętej - kiedy nie może tego zrobić osoba wyświęcona lub przy bardzo dużej liczbie osób chcących przyjąć Eucharystię.

Ponadto w zakres jej zadań wchodzą między innymi posługiwanie przy sprawowaniu mszy oraz innych czynnościach liturgicznych; przygotowanie ołtarza; wystawienie i chowanie Najświętszego Sakramentu; niesienie krzyża i świec w procesji wejścia, która rozpoczyna mszę; w przypadku braku diakona okadzanie kapłana i wiernych lub asystowanie przy okadzaniu darów, ołtarza czy krzyża, a także pomoc w przyjmowaniu darów czy puryfikowanie i porządkowanie naczyń liturgicznych.

Akolitat do 1972 roku w Kościele był ostatnim z czterech tak zwanych święceń niższych, udzielanym jedynie kandydatom do kapłaństwa. Po wejściu w życie motu proprio "Ministeria quaedam" papieża Pawła VI z 15 sierpnia 1972 roku do posługi tej dopuszczeni zostali mężczyźni świeccy. Od 11 stycznia tego roku papież Franciszek w motu proprio "Spiritus Domini" dopuścił do tej posługi również kobiety.

Lektorat uprawnia zaś do czytania Pisma Świętego podczas mszy.

Kandydaci i kandydatki będą musieli mieć ukończone 25 lat

Autorzy dokumentu opublikowanego w piątek przez Konferencję Episkopatu Polski podali, że "dekret niniejszy dotyczy osób, które nie są kandydatami do święceń".

Podkreślili też, że "ze względu na ważne zadania, jakie Kościół powierza ustanowionym stałym lektorom i akolitom, oraz ze względu na stałość tych posług, można posług stałego lektoratu i akolitatu udzielić kandydatom i kandydatkom, którzy ukończyli dwudziesty piąty rok życia".

ZOBACZ CAŁY DEKRET OPUBLIKOWANY PRZEZ EPISKOPAT >>>

Dekret dotyczący stałego lektoratu i akolitatu wejdzie w życie 12 grudnia

Wymagania wobec stałych lektorów i akolitów

Jego autorzy dodali, że kandydaci i kandydatki do posług stałego lektora i akolity powinni być przede wszystkim osobami ochrzczonymi bierzmowanymi. Ponadto muszą "odznaczać się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi".

"Muszą oni posiadać także odpowiednie przymioty intelektualne, wystarczającą wiedzę o tej posłudze w Kościele, wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością współpracy z innymi. Winni cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych wspólnoty, do której należą i w której będą wypełniać powierzone im zadania" - zastrzegli autorzy dokumentu.

Dodali, że do pełnienia swych zadań kandydaci do tych posług powinni zostać "przygotowani przez odpowiednią formację".

Biuro prasowe KEP poinformowało też, że zgodnie z listem papieża Franciszka z 10 stycznia 2021 roku do prefekta Kongregacji Nauki Wiary na temat dopuszczenia kobiet do posług lektoratu i akolitatu, Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ma wydać odpowiednio zmodyfikowane łacińskie wydanie "Obrzędów ustanowienia lektorów i akolitów", które pozwoli przygotować wersję polską.

Autor:akr//now

Źródło: PAP, tvn24.pl

Pozostałe wiadomości